Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
29.11.2018 08:41

Seminár o moderných trendoch vo vyučovaní nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so združením Edukácia@Internet zrealizovali v ŠPÚ multiplikačný seminár pre učiteľov základných a stredných škôl, zameraný na zoznámenie sa s internetovou platformou pre nemecký jazyk www.deutsch.info. Platforma ponúka na výučbu moderné didaktické nástroje a súčasne aj praktické informácie o živote a práci v Nemecku a Rakúsku.

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk podčiarkol potrebu vzdelávania žiakov v dvoch cudzích jazykoch. V tejto súvislosti pripomenul  iniciatívu rezortu školstva, ktorá vedie k zrovnoprávneniu postavenia cudzích jazykov vo vyučovacom procese.

 „Podpora  nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny na Slovensku  má opodstatnenie nielen vzhľadom na  historický kontext. Rastúci význam nemčiny v medzinárodnom meradle vyplýva aj z potenciálu atraktívnych pracovných trhov v Nemecku a v Rakúsku.  Nemčina je najpoužívanejším  jazykom v Európskej únii,  jazykové porozumenie  uľahčuje spoluprácu a  toleranciu. To je aj jeden z hlavných cieľov princípu viacjazyčnosti, ku ktorému smeruje  koncipovanie  jazykového vzdelávania u nás. Preto podporujeme inovačné vyučovacie prostriedky a metódy,  posilňujúce motiváciu, využívajúce prirodzenú zvedavosť, tvorivosť a hravosť žiakov", povedal Ľ. Hajduk. 

V rámci projektu podporeného cez Erazmus+  predstavil mnohojazyčný vzdelávací portál s 19 jazykovými mutáciami, so zameraním na nemecký jazyk, polyglot a organizátor medzinárodných lingvistických podujatí a jazykových festivalov Peter Baláž .

Portál je bezplatný, voľne dostupný pre všetkých motivovaných záujemcov. Aktuálne sa dopĺňa o slovenský preklad najčastejšie používaných formulárov potrebných na komunikáciu s úradmi v Nemecku a Rakúsku, ako aj o nové lekcie pripravujúce žiakov na maturitné skúšky.  

Online kurzy od referenčnej úrovne A1  po B2 a v nich  učebné texty v písomnej podobe na výučbu, samostatnú prácu i hodnotenie,  mediatéka v autentickom spisovnom jazyku,  gramatika, pracovné listy, inšpiratívne aktivity, doplňovačky, kartičky, plagáty - to všetko  môžu pedagógovia využívať priamo v triedach alebo na domácu prípravu v ľubovoľnom rozsahu.

Účastníci seminára si vyskúšali aj prototyp hracej podložky, ktorá  spestruje výučbu jazyka pohybom a hrou. Záujemcom bude k dispozícii na jar budúceho roka. Autori vzdelávacieho portálu pripomenuli aj bezplatné mobilné  aplikácie zamerané na  jazyky ANKI, DUOLINGO, 50LANGUAGES, MEMRISE. mobilom Efektívnejšie využitie mobilov podľa princípu „investícia do vzdelania= investícia do seba" je podnetnou inšpiráciou pre súčasnú mládež.

 V druhej časti seminára lektorka Beata Menzlová, výskumná a vývojová zamestnankyňa ŠPÚ predstavila doplnkové materiály pre vyučovanie nemeckého jazyka. Učitelia si vyskúšali počúvanie s porozumením,  prácu vo dvojiciach na  rôzne témy, ako aj inšpiratívnu aktivitu.

 

Zdroj: ŠPÚ

Súvisiace články

08.02.2018 17:40

O absolventov IT odborov je na trhu práce záujem, o environmentalistov nie

Špecialisti na informačné technológie sú na Slovensku stále žiadaní, pritom je jedno, či sú to ľudia s praxou, alebo ide o absolventov vysokých škôl. Naopak, o environmentalistov nie je záujem. TASR o tom informovala Jitka Souč...
04.02.2019 08:04

Výsledky celoslovenského testovania piatakov

Dňa 21. novembra 2018 sa zapojilo 46 360 piatakov na 1 487 základných školách do celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018). Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarské...
18.08.2017 10:34

VRÁBEĽSKÍ HVEZDÁRI "PONOCOVALI"

Nočná obloha inšpirovala básnikov k napísaniu mnohých básní. Mladých astronómov zo ZŠ Levická 903 letné noci inšpirovali k odhaľovaniu jej krás i tajomstiev.