Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
18.04.2018 09:51

Potravinári sú po škole vďaka praktickej príprave vo výrobe ako doma

Žiak odboru pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín prechádza postupne celou výrobou. Ovláda správnu výrobnú prax, potravinárske suroviny, vie s nimi pracovať, pozná záručné doby surovín, ovláda technologické postupy v potravinárstve, konzervárenské metódy, posudzovanie a hodnotenie kvality výrobkov.

 

„Rovnako ako vo väčšine iných oblastí aj v potravinárstve sa zaviedli nové inovatívne technológie a technologické zariadenia," konštatoval riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi Štefan Gaman.

____________________________

Podčiarkol tiež, že žiaci odboru pracovník v potravinárstve-výroba trvanlivých potravín majú praktickú prípravu priamo u zamestnávateľa už od prvého ročníka. Prichádzajú do styku s technologickým zariadením, s výrobnými linkami, skladovým priestorom a tiež so zamestnancami firmy. 

„Majú tak zabezpečenú úzku prepojenosť teórie s praxou. Žiaci sú v reálnom pracovnom prostredí a nadobúdajú pracovné návyky potrebné pre ich profesijný rast. Okrem toho dostávajú od zamestnávateľa aj viaceré benefity ako finančné zabezpečenie, príspevok na stravu, odmena za produktívnu prácu a podobne," vymenoval Gaman. Absolventi tohto odboru majú odborné vedomosti a praktické zručnosti z potravinárskych výrob, ovládajú technológiu výroby a strojné zariadenie v potravinárstve. 

 

 

 

Žiačka druhého ročníka odboru pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi Karin Obertová podotýka, že odborný potravinár musí vedieť zo surovín, ktoré sa do firmy dovezú alebo sa v nej priamo vyrobia, vytvoriť finálny produkt. Okrem toho je však jeho úlohou aj starať sa o samotné stroje.

Najzaujímavejšia je výroba. Ako z nejakej masy surovín vznikne bujón alebo polievka. Ako sa to celé balí, celý proces výroby," myslí si Karin. Podľa vlastných slov už zvláda odoberanie výrobkov zo stroja, skladanie a vkladanie do krabičiek, práce okolo stroja, jeho čistenie, keď je zastavený a podobne. „Teraz sa učíme už aj za operátorov, ktorí majú stroj na starosti. Budeme ho musieť vedieť opraviť, keby sa niečo stalo, teda to, čo by mohol opraviť ešte operátor, nie už opravár," doplnila. 

 

 

 

Duálny systém, v ktorom svoj odbor študuje považuje Karin za výhodný, pretože na teórii preberú nejakú tému a na praxi ju už priamo využívajú. „Napríklad hovoríme o tom, ako určité stroje fungujú a často si to vieme predstaviť práve vďaka tomu, že sme ich videli na praxi alebo sme s nimi priamo pracovali. Hneď si vieme predstaviť, o čom je teória a ako vyzerá v praxi. Ako hovorí naša učiteľka, lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť," objasnila Karin. 

Praktická skúsenosť je podľa nej výhodou aj preto, že po skončení školy sa nebude musieť zoznamovať s pracovným prostredím. „Pôjdem rovno do výroby a budem tam ako doma," tvrdí budúca profesionálna potravinárka. 

ŠIOV
Uč sa, získaj prácu a zarábaj už na strednej
Prehľad stredných škôl a zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania
 

Súvisiace články

14.02.2018 10:26

Ministerka obrany ČR chce nový školský predmet - deti sa majú učiť brániť vlasť

Česká ministerka obrany Karla Šlechtová chce do škôl vrátiť "brannú výchovu" - aj keď by sa staronový predmet nazýval určite ináč. Deti by sa tam učili o armáde alebo by preberali základy prvej pomoci. V utorok o tom informoval...
12.08.2018 23:23

Vyhrajte vstup zdarma na školenie o GDPR!

Zapojte sa do našej súťaže, odpovedzte na jednoduchú otázku a vyhrajte vstup zdarma na webinár ohľadom GDPR!
25.09.2018 19:31

EDULAB v spolupráci s britskou BBC pripravil inovatívny vzdelávací projekt

Nezisková organizácia EDULAB, s podporou partnerov, rozbieha inovatívny vzdelávací projekt pre základné školy a vybrané ročníky osemročných gymnázií - Expedícia Fenomény sveta. Reaguje tak na výsledky svojho prieskumu medzi uči...