Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
09.12.2020 16:36

Stredoškoláci zo zatvorených škôl zbierajú dáta o biodiverzite

Bratislava (9. december 2020) – Jednou z najväčších výziev tejto doby je umožniť študentom aj učiteľom na zatvorených školách zmysluplne sa učiť. Živica sa im snaží pomôcť prepojením využitia moderných technológií s výučbou vonku v teréne v rámci projektu Hurá von s Pl@ntNetom.

Aktuálna situácia obmedzuje možnosti výučby na stredných školách aj na 2. stupni ZŠ a online vyučovanie už môže byť pre pedagógov aj študentov únavné. Jedno z možných riešení je spojenie výhod prepájania študentov a pedagógov v školských tímoch pomocou moderných technológií v kombinácii s výskumom priamo vonku v teréne – v skupinách alebo jednotlivo, podľa aktuálnych možností.

„Po sérii krátkych online webinárov so školami, sme s tímami z 20 škôl z celého Slovenska v spolupráci so Štátnou ochranou prírody vybrali lokality v okolí ich škôl, na ktorých budú až do leta mapovať rastliny a ich biodiverzitu pomocou bezplatnej aplikácie Pl@ntNet. Predmety ako biológia, informatika, ale aj geografia takto môžu prepojiť s reálnymi skúsenosťami pri zbere vedeckých dát, ale aj s komunikáciou v cudzom jazyku  s vedcami z Francúzska (angličtina, francúzština)", dopĺňa Ivana Poláčková zo Živice. Aplikácia rozpoznáva rastliny na základe fotografie a zhromažďuje dáta o rastlinách a ich výskyte po celom svete. V aplikácii je zhromaždených už takmer 25 000 druhov rastlín, vrátane inváznych a úžitkových druhov.

Študenti sa už na mapovanie tešia, berú ho ako výzvu aj počas zimy a ich bádanie prinesie reálne výsledky do globálnej databázy dát o biodiverzite rastlín GBIF, z ktorej čerpajú vedci z celého sveta. „Projekt je prepojením občianskej vedy (tzv. Citizen Science) so snahou o rozšírenie praktickej výučby vonku zážitkovou formou. Tá podľa našich dlhoročných skúseností vedie k lepšiemu pochopeniu vzťahov v prírode a hlbšiemu uvedomeniu si dôsledkov ľudskej činnosti na ekosystémy. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu prebudíme záujem mladých o vedu a možnosti jej využitia pri globálnej ochrane životného prostredia", dopĺňa Poláčková.

Viac informácií o projekte, ale aj video ukážku z webináru pre školské tímy si môžete pozrieť na www.huravon.sk.

Kontakt: Ivana Poláčková, polackova@zivica.sk, tel. 0905 654 241

Súvisiace články

23.04.2019 08:12

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk sa stretol so študentkami Katedry pedagogiky a andragogiky FF UK

Študentky študijného odboru pedagogika Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave navštívili desiateho apríla Štátny pedagogický ústav, v ktorom by mali záujemi pôsobiť v rámci odbo...
06.12.2019 10:31

Učitelia jazykov sa snažia priblížiť žiakom prostredníctvom technológií.

Využitie inovatívnych nástrojov považujú v dnešnej dobe za nevyhnutnosť.
12.08.2018 23:23

Vyhrajte vstup zdarma na školenie o GDPR!

Zapojte sa do našej súťaže, odpovedzte na jednoduchú otázku a vyhrajte vstup zdarma na webinár ohľadom GDPR!