Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Frederika Schallerová
04.01.2021 19:46

Portály, ktoré pomáhajú literárne vzdelávať

Doplnkom k výučbe a učeniu literatúry sú v dnešnom multimediálnom svete rôzne projekty, ktoré prinášajú žiakom a študentom (a nielen im) literatúru inovatívnym spôsobom. Popri výučbe literatúry v škole a čítaní kníh sú zaujímavým spestrením, ako sa o literárnych dielach dozvedieť niečo navyše. V článku vám predstavíme niekoľko z nich.

Rádio Litera – je jedným z okruhov Slovenského rozhlasu. Poslucháčom ponúka slovné, umelecké a literárno-dramatické vysielanie 24 hodín denne. V repertoári možno nájsť všetky literárne druhy – poéziu, prózu, drámu, ale aj publicistiku. Vysielať začalo 15. júla 2009. Našim rodákom žijúcim v cudzine sprostredkuje možnosť udržať kontakt s materinskou rečou. Vysiela programy archívu Slovenského rozhlasu. Funguje na princípe reprízovania. Poslucháčom je prístupné cez internet, satelitný príjem aj digitálne služby. Medzi zaujímavé relácie, ktoré stoja za zmienku, patria napr.:

Autor na dnes – relácia je určená jednotlivým ročníkom stredných škôl. Ide o tzv. maturitnú knižnicu.

Čítanie na pokračovanie – literárne texty sú rozdelené do cyklov skladajúcich sa väčšinou z piatich častí.

Genius loci – Túry podľa literatúry – relácia putuje na miesta, ktoré inšpirovali vznik literárnych diel.

Knižnica nositeľov Nobelovej ceny za literatúru – relácia sprostredkuje život a dielo autorov, ktorí sa stali držiteľmi tejto významnej ceny.

Poviedka – interpretované krátke prózy.

Súčasná slovenská próza – relácia o spisovateľoch súčasnej slovenskej literatúry. Sprostredkúva pohľady na ich tvorbu a na tendencie, ktoré diela formujú.

Teatrologický slovník – cyklus, ktorý vysvetľuje pojmy súvisiace s divadlom a hovorí o nich.

Thespidova kára – vzdelávací magazín o dejinách divadla na Slovensku.

Viaceré relácie môžu byť pre žiakov druhého stupňa základných škôl alebo pre študentov stredných škôl prospešné a obohacujúce. Žiaci pomocou nich získajú podrobnejšie informácie. Výhodou je, že nemusia sedieť nad knihami, ale informácie si môžu vypočuť pri vykonávaní iných činností.

https://litera.rtvs.sk

Literárny kvocient – diskusná relácia o súčasnej slovenskej literatúre. Diskutujú štyria literárni vedci, kritici, jeden z nich sa stáva moderátorom diskusie. Odborníci na literatúru vedú odbornú literárnovednú polemiku. Koná sa každý mesiac a reflektuje a porovnáva dve diela, ktoré sú známe, aktuálne alebo sa zaradili do finálovej desiatky ceny Anasoft Litera. Táto cena je udeľovaná za pôvodnú slovenskú prózu alebo preklad próz autorov, ktorí sú občanmi SR a ich diela boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Udeľuje sa každoročne od roku 2006. Program zastrešuje občianske združenie Literárny klub a z verejných zdrojov finančne podporuje Fond na podporu umenia. Relácia sa zamýšľa nad poslaním literatúry, nad tým aké kritériá by mala spĺňať kvalitná literatúra, prečo je dobré o literatúre vôbec hovoriť. Diskutujúci odborníci nazerajú na literatúru kriticky, snažia sa pozerať skutočne na ich kvalitatívnu stránku. Tento program je určený najmä študentom – vysokoškolákom, študujúcim slovenský jazyk a literatúru, prekladateľstvo a tlmočníctvo, príp. estetiku, kulturológiu a príbuzné odbory, budúcim učiteľom alebo len milovníkom literatúry, ktorých zaujíma aktuálny stav slovenskej literatúry.

https://www.youtube.com/channel/UChX6eFD5fqWVWb5xRDA5PDQ/playlists

Baštrng – projekt herca Michala Kubovčíka, ktorý spolupracuje s režisérom Karlom Vosátkom a hudobným skladateľom Jurajom Haškom, pomáha literárne vzdelávať kreatívnou a zábavnou formou. Funguje už pekných pár rokov, od februára 2016. Ide o vtipne a stručne spracované diela povinnej literatúry. Funguje prostredníctvom kanálu na videoportáli youtube. Forma spracovania je vždy iná, ale za to zaujímavá: komiks, stand-up, animácia, videoklip, hraná scénka. Náročné témy slovenských aj svetových literárnych diel vysvetľuje prirovnaním k aktuálnym témam súčasnej doby, aktuálnym jazykom. Takýmto spôsobom priblížené maturitné čítanie má potenciál osloviť najmä tých študentov, ktorí nemajú vzťah k literatúre a čítanie kníh nepatrí medzi ich obľúbené aktivity. Aj pre tých ľudí, ktorí radi čítajú, môžu byť ukážky spestrením a obohatením a pomáha im zopakovať si dané učivo a dielo, ktoré čítali pred istým časom a potrebujú ho oživiť v pamäti. Samozrejme, že neslúži ako náhrada čítania povinnej literatúry.

https://www.youtube.com/channel/UCibm2mYiQwPhiN8Gy12TpQg/playlists

Na potítku –  je podobným projektom ako Baštrng u našich západných susedov. Autorom projektu je Daniel Zezula, ktorý je hudobným producentom, hudobníkom a grafikom a David Jursa. Jursa je učiteľom češtiny a šéfredaktorom literárnej revue Aluze. Vyštudoval českú filológiu a žurnalistiku a má doktorát v odbore teória literatúry. Hoci ide o český portál, vysvetľuje aj svetové diela, a preto môže byť nápomocný aj slovenským študentom. Ako tvrdia samotní autori, cieľom projektu nie je nahradiť povinné čítanie, ani prerozprávať obsah diel. Hlavnou myšlienkou je snaha ukázať, že čítanie klasikov nie je nuda, ale môže byť vzrušujúcou zábavou. A nielen to, cieľom je aj vniesť interpretačnú slobodu a naučiť čitateľov čítať medzi riadkami. Vlogy nie sú určené len maturantom a študentom, ale aj učiteľom či rekreačným čitateľom.

https://www.youtube.com/channel/UCiLAI5AvY4NdUmHVIuM7OLA

https://napotitku.cz/

Zlatý fond denníka Sme – je digitalizovaná zbierka klasických (nielen) slovenských diel. Zakladateľom a autorom myšlienky bol Tomáš Ulej. Odborným garantom v prvej fáze digitalizácie bol Ústav slovenskej literatúry SAV. Portál združuje najlepšiu slovenskú literatúru a pomáha popularizovať našu literárnu tradíciu. Pomáha študentom a žiakom, ktorým sa nepodarilo zapožičať si potrebnú knihu kvôli nedostupnosti v knižnici alebo šetrí ich čas, ak narýchlo nestíhajú zájsť do knižnice. Portál ponúka diela takých autorov ako sú napr. Ján Botto, Hugolín Gavlovič, Jozef Gregor Tajovský, Samo Chalupka, Ján Kalinčiak, Ján Kollár, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Elena Maróthy-Šoltésová, Pavol Országh-Hviezdoslav, Ján Palárik, Martin Rázus, Andrej Sládkovič, Terézia Vansová, ale aj širokej verejnosti menej známych autorov. Digitálna knižnica ponúka aj diela autorov svetovej literatúry, a to napr. spisovateľov ako Daniel Defoe, Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Wiliam Shakespeare, Lev Nikolajevič Tolstoj.

https://zlatyfond.sme.sk/

Zdroje textu:

https://litera.rtvs.sk/o-radiu

https://www.literarnyklub.sk/lq_lk

https://fici.sme.sk/c/20155928/bastrng-vyslysana-modlitba-studentov-herec-michal-kubovcik-spravil-z-ucenia-zabavu.html

https://napotitku.cz/o-nas/

https://zlatyfond.sme.sk/

Zdroj obrázka: pexels.com

Súvisiace články

26.06.2017 08:55

V septembri 2017 môže do systému duálneho vzdelávania v odbore obchodný pracovník nastúpiť ďalších 61 žiakov

Neustále rozširovanie predajnej siete členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (ďalej len SAMO) a prirodzená fluktuácia pracovníkov v obchode. To sú hlavné dôvody, prečo členovia SAMO dlhodobo pociťujú na Slovensku nedostat...
11.05.2020 08:37

Teraz je to najvhodnejšie obdobie na to, ako si vyšperkovať životopis

Dnes sme takmer všetci pripútaní k obrazovkám – k počítačom a tabletom. Študenti zostali odtrhnutí od klasického vyučovania. Toto obdobie však môže každý využiť naplno. Budúci absolventi majú práve teraz dostatok času na to, ab...