Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
23.04.2018 09:54

Príležitosť pre učiteľov rozvíjať sa prostredníctvom mentoringu

Nezisková organizácia LEAF otvára ďalší ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke. Garantom programu je Dávid Králik.

Individuálny rozvojový program učiteľa prebieha priamo v triede učiteľa, s jeho žiakmi. Individuálny prístup mentora zohľadňuje potreby a osobitosti každého učiteľa.

Stretnutia s mentorom prebiehajú s frekvenciou približne raz za dva týždne, počas ôsmich mesiacov trvania programu. Mentor navštevuje vyučovacie hodiny, do ich priebehu ale nezasahuje, iba ich pozoruje a následne ich spolu s učiteľom rozoberá z didaktického aj osobnostného hľadiska. Formou dobre položených otázok sa mentor snaží učiteľovi pomôcť, aby objavil riešenia, ktoré jeho prácu posunú na vyššiu úroveň. Nedáva mu návod, je skôr jeho sprievodcom a inšpiráciou v procese objavovania nových možností.

"IRPU je veľmi prínosný mechnizmus, ktorý nahrádza niečo, čo v našom školsve chýba, a čo je zároveň jedinou účinnou cestou pre profesný rozvoj učiteľa. Bez spätnej väzby, podnetov, inšpirácií, otázok by som nemala šancu pracovať na sebe," hodnotí zapojenie sa do programu Lenka Ditte, učiteľka z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.

Program je možné absolvovať bez ohľadu na mesto, v ktorom učiteľ pôsobí. Stretnutia s mentorom prebiehajú buď osobne, v prípade, že v konkrétnom meste pôsobí IRPU mentor, alebo prostredníctvom video-rozhovoru a video nahrávok z vyučovacích hodín, v prípade učiteľov z iných miest. 

Program IRPU je výberovým programom, pričom rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov je silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe a potenciál robiť zmeny. "Hľadáme učiteľov, ktorí majú úprimnú a neutíchajúcu chuť zlepšovať sa. Mentoring je náročný proces, pri ktorom je občas potrebné zájsť až za hranicu svojej komfortnej zóny, pretože len tak dokážeme s učiteľmi objaviť nové možnosti ako posunúť ich prácu na vyššiu úroveň. Cieľom nášho programu je pomôcť čo najväčšiemu počtu učiteľov vytvárať pre svojich žiakov čo najlepšie podmienky na celostný rozvoj," hovorí koordinátorka programu z organizácie LEAF, Jana M. Balážová. 

Program IRPU absolvovalo už 150 učiteľov učiteľov z rôznych častí Slovenska. Momentálne prebieha prihlasovanie do siedmeno ročníka.

Prihlásiť sa je možné do 30. apríla na stránke www.irpu.leaf.sk.

V nasledujúcich mesiacoch bude prebiehať výber učiteľov a od začiatku nového školského roku začnú na sebe pracovať s pomocou svojich mentorov. Zapojením sa do programu spoznajú učitelia komunitu ďalších, podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska. Aj po skončení programu si môžu navzájom pomáhať, zdieľať skúsenosti a inšpirácie. LEAF pre nich organizuje pravidelné komunitné stretnutia s cieľom naďalej sa rozvíjať. 

Viac informácií o programe, profily mentorov a skúsenosti zapojených učiteľov, nájdete na stránke www.irpu.leaf.sk


 

________________________________________________________

O organizácii LEAF

Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. Prečo to robíme? Pretože veríme, že život na Slovensku môže byť kvalitnejší, ak k tomu prispejú postoje a konanie väčšiny budúcich predstaviteľov súkromného sektora a verejnej správy.

LEAF vedie niekoľko programov zameraných na rôzne skupiny ľudí:

  • Pre študentov
  • Medzinárodná stredná škola LEAF Academy
  • Pre mladých profesionálov
  • Pre Slovákov v zahraničí
  • Pre učiteľov

Súvisiace články

03.10.2017 16:00

Maďarsko a Rumunsko sa koordinujú vo veci ukrajinského zákona o vzdelávaní

Maďarsko a Rumunsko sa dohodli, že budú koordinovať svoje snahy vo vzťahu k novému zákonu o vzdelávaní, ktorý bol schválený na Ukrajine. Informoval o tom dnes v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, kto...
04.02.2018 19:24

Bilingválny digitálny edukačný obsah OBSTÁL v teste u pedagógov aj žiakov

Od septembra do decembra 2017 realizovalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pilotný projekt IKATIKA. Bol zameraný na deti a žiakov z vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyuč...
21.06.2019 09:14

NÚCEM a študenti zo združenia Maturity pre maturantov si sadli za spoločný stôl

Na pozvanie riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej sa ešte 2. mája 2019 stretli študenti zo združenia Maturity pre maturantov so zamestnancami NÚCEM, ktorí sú zodpovední za maturitnú skúšku. Študentov zastupovala 4-členná delegácia ...