Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
24.04.2017 20:51

Program Erasmus + oslavuje!

Erasmus + oslavuje 30. výročie a chystá množstvo zaujímavých aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť!

Erasmus + oslavuje!

 V súvislosti s oslavami 30. výročia programu Erasmus+ si vás dovoľujeme informovať o hlavných aktivít národnej agentúry Erasmus +, ako aj zaslať niekoľko užitočných informácií o možnosti zapojenia do našich aktivít.

 

 •     Podeľte sa o svoj príbeh
 •  

  Pripravujeme brožúru s príbehmi ľudí, ktorí sa v minulosti zapojili do programu Erasmus+alebo jeho predchodcov - Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Arion a Lingua. Cieľom publikácie je prezentovať úspechy Slovenska od momentu jeho zapojenia do programu až dodnes a zároveň zdôrazniť význam európskej spolupráce. Hľadáme inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí sa dokážu podeliť o svoje skúsenosti a motivovať k účasti iných. Ako príklad uvádzame príbehy ľudí z celej Európy na stránke Od programu Erasmus k Erasmus+.

   

  Na našej stránke sme vytvorili priestor „Podeľte sa o svoj príbeh", kam môžu účastníci programu vkladať svoje príspevky. Budeme radi, ak túto informáciu budete šíriť ďalej  v rámci vašej organizácie. Najlepšie príspevky oceníme.

   

  2.    Deň Európy v Bratislave (9. 5. 2017)

   

  Ako každý rok, aj tento rok otvoríme spolu s Iuventou informačný stánok na Hlavnom námestí v Bratislave a predstavíme program Erasmus+ širokej verejnosti.

   

  3.    Pohoda Festival 2017 v Trenčíne (6. - 8. 7 .2017)

   

  V spoločnom stane so Zastúpením EK pripravujeme zaujímavý program, aby sme spropagovali program Erasmus+ medzi účastníkmi festivalu.

   

 •     Slávnostná konferencia Erasmus+ a Európsky deň jazykov  (26. 9. 2017)
 •  

  V tento deň organizujeme Uličku jazykov na Hviezdoslavovom námestí a slávnostnú konferenciu s medzinárodnou účasťou v hoteli Carlton v Bratislave.

   

 •      Zdroje na webe
 •  

  Na našej stránke erasmusplus.sk nájdete zaujímavé infografiky v slovenskom jazyku a ďalšie informácie k 30. výročiu programu, ktoré priebežne dopĺňame. Zároveň vám odporúčame využiť širokú ponuku propagačných zdrojov v slovenskom jazyku na stránke Európskej komisie a dovoľujeme si Vás požiadať o umiestnenie loga „Od programu Erasmus k Erasmus+" na webovej, prípadne facebookovej stránke vašej inštitúcie.

   

   

  Oslavujte s nami!

   

  -------------------------------------------

  Článok poskytla Alena Štefániková,

     ďakujeme a tešíme sa ( najmä na Vaše zaujímavé príbehy )

  Súvisiace články

  01.10.2018 06:52

  Elektrofyzika ožíva vo virtuálnom laboratóriu

  Do jedného z najmodernejších školských laboratórií na výučbu elektrofyziky na Slovensku študenta privezie virtuálny výťah. Pri veľkom montážnom stole si žiak zvolí fyzikálnu schému a zrazu sa pred ním objavia všetky potrebné sú...
  15.07.2018 17:56

  MŠVVaŠ: Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

  Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to na spoločnej ...
  01.04.2019 07:36

  Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

  V dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže medzinárodnú konferenciu s názvom „Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou“.