Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
13.04.2018 11:01

Školáci v banke, bankári v škole

Štyridsať deviatakov zo základných škôl a rovnaký počet zamestnancov a manažérov banky sa prvýkrát stretlo na pôde banky a spoločne diskutovali o témach v oblasti finančnej gramotnosti, a to vďaka spolupráci programu Teach for Slovakia a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Zlé výsledky vo finančnej gramotnosti

"Bolo to veľmi zaujímavé, naučili nás, ako narábať s peniazmi a čo je v živote dôležité, ako si správne ušetriť," zhrnula svoje dojmy z workshopu deviatačka z Malaciek. 

Prečo práve táto téma? Na Slovensku dnes existuje vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu, pričom obsadzujeme tridsiatu priečku z tridsiatich troch krajín OECD podľa meraní funkčných zručností. Finančná gramotnosť nie je výnimkou ─ Slovensko sa nachádza na najnižších miestach, pričom zaznamenalo významný pokles oproti predchádzajúcim rokom.

Finančná gramotnosť ako priorita

A práve jednou z priorít Nadácie Slovenskej sporiteľne v súčasnosti je podpora finančnej gramotnosti a vzdelávania v tejto oblasti.  „S témou finančnej gramotnosti sa stretáva každý z nás už od mladého veku. Považujeme za dôležité, aby sa deti, keď vyrastú, vedeli zodpovedne správať a informovane rozhodovať pri svojich finančných rozhodnutiach. Sme presvedčení, že tieto dôležité oblasti treba rozvíjať už v mladom veku, a preto vzdelávaniu venujeme mimoriadnu pozornosť," povedala správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová. 

Preto Slovenská sporiteľňa nadviazala priamu spoluprácu so školami, na ktorých pôsobí Teach for Slovakia – makroekonomička Katarína Muchová a vedúca finančného controllingu Andrea Blažová svojimi workshopmi obohatili deti na ZŠ Záhorácka v Malackách už v minulom školskom roku. 

_________

V stredu sa na pôde banky stretlo 40 žiakov zo ZŠ Záhorácka v Malackách a ZŠ Nejedlého v Dúbravke s viacerými manažérmi a zamestnancami Slovenskej sporiteľne. Pre žiakov bol pripravený bohatý interaktívny program. Okrem workshopov o osobnom plánovaní rozpočtu a zahraničných menách, navštívili rôzne oddelenia ústredia Slovenskej sporiteľne.

_________

V budúcom školskom roku plánuje Slovenská sporiteľňa a Teach for Slovakia rozšíriť podobný formát spolupráce aj ďalej do regiónov a ďalších škôl.

"Je skvelé, že si žiaci mohli prakticky prejsť touto témou - ja na to plynule nadviažem na hodine občianskej náuky a budem s deťmi ďalej o tejto téme hovoriť," povedal Slavomír Lalík, účastník Teach for Slovakia na ZŠ v Malackách. 

Prečo Nadácia Slovenskej sporiteľne podporuje program Teach for Slovakia

Nadácia Slovenskej sporiteľne ako jedna z najväčších firemných nadácií na Slovensku vníma ako svoju zodpovednosť posúvať našu krajinu vpred prostredníctvom podpory výnimočných projektov v oblasti vzdelávania. Od svojho vzniku Nadácia podporuje finančné a inovatívne vzdelávanie, vzdelávanie znevýhodnených skupín, podporuje tiež start-upy a multikulturalitu. 

"Budúcnosť nášho školstva nezávisí len od skutkov ministra, ale aj od toho čo urobí každý z nás. Preto si veľmi vážim, že Nadácia Slovenskej sporiteľne už štvrtý rok investuje do rozvoja Teach for Slovakia, a tak sme tento rok mohli z viac než 250 prihlásených zapojiť do nášho programu rekordný počet 24 výnimočných mladých ľudí. Títo dnes pôsobia v 20 základných školách po celom Slovensku od Malaciek po Michalovce, kde sa usilujú o to, aby každé dieťa malo šancu v živote uspieť," povedal CEO a zakladateľ Teach for Slovakia Stanislav Boledovič. 


O programe

Teach for Slovakia ako nezávislá občianska iniciatíva je súčasťou medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje v skoro 50 krajinách sveta s jednotnou víziou – zlepšiť kvalitu školstva a znižovať nerovnosť v prístupe k vzdelaniu tak, aby raz všetky deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť. Program sa snaží pritiahnuť najtalentovanejších absolventov univerzít, aby predtým, než naštartujú svoje kariéry, išli najskôr na dva roky učiť do škôl v najťažších podmienkach. V dlhodobom horizonte buduje zo svojich „absolventov" komunitu budúcich lídrov, ktorí zažili fungovanie školstva na vlastnej koži a ako úspešné osobnosti v biznise, médiách, politike či školstve sa budú spoločne usilovať o zreformovanie systému vzdelávania na Slovensku.

Viac informácií nájdete na stránke www.teachforslovakia.sk a tiež na Facebooku https://www.facebook.com/teachforslovakia.
 

Súvisiace články

16.01.2018 09:08

Niektoré problémy a podpora technického vzdelávania na základnej škole

Problematika technického vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách bola predmetom stretnutia účastníkov 33. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecné...
09.04.2018 10:47

Žiakov s vyučovacím jazykom maďarským čaká generálka nových testov

Súčasťou nového typu testov je samostatná oblasť počúvanie s porozumením
12.03.2018 13:32

Malá finančná akadémia - registrácia

Tatra banka v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou AGEMSOFT dnes spustila registráciu do druhého ročníka Malej finančnej akadémie - projektu, ktorý učí žiakov nielen finančnej gramotnosti a tímovej práci, ...