Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Soňa Kaletová
07.12.2020 14:06

Štátny pedagogický ústav rozbehol spoluprácu s neziskovou organizáciou LEAF, spoločne pomáhajú manažmentu škôl zvládnuť proces dištančného vzdelávania

Štátny pedagogický ústav a nezisková organizácia LEAF sa rozhodli podpísať Memorandum o spolupráci. Spoločnými silami chcú členom manažmentu škôl pomáhať zvládnuť výzvy, ktoré im prinieslo dištančné vzdelávanie, a to prostredníctvom organizácie pravidelných online stretnutí s odborníkmi.

Dištančná výučba, na ktorú museli školy v krátkom čase prejsť, priniesla výzvy, na aké mnohé z nich neboli pripravené. Štátny pedagogický ústav sa v rámci Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP Teachers) stará o komplexnú podporu pre pedagogických a odborných zamestnancov. „Naším cieľom je zabezpečiť adekvátnu reakciu vzdelávacieho systému na situáciu počas krízy a po nej. Prostredníctvom portálu Učíme na diaľku preto prinášame aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje, ktoré učiteľom, ale aj vedeniu škôl pomáhajú zvládnuť dištančné vzdelávanie. Za týmto účelom tiež realizujeme webináre pre pedagogických a odborných zamestnancov, poskytujeme denné online poradenstvo učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom a rodičom, či zabezpečujeme televízne vysielanie pre žiakov prvého stupňa, ktorí v dôsledku karanténnych opatrení nemôžu dochádzať do školy," informuje Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Aktivity s rovnakým cieľom rozbehla aj nezisková organizácia LEAF, ktorej dlhodobou misiou je okrem iného aj pomáhať rozvíjať aktívne školy a učiteľov. „Už počas prvej vlny pandémie LEAF pohotovo zareagoval na nové podmienky, v ktorých sa školy ocitli. Formou online webinárov a workshopov so zaujímavými hosťami LEAF pomáhal učiteľom a riadiacim pracovníkom škôl zvládnuť nové pracovné podmienky," hovorí Juraj Šott, ktorý v neziskovej organizácii LEAF zastrešuje sekciu učiteľských programov.

Aj druhá vlna koronakrízy priniesla povinnosť dištančnej formy vzdelávania všetkým školám s výnimkou materských a prvého stupňa základných škôl. "Primárnu zodpovednosť za organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu nesú riaditelia škôl. Štátny pedagogický ústav sa preto rozhodol spojiť sily s občianskym združením LEAF a podporiť riaditeľov a širší manažment škôl organizovaním webinárov a online stretnutí na súvisiace témy," vysvetľuje zámer spolupráce medzi štátnou inštitúciou a neziskovou organizáciou Hapalová.

Počas online stretnutí pod názvom "Ranná káva riaditeľov s hosťom" sprostredkuje ŠPÚ a LEAF riaditeľom a vedúcim pracovníkom škôl informácie, skúsenosti a know-how od zaujímavých hostí, s cieľom pomôcť im zvládnuť aktuálnu situáciu. Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia oboch organizácií, predstavuje právny základ vzájomnej spolupráce. "Teší nás, že k aktivitám, ktoré sme rozbehli už počas jarnej vlny pandémie, sme mohli pridať ďalšiu, v spolupráci s inštitúciou, akou je Štátny pedagogický ústav. Vďaka tomuto spojeniu budeme schopní prinášať riadiacim pracovníkom škôl ešte kvalitnejší obsah, ktorý, verím, pomôže školám lepšie zvládnuť neobvyklé podmienky, v ktorých musia tento rok pracovať a veríme, že v konečnom dôsledku budú z našej spoločnej snahy benefitovať predovšetkým ich žiaci a študenti," dodáva Šott.

On-line stretnutia pod hlavičkou oboch organizácií sa konajú každý piatok o 8.30 hod., tri z nich sa už uskutočnili a do konca roka pribudnú ďalšie tri. Ich témy a možnosť prihlásenia sa nájdu riaditelia škôl vždy na facebookových stránkach Učíme na diaľku a Učím rád. Prvé zo stretnutí sa uskutočnilo v piatok, 13. novembra 2020. O téme motivácie v on-line zborovni sa s 30 riaditeľmi škôl rozprával Martin Kuruc, pedagóg z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK, ktorý pôsobí aj ako poradca pre viaceré organizácie. Stretnutie prinieslo okrem iných aj otázku, či motivácia učiteľov počas on-line vzdelávania vedie cez zvyšovanie kontroly alebo podporu ich samostatnosti. "Dnešné on-line stretnutie bolo pre mňa povzbudením, dodaním energie a chute ísť ďalej. Som rada, že som stretla ďalších kolegov, ktorí sa boria s podobnými problémami ako ja," hodnotí prínos webinára jedna zo zúčastnených riaditeliek a riaditeľov škôl. Počas ďalších dvoch uskutočnených stretnutí sa diskutovalo na tému pracovno-právnych vzťahov v čase korony a riaditelia zdieľali svoje skúsenosti s dištančným vzdelávaním.

Záznam zo stretnutí, ako aj z ostatných uskutočnených workshopov a webinárov pre učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, je možné pozrieť si na YouTube kanáli projektu Učíme na diaľku. Webináre a workshopy, ktoré od jarnej vlny pandémie organizuje LEAF, sú dostupné v Mediálnej knižnici pre učiteľov a riaditeľov škôl. Vďaka tomu sú cenné informácie neustále dostupné pre všetkých pedagogických aj vedúcich pracovníkov škôl. 

O Štátnom pedagogickom ústave
Štátny pedagogický ústav je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho poslaním je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a školských zariadení a úloh uložených zriaďovateľom. ŠPÚ momentálne vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizuje v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), ktorého súčasťou je aj administrácia portálu ucimenadialku.sk
Viac informácií na www.statpedu.sk, www.ucimenadialku.sk, www.esf.gov.sk, www.minedu.sk

O organizácii LEAF
Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno- ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. Veríme, že život na Slovensku môže byť kvalitnejší, ak k tomu prispejú postoje a konanie väčšiny budúcich predstaviteľov súkromného sektora a verejnej správy.
LEAF vedie niekoľko programov zameraných na rôzne skupiny ľudí: pre študentov, mladých profesionálov, Slovákov v zahraničí, či pre učiteľov. Súčasťou aktivít organizácie LEAF je aj program Butterfly Effect a medzinárodná stredná škola LEAF Academy. LEAF prevádzkuje aj nový portál Growni.sk, ktorého poslaním je dlhodobo pomáhať mladým ľuďom v ich osobnom a odbornom raste. 
Viac informácií nájdete na stránke www.leaf.sk.

Zdroj text:  Katarína Obuchová, manažérka krízovej komunikácie NP Teachers

Zdroj foto: leaf.sk

       

Súvisiace články

10.05.2017 14:36

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. N...
19.11.2019 20:33

WORKSHOP O ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI AJ PRE NE-SLOVENČINÁROV s Tiborom Hujdičom

KEDY A KDE: 26.11.2019 (uto) v čase 15:00-18:00 - GYMNÁZIUM, Školská 234/8, 01701 Považská Bystrica
02.05.2018 11:26

Vysoké Tatry/Tatranská Lomnica: Stredoškoláci budú dokazovať vedomosti v BOZP

Stredoškoláci z celého Slovenska sa stretnú v Tatranskej Lomnici, aby si zmerali sily v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP). Už 44. ročník podujatia tak preverí vedomosti študentov zo 17 stredných škôl z celého Slove...