Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
09.12.2020 16:36

Stredoškoláci zo zatvorených škôl zbierajú dáta o biodiverzite

Bratislava (9. december 2020) – Jednou z najväčších výziev tejto doby je umožniť študentom aj učiteľom na zatvorených školách zmysluplne sa učiť. Živica sa im snaží pomôcť prepojením využitia moderných technológií s výučbou vonku v teréne v rámci projektu Hurá von s Pl@ntNetom.

Aktuálna situácia obmedzuje možnosti výučby na stredných školách aj na 2. stupni ZŠ a online vyučovanie už môže byť pre pedagógov aj študentov únavné. Jedno z možných riešení je spojenie výhod prepájania študentov a pedagógov v školských tímoch pomocou moderných technológií v kombinácii s výskumom priamo vonku v teréne – v skupinách alebo jednotlivo, podľa aktuálnych možností.

„Po sérii krátkych online webinárov so školami, sme s tímami z 20 škôl z celého Slovenska v spolupráci so Štátnou ochranou prírody vybrali lokality v okolí ich škôl, na ktorých budú až do leta mapovať rastliny a ich biodiverzitu pomocou bezplatnej aplikácie Pl@ntNet. Predmety ako biológia, informatika, ale aj geografia takto môžu prepojiť s reálnymi skúsenosťami pri zbere vedeckých dát, ale aj s komunikáciou v cudzom jazyku  s vedcami z Francúzska (angličtina, francúzština)", dopĺňa Ivana Poláčková zo Živice. Aplikácia rozpoznáva rastliny na základe fotografie a zhromažďuje dáta o rastlinách a ich výskyte po celom svete. V aplikácii je zhromaždených už takmer 25 000 druhov rastlín, vrátane inváznych a úžitkových druhov.

Študenti sa už na mapovanie tešia, berú ho ako výzvu aj počas zimy a ich bádanie prinesie reálne výsledky do globálnej databázy dát o biodiverzite rastlín GBIF, z ktorej čerpajú vedci z celého sveta. „Projekt je prepojením občianskej vedy (tzv. Citizen Science) so snahou o rozšírenie praktickej výučby vonku zážitkovou formou. Tá podľa našich dlhoročných skúseností vedie k lepšiemu pochopeniu vzťahov v prírode a hlbšiemu uvedomeniu si dôsledkov ľudskej činnosti na ekosystémy. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu prebudíme záujem mladých o vedu a možnosti jej využitia pri globálnej ochrane životného prostredia", dopĺňa Poláčková.

Viac informácií o projekte, ale aj video ukážku z webináru pre školské tímy si môžete pozrieť na www.huravon.sk.

Kontakt: Ivana Poláčková, polackova@zivica.sk, tel. 0905 654 241

Súvisiace články

19.02.2018 09:03

Podľa pedagógov by mal každý žiak dostať základy vzdelania v materčine

Základy vzdelania by mal každý žiak dostať vo svojom materinskom jazyku, pretože je to najľahšia a najvhodnejšia forma osvojenia vedomostí. Zhodli sa na tom riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola s vyu...
27.02.2018 18:01

Akadémia programovania chce priblížiť IT dievčatám

Viac než 120 slovenských pedagógov sa minulý týždeň začalo vzdelávať, ako učiť informatiku hravou formou a priblížiť ju aj dievčatám. Ďalšie kurzy sa uskutočnia v priebehu marca v Bratislave, Košiciach a na strednom Slovensku.
26.04.2018 11:34

Globálne kompetencie, časť 3 - príklad pre ich rozvoj

V predošlej časti sme si zhrnuli možnosti rozvoja vychádzajúc z aktuálnych vzdelávacích štandardov. Teraz si povieme reálny postup na príklade HUDOBNEJ výchovy.