Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
18.12.2019 08:33

SAMO ocenila najlepšie študentské práce o kvalite a bezpečnosti potravín

Duálna kvalita potravín a Výskyt voľne žijúcich zvierat v potravinárskych prevádzkach ako zdroj kontaminácie – to sú témy, ktorými sa vo svojich bakalárskych prácach zaoberali vysokoškoláčky Miriama Mokošáková, študentka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Miroslava Hutajová, študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. A práve tieto študentské práce ocenila Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v rámci svojej súťaže, ktorej ďalší ročník práve vyhlásila. Okrem diplomov autorky získali aj finančnú podporu vo výške 500 €.

Poslaním súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce na vybrané témy v oblasti kvality a bezpečnosti potravín" je zvýšiť povedomie v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky  o potravinách na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie.

„Kvalita a bezpečnosť potravín je momentálne vysoko aktuálna téma pre spotrebiteľov. Moja práca nepotvrdzuje, ale ani nevyvracia  to, či dualita  existuje, závisí to do veľkej miery od subjektívneho hodnotenia spotrebiteľov. Tejto téme sa chcem však venovať aj naďalej," povedala na margo svojej práce študentka M. Mokošáková.

„Chceme upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, ktoré sú zamerané na oblasť kvality a bezpečnosti potravín, podporiť  ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť," povedal pri príležitosti odovzdania prvého z ocenení Martin Krajčovič, predseda SAMO. 

Jeho slová potvrdil aj Ladislav Staruch, ktorý bol vedúcim ocenenej záverečnej práce: „Existuje veľa mýtov a fám, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín. Už Paracelsus povedal, že len dávka rozhoduje o lieku alebo jede. A len na základe vedeckých poznatkov, ktoré overujú aj naši študenti je možné zistiť skutočnú pravdu."

Chcete sa prihlásiť do 2. ročníka súťaže?

Je to pomerne jednoduché. Do súťaže môžu byť zaradené práce v rámci dvoch kategórií: Najlepšia bakalárska/diplomová práca (autor absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia) alebo Najlepšia dizertačná práca (autor absolvent doktorandského štúdia). Majú sa týkať niektorej z vybraných tém:

  • Riziko a spôsob jeho posudzovania v maloobchode.
  • Požiadavky na skladovania potravín, bezpečnosť a platná legislatíva, súčasná prax v maloobchode a distribúcii potravín.
  • Food waste, ako znížiť potravinový odpad.
  • Úradné  kontroly v maloobchode súčasná situácia v SR, porovnanie s inými krajinami EÚ.
  • Duálna kvalita v potravinárstve, mýty a realita.
  • Posúdenie nevyhnutnosti prídavných látok v potravinách.

Podmienkou je, že do súťaže môžu byť prihlásené záverečné práce registrované v Centrálnom registri záverečných prác obhájené v akademickom roku 2019/2020 a napísané v slovenskom jazyku. Prihlášku je potrebné zaslať spolu s prácou do 31. 8. 2020 

Viac informácií o súťaži, ako aj tlačivo prihlášky nájdete na www.modernyobchod.sk. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, kontaktujte sekretariát SAMO e-mailom na: samo@modernyobchod.sk, prípadne telefonicky na čísle: 0918 474 330.


 

Súvisiace články

11.10.2019 11:23

Ako vzdelávať tých, ktorí sa nevzdelávajú? Odborníci hľadajú odpoveď

Slovensko eviduje cca 170-tisíc nezamestnaných, z čoho takmer 60-tisíc má najnižšiu úroveň vzdelania. Podobný počet nízkokvalifikovaných osôb je mimo evidencie úradov práce. Dá sa nájsť spôsob, ako im poskytnúť primerané vzdela...
17.07.2019 08:00

Pilotný projekt ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“ hodnotia takmer všetci absolventi vzdelávania pozit...

Efektívnejšia komunikácia so žiakmi, lepšia orientácia vo svete médií či zdokonalenie prezentačných zručností. To sú niektoré z oblastí, na ktoré bol zameraný pilotný projekt Štátneho pedagogického ústavu s názvom Komunikácia -...