Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Soňa Kaletová
07.12.2020 17:24

Projekt Erasmus+ aj v čase korony

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne už dlhé roky aktívne zapája svojich študentov do medzinárodných projektov Erasmus+ zamerané na zabezpečenie odbornej praxe v zahraničí ako aj medzinárodnej spolupráce so žiakmi zo zahraničných škôl.

V súčasnosti je jedným z týchto projektov Virtuálne inovačné centrum, do ktorého sú zapojené okrem SOŠ O a S na Budovateľskej ulici aj školy z Talianska, z Poľska a z Grécka. Vyvrcholením dvojročnej spolupráce v rámci projektu Virtuálne inovačné centrum malo byť osobné stretnutie tímov zo zapojených stredných škôl (z Talianska, Poľska a Grécka) v Komárne. Hostiteľka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, už dlhé mesiace plánovala program vzdelávacej aktivity, avšak súčasná situácia stretnutie, žiaľ, nedovolila.

Čeliac novej výzve organizátori presunuli podujatie do virtuálneho priestoru a zabezpečili online vzdelávaciu aktivitu. Realizovať päťdňové podujatie si vyžadovalo veľa kreativity, vynaliezavosti a schopnosť pružne reagovať na nepredvídateľné situácie. Po privítaní zhruba 50 účastníkov vzdelávacej aktivity cez videohovor, nasledovala virtuálna prehliadka našej školy, a keďže sa zahraniční hostia nemohli dostaviť na Slovensko, zobrali sme našu krajinu, kraj aj mesto k nim, pomocou krátkych videí a fotografií. Vďaka modernej technike sme našich hostí zobrali na virtuálnu prehliadku do centra mesta, ako aj do Komárňanskej centrálnej pevnosti.

Projekt Virtuálne inovačné centrum má za cieľ okrem iného aj rozvoj podnikateľských zručností, preto sa program vzdelávacej aktivity niesol v tomto duchu. Po prezentácii o možnostiach a podmienkach investovania na Slovensku a podnikateľského potenciálu nášho regiónu, boli žiaci rozdelení do medzinárodne zmiešaných skupín, v ktorých pracovali na projektových úlohách počas celej vzdelávacej aktivity. Spoločnými silami tvorili podnikateľský rozpočet, zisťovali podmienky zriadenia bankového účtu pre podnikateľov v zapojených krajinách, porovnávali úrokové sadzby a poplatky ako aj požadované dokumenty.

Zaujímavou aktivitou bola aj problematika superhrubej mzdy, porovnávanie minimálnej a priemernej mzdy v zapojených krajinách a v ostatných krajinách EU. Žiaci s nadšením analyzovali daňové a odvodové zaťaženie zamestnávateľa i zamestnanca, rôzne benefity, zisťovali koľko peňazí stojí firmu zamestnanec a koľko zostane zamestnancovi po odrátaní všetkých zákonných platieb. Svoje zistenia spracovávali spoločne v zdieľaných dokumentoch, tabuľkách, vytvárali spoločne databázy a grafy, diskutovali napriek tomu, že bola medzi nimi viac ako tisíckilometrová vzdialenosť. Bolo úžasné sledovať nadšenie, s ktorým pracovali na problémových úlohách a radosť zo súťaženia vďaka interaktívnym kvízom, ktoré obohatili každý jeden deň inak náročného, ale zaujímavého a poučného programu.

S cieľom zhrnúť dvojročnú projektovú spoluprácu sa počas posledného dňa konala online konferencia, v rámci ktorej každá partnerská škola pomocou krátkych videí, fotografií a slovného komentára predstavila tú časť projektu, ktorú hostila. Spomienky na realizované aktivity vyvolali v študentoch pocit úspechu z dobre vykonanej práce. Zároveň potvrdil správnosť a opodstatnenosť ich rozhodnutia podieľať sa na projekte ako aj túžbu po budúcej spolupráci.

Zdroj text: Ing. Andrea Hajabácsová, koordinátorka projektu

Zdroj foto: Ing. Andrea Hajabácsová, koordinátorka projektu

Súvisiace články

07.08.2017 09:22

Slovensko je na špičke v kyberbezpečnosti – získalo striebro

Máme dobré obranné štíty v cyber priestore, o čom svedčí i druhé miesto na medzinárodnom kybernetickom cvičení CyberEx 2017, ktorého sa zúčastnilo 65 zoskupení z celého sveta. Našu krajinu reprezentoval päťčlenný tím zložený zo...
02.05.2018 11:26

Vysoké Tatry/Tatranská Lomnica: Stredoškoláci budú dokazovať vedomosti v BOZP

Stredoškoláci z celého Slovenska sa stretnú v Tatranskej Lomnici, aby si zmerali sily v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP). Už 44. ročník podujatia tak preverí vedomosti študentov zo 17 stredných škôl z celého Slove...
04.12.2019 10:22

Testovanie PISA pohľadom Komenského inštitútu: Štát nerobí potrebné zmeny

Vyše 600 000 školákov zo 79 krajín sa zúčastnilo vlani v apríli merania PISA 2018, na Slovensku to bolo 6770 žiakov z 385 základných a stredných škôl, pričom boli testovaní v slovenskom aj v maďarskom jazyku. 15-roční žiaci sa ...