Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
13.01.2019 17:24

Prof. Ivan Kalaš: Emil prináša zmenu. Nie len na Slovensku

Hoci je informatika u nás povinným predmetom od tretieho ročníka základnej školy, na jej výučbu neexistuje dostatok vhodných programov a učebných materiálov.

Školy preto využívajú rôzne voľne dostupné zdroje z internetu. Tie však zvyčajne nevznikali na podporu systematického vzdelávacieho procesu. Profesor Ivan Kalaš, vedúci Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave sa so svojim tímom podujal tento problém riešiť. Je odborným garantom projektu Informatika s Emilom, ktorého hlavným cieľom je pripraviť moderný a ucelený vzdelávací systém pre informatiku, a to od škôlky až po koniec strednej školy.

Ako je vôbec možné, že žijeme v digitálnom veku, technológie sú prítomné v každej oblasti života, informatika je povinný predmet a my nemáme vhodné nástroje na to, ako ho vyučovať?

Vývoj nových technológií mal vždy náskok pred právnymi, morálnymi, ale aj vzdelávacími aspektami, ktoré pokrok prináša. Často sa rúti ako neriadená strela. Nie je to problémom len u nás. S podobnou situáciou zápasia aj kolegovia z Anglicka, Švajčiarska, Nórska, Rakúska či Taiwanu. Aj oni práve teraz hľadajú odpovede na otázky, ako správne vyučovať modernú informatiku. A tým „správne" mám na mysli s bohatým a kvalitným obsahom, ale tiež vývinovo primerane, motivujúco a napínavo pre každého chlapca a každé dievča. Teda nielen pre tých, ktorí sa už aj tak venujú počítačom a iným digitálnym zariadeniam doma. A zďaleka nielen pre tých, ktorí možno snívajú o tom, že sa raz stanú profesionálnymi programátormi. Možno aj preto sa v zahraničí zaujímajú o nášho Emila. Majú dojem, že prináša kľúčovú zmenu v informatickom vzdelávaní a pokrýva potreby škôl v rôznych krajinách.

Máte teda ambíciu pripraviť softvérové nástroje pre vzdelávanie v informatike vo viacerých krajinách?

Áno, skutočne je to našim snom. Trúfalým, ale vyplývajúcim z mojej skúsenosti, že rôzne krajiny zápasia vo vyučovaní informatiky s podobnými problémami. Snažíme sa pripraviť „nadnárodné" kurikulum, akýsi rámec, ktorý by mapoval celú problematiku školskej informatiky (teda povedzme programovanie, robotiku, prácu s dátami a aplikáciami, ktorá rozvíja informatické myslenie, bezpečnosť na internete, informatické systémy a pod.). A k takémuto kurikulu pripravujeme pre metodikov a učiteľov metodické materiály, učebné pomôcky, programovacie prostredia či pracovné zošity. Je to komplexný a skutočne ambiciózny projekt.

To vyzerá ako náročná a dlhodobá úloha. V akom je teraz štádiu?

Momentálne pracujeme na súbore programovacích prostredí s názvom Robot Emil. Ten sa zameriava na najdôležitejšiu a najproblematickejšiu časť informatického vzdelávania, na programovanie. Programovanie, ktoré nie je cieľom, ale prostriedkom. Také, ktoré poskytuje žiakom ďalší nástroj na bádanie a poznávanie. Práve v týchto týždňoch sme ukončili vývoj Emila pre 3. ročník prvého stupňa. Prebehli prvé vzdelávania učiteľov, začínajú s ním pracovať prvé školy. Zároveň už overujeme ďalšie prostredia Emila v predškolskom ročníku materskej školy, a tiež v 4. ročníku ZŠ. Veríme, že takto o rok budú už aj tie prístupné školám a my budeme pracovať na Emilovi pre 1. a 2. ročník. 

 

 

 

A kedy by ste mohli preraziť do zahraničia?

To všetko sa odohráva súčasne. Už teraz kolegovia overujú Emila na desiatich školách vo Švajčiarsku, práve pripravujeme skupinu deviatich pilotných škôl v Londýne, a tiež v Čechách a Poľsku. Diskutujeme s kolegami z Rakúska, Nórska, Nemecka, Ruska a Taiwanu. Popri vývoji robíme súbežne aj preklady a lokalizácie v zahraničí. Spätná väzba z iných vzdelávacích kontextov je pre náš výskum a vývoj rovnako dôležitá.

Spomínate výskum. Znamená to, že Emil je aj výskumný projekt?

Určite áno, inak by sme ani nedokázali postupovať. Vzniká metódou, ktorú označujeme ako výskum vývojom. Čo to znamená? Ak chceme vyvíjať nový vzdelávací obsah a nástroje, musíme skúmať, aby sme rozumeli, ako prebieha poznávací proces u žiakov. Musíme zisťovať, čo je ľahké a čo ťažké a prečo. No a aby sme mohli skúmať, musíme zároveň vyvíjať nové nástroje a príležitosti na výskum. Inak by sme nemohli zodpovedne publikovať vo svetových časopisoch a prednášať na špičkových konferenciách. Takýto proces znamená to, že veľmi veľa času trávime so žiakmi a učiteľmi, učíme, pozorujeme, analyzujeme, žiaci aj učitelia hodnotia naše nové nástroje, učíme sa s nimi a od nich. Naša nová metóda informatického vzdelávania nevzniká iba v našich pracovniach, ale rovnako aj v triedach. Napríklad Emila pre 3. ročník, ktorý je už hotový, sme viac ako rok overovali na troch rôznych základných školách, spolu so stovkou žiakov a piatimi vynikajúcimi učiteľkami. Bez ich pomoci by som nemal odvahu byť taký pyšný na naše dielo. Vzniká na základe spoločnej práce, diskusií a spätnej väzby, tá dáva Emilovi jeho definitívnu podobu.

 

 

 

Nazývate Emila prelomom vo vyučovaní informatiky. V čom je taký výnimočný? Čím sa odlišuje od iných softvérových prostredí?

Tvoríme ho „v škole a pre školu", cielene a jednoznačne na podporu systematického vzdelávacieho procesu v triede. Nie pre tých piatich v prvých laviciach, ale pre celú triedu, pre všetky dievčatá a chlapcov. Podporuje rozvoj logického myslenia, tvorbu plánov, hľadanie riešení problémov, vytrvalosť a spoluprácu. S Emilom nikdy nepracuje žiak sám, nikdy nejde o prácu jednotlivca s počítačom. Žiaci neustále pracujú v dvojiciach alebo vo väčších skupinách. Riešia problémy a diskutujú o nich s učiteľkou či učiteľom. Emil teda nie je o „informatike s klapkami na očiach". Také vyučovanie do školy vôbec nepatrí. Rozvíja aj komunikačné zručnosti, tímovú spoluprácu, argumentáciu či prezentovanie vlastných názorov. Dáva každému príležitosť čosi vytvoriť, niečo dokázať, byť silnejším a šikovnejším. V prepojení na matematiku, jazyk, vlastivedu... A ešte niečo: Emil tiež využíva jedinečnosť primárneho vzdelávania, kde jeden učiteľ vyučuje väčšinu predmetov, a teda aj informatiku. Chceme ju robiť tak, aby vedel, že to dokáže a že robí čosi úžasné pre budúcnosť svojich žiakov.

 

Ivan Kalaš (61)

  • Vedúci Katedry didaktiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Už viac ako 30 rokov sa venuje pedagogickému výskumu a vývoju v oblasti vyučovania informatiky. Je autorom alebo spoluautorom mnohých učebníc a programovacích prostredí pre žiakov (ako Comenius Logo, Cirkus šaša Tomáša či Imagine Logo).
  • Od roku 2013 je hosťujúcim profesorom na prestížnej londýnskej univerzity UCL. Krátko tiež hosťoval ako profesor na Pedagogickom inštitúte v Hong Kongu.
  • Pôsobil ako expert UNESCO a medzinárodný poradca spoločnosti Microsoft pre program Partners in Learning.
  • Vo Veľkej Británii sa podieľal na tvorbe reformovaného obsahu pre vyučovanie informatiky na ich základných školách.

Súvisiace články

13.03.2018 11:35

Vedomostné ostrovy majú za sebou prvý mesiac na školách, žiaci využívajú aj virtuálneho kariérneho poradcu

Počas februára prebiehali vo vybraných krajoch školenia učiteľov k používaniu Vedomostných ostrovov. Virtuálne kariérne poradenstvo a test „Vieš, čím chceš byť?“ si vo februári vyskúšalo už viac ako 1600 žiakov.
08.01.2020 13:15

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prisľúbil záštitu nad medzinárodnou konferenciou k 300.výročiu narodenia Maximiliána Hella

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prisľúbil záštitu nad tohtoročnou medzinárodnou konferenciou k 300. výročiu narodenia Maximiliána Hella, ktorú organizuje Základná škola s Materskou školou v Štiavnických B...
22.12.2018 19:02

V Bratislave ocenili najlepšie projekty slovenských a francúzskych škôl k 1. svetovej vojne

Prezentáciou podporených projektov vyvrcholila včera v Bratislave súťaž škôl v rámci Slovensko-francúzskej výzvy 2018 - „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti štátnej t...