Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
02.05.2018 11:37

STU ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách jednotlivých fakúlt. Jednou zo študentiek, ktorá už túto možnosť využila, je Karin Demková z Gymnázia J. Hronca v Bratislave.

"Na začiatku bol email, ktorý nám stredoškoláčka napísala. Na úvodnom stretnutí sme s údivom počúvali, čo všetko už vie o partikulárnych materiáloch a ich vlastnostiach. Keď sme jej ukázali laboratórium, bolo jasné, že je to presne to, čo hľadá," povedal Peter Peciar z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Priblížil, že stredoškoláčka chodila do laboratórií niekoľko týždňov každý deň po vyučovaní.

Stredoškolské laboratória nie sú vždy vybavené tak, ako tie na vysokej škole. STU je preto otvorená spolupráci so študentmi. Manažérka pre komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová uviedla, že stredoškoláci skúmajú najmä v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, no otvorené sú im aj dvere laboratórií iných fakúlt. Väčšinou ide práve o výskum na súťaže, stredoškolskú odbornú činnosť či fyzikálne alebo chemické olympiády.

Karin Demková sa v týchto dňoch v laboratóriu pripravuje na výber národného finalistu pre medzinárodné finále Turnaja mladých fyzikov. Kto postúpi do Číny, bude známe koncom mája. 

Zdroj: TASR
 

Súvisiace články

02.02.2018 13:32

Rozvíjanie záujmovej orientácie žiakov vďaka národnému projektu

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ už od februára minulého roka motivuje žiakov nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) k zmysluplnému tráveniu voľného času. Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy...
30.04.2018 10:17

Na pôde Univerzity Komenského bude v lete kurz tvorby videohier

Na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského bude od 2. júla do 3. augusta päťtýždňový kurz tvorby videohier Summer Game Dev. Kurz je určený pre študentov stredných a vysokých škôl.
14.05.2018 10:10

Študenti Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK v Bratislave budú praxovať v ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu ŠPÚ Ľudovít Hajduk a vedúca Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. Zlatica Bakošová, PhD. sa dohodli na spolupráci, ktorá posk...