Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Dušan Piršel
13.11.2019 11:31

Stratila Európska civilizácia svoju identitu?

Sedím pod hviezdami neónového osvetlenia, sledujem mihotajúce sa svetlá veľkomesta a snažím sa nevdychovať splodiny. Stmieva sa a ja sa zamýšľam nad tým, či ide len o tmu dočasnú alebo trvalú. Či ide o zatmenie našich myslí, alebo celej spoločnosti, ale aj Európskej civilizácie .

Pokiaľ ide o súmrak nad európskou civilizáciou,  je to naša realita. Európska civilizácia stratila svoju identitu vďaka vysokej  hladiny  neoliberalizmu, relativizácii pravdy, a tolerancii bez hraníc. Podľa môjho názoru smerujeme od civilizovanej Európy k Európe primitívnejšej, od rozumného "ratia" k iracionalizmu a novopohanstvu. Neviem, či sa to vôbec dá ešte zvrátiť, ale rozhodne nás čaká veľká skúška. Zastávam názor, že ak príde  k zániku 2 000-ročnej kresťanskej civilizácie dopracujeme sa  k dehumanizácii ľudstva a multikulturálnemu chaosu. Tento stav je dôsledok zlej politiky, povrchnosti a konzumu.  Vždy ma fascinuje, ako sa nedarí, ale našťastie nikdy nie celkom uplatniť zdravý rozum pri rozhodovaní o problémoch z celospoločenského hľadiska. Zdravý rozum nám určuje svedomie, a svedomie hovorí, že predovšetkým má ísť o všeobecné dobro.

Ak teda zahodíme zdravý rozum, ak nebudeme počúvať vlastné svedomie a ak sa nebudeme zaujímať o všeobecné dobro, môžeme sa veľmi rýchlo priblížiť ku koncu našej civilizácie a  nadľudia" nás zoderú z kože pre svoju nenásytnosť.  Na druhej strane môžem s radosťou konštatovať, že to čo je na obzore, ešte nemusí prísť. História sa nemusí opakovať. To že niekto má také plány sa ešte nemusí realizovať. Okrem toho, každý človek ma k dispozícii svoje vedomie, to je jeho esenciálny inštrument. Môže do svojho poľa nechať prepúšťať a ponechávať involučnú informáciu, alebo vie analyzovať a klasifikovať informáciu a následne ju meniť na lepšiu stranu.

Ak toto dokážeme vo svojej mysli, stávame sa reálnym svetielkom nádeje a vedome stojíme na strane dobra. Ak toto nedokážeme z rôznych príčin, nevedomky sa stávame súčasťou strany s ktorou svojim presvedčením nechceme nič mať pripadne môžeme ďalej nevedomky svojimi  psychovírusmi nakaziť i svoje okolie.

Tak veľmi zjednodušene pracuje mechanizmus  myslenia. Každodenná myšlienková hygiena je nevyhnutnosťou. Naše myšlienky sa šíria do informačného poľa , ktoré ľudia húfne zamorujú svojim nezodpovedným mentálnym správaním a následne to dopadá na nás individuálne a skupinovo tak isto ako keď  zamorujeme atmosféru. Cesta civilizácie von z problémov je jedine v pochopení ako reálne funguje ľudské myslenie ako s nim manipulovať aby sme nevedomky neublížili sebe i druhým.

Na druhej strane však popísanie stavu a alternatív vedomia nie je vždy  dostatočný nástroj na riešenie dnešných spoločenských problémov, ale dá sa to použiť na zloženie mozajky popisujúcej problém komplexnejšie, čo umožní presnejšie zostavovať možné riešenia. Vo vzťahu k žiakom a študentom treba konštatovať , že všetko čo je prospešné a progresívne sa vštepovať dá. Na dnešnej etape ale niet inej cesty ako individuálne dovzdelávanie, pretože to čo sa učí v školách je už občas  neaktuálne, nedostačujúce. Individuálne sebavzdelávanie poodhalí dvere novým perspektívam.  S novými vedomosťami človek vidí nové perspektívy  a originálne riešenia problémov ako v štandardnom prostredí vzdelávania. Áno treba stimulovať intelekt k analýze problematiky a keď téma v niektorom bode podlieha korózii, treba byt odvážny a prísť s novým náterom.

Súvisiace články

21.02.2018 12:11

Overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánu

Učitelia základných škôl zaradených do experimentu výučby anglického jazyka metodikou JOLLY PHONICS majú za sebou ďalší odborný tréning.
12.07.2018 21:59

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Vláda definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.
02.01.2020 11:36

Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie

Na doplnenie školských vzdelávacích programov a motiváciu pre žiakov