Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
25.02.2019 08:13

Škola v Bratislave testovala vo výučbe najmodernejšie vzdelávacie inovácie

Formou tematického týždňa si učitelia a žiaci na druhom stupni Základnej školy na Karloveskej 61 v Bratislave odskúšali v priebehu tohto týždňa tzv. prierezovú výučbu.

Ide o jednu z najmodernejších doplnkových vzdelávacích foriem v súčasnosti vo svete. Jej podstatou je, že výučba neprebieha v rámci jednotlivých školských predmetov, ale vybraná téma sa učí naprieč viacerými predmetmi. Výhodou je, že takto žiaci získavajú vedomosti vo vzájomných súvislostiach, ktoré preberaná téma prepája.

„Na našich školách je výučba stále rozčlenená podľa vyučovacích predmetov. Pritom v praxi človek rieši vzniknuté situácie a problémy väčšinou inak, komplexnejšie, lebo využíva znalosti z rôznych oblastí. To je aj podstatou prierezovej výučby a je to presne to, ako chceme naučiť rozmýšľať a riešiť problémy aj našich žiakov. Sme preto veľmi radi, že aj na Slovensku sa rozbehol takýto projekt, ktorý nám to umožní," hovorí riaditeľky školy Mgr. Eva Horníková.

Projekt s názvom Expedícia Fenomény sveta organizuje od jesene 2018 nezisková organizácia EDULAB, ktorú tvoria skúsení vzdelávací experti. Odvtedy sa do projektu prihlásilo už približne 2 300 učiteľov z 800 škôl z celého Slovenska. Učitelia zo zapojených škôl získali vzdelávacie materiály bezplatne, pričom si mohli vybrať jednu z piatich pripravených tém: voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia. Tieto materiály sú unikátne aj tým, že využívajú obsahovo a vizuálne atraktívne videá od britskej verejnoprávnej televízie BBC. Žiaci sa tak budú súbežne so získavaním nových znalostí môcť zlepšovať aj v anglickom jazyku. Všetky spracované videá a témy sú vybrané tak, aby sa dali využiť na naplnenie cieľov Štátneho vzdelávacieho programu.

Realizácia prierezovej výučby v rámci projektu si okrem dostupnosti potrebných vzdelávacích materiálov vyžaduje aj úzku koordináciu zapojených učiteľov. Keďže vyučujú z pohľadu svojho predmetu vybranú tému spoločne, musia tomu prispôsobiť nielen rozvrh výučby, ale koordinovať aj jej obsah tak, aby téma ako celok žiakom v triede do seba zapadala.

Inovatívnosť projektu je okrem samotného charakteru výučbu, využívania videí BBC a interaktívnych počítačových prvkov aj spolupráca s Youtuberom, ktorý zabezpečuje vzdelávaco-zábavnú časť projektu. Spočíva v tom, že postupne uverejňuje videá zo svojich cestovateľských expedícií z rôznych krajín, prostredníctvom ktorých svojich fanúšikov oboznamuje s jednotlivými   fenoménmi  v  ich   prirodzenej  forme.  

 

Následne  vytvorí „challenge", teda akýsi vedomostný test, v ktorom žiaci zasielajú správne odpovede získané na základe informácií z videa. Takto sa hravou formou ďalej vzdelávajú a súčasne objavujú krajinu s jej fenoménmi, zároveň však súťažia o zaujímavé ceny. „Youtube a Youtuberi sú bežnou súčasťou života súčasných žiakov. Považujeme teda za prirodzené, ak ich aj v rámci vzdelávania oslovíme spôsobom, ktorý im je blízky. A priaznivá spätná väzba od žiakov, ale aj učiteľov dokazuje, že to bolo dobré rozhodnutie," zdôvodňuje nevšednú spoluprácu Ján Machaj. Na záver súťaže bude vyžrebovaný výherca hlavnej ceny – expedície do Nórska, ktorý do krajiny fjordov pocestuje s celou svojou triedou.

Partnermi projektu Expedícia Fenomény sveta sú okrem Tatra banky, Agemsoftu, Panta Rhei aj BUBO, Snowparadise, Sony, NAY a Huawei.


 

 

Súvisiace články

22.02.2019 08:44

Microsoft podporí rozvoj digitálnych zručností

Česká a slovenská pobočka získala korporátny grant na pokračovanie Akadémie programovania, spoločného projektu s neziskovými organizáciami Aj TY v IT a Czechitas.
24.06.2019 09:29

Letné tvorivé dielne v Škole dizajnu

Bratislavská Škola dizajnu po roku opäť pripravila pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Na letných tvorivých dielňach v termínoch 22.7. – 26.7. 2019 a 29.7. – 2. 8. 2019 sa žiaci zabavia, spoznajú rôzne vý...
12.08.2018 23:23

Vyhrajte vstup zdarma na školenie o GDPR!

Zapojte sa do našej súťaže, odpovedzte na jednoduchú otázku a vyhrajte vstup zdarma na webinár ohľadom GDPR!