Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
15.02.2018 17:49

Takmer 80 SOŠ získa vyše 50 mil. eur na svoju modernizáciu

Matečná: "K dnešnému dňu podporíme 77 odborných škôl, ktoré získajú viac ako 50 miliónov eur na technické vybavenie. Tieto školy sú rozmiestnené po celom území Slovenska. Peniaze pôjdu na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na rekonštrukciu priestorov, na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Táto suma nie je konečná, hodnotíme už druhé aj tretie kolo. Ďalšia alokácia bude v objeme ďalších takmer 50 miliónov eur, Dokopy má celá výzva objem 100 miliónov eur,"

Takmer 80 stredných odborných škôl (SOŠ) získa viac ako 50 miliónov eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia pracovísk, internátov, na rekonštrukciu priestorov či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Ako ďalej vo štvrtok uviedla na tlačovej besede podpredsedníčka vlády SR a šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS), za účasti generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR Mareka Mitošinku, MPRV vyhodnotilo žiadosti z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zamerané na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní.

"K dnešnému dňu podporíme 77 odborných škôl, ktoré získajú viac ako 50 miliónov eur na technické vybavenie. Tieto školy sú rozmiestnené po celom území Slovenska. Peniaze pôjdu na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na rekonštrukciu priestorov, na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Táto suma nie je konečná, hodnotíme už druhé aj tretie kolo. Ďalšia alokácia bude v objeme ďalších takmer 50 miliónov eur, Dokopy má celá výzva objem 100 miliónov eur," povedala Matečná. 

"Do prvého kola bolo predložených spolu 107 projektov v hodnote 68,8 milióna eur. Schválených bolo doteraz 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur," spresnil Mitošinka. Spolu je podľa neho na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní vyčlenených bezmála 95 miliónov eur, po prvom kole teda zostáva k dispozícii ešte približne 45 miliónov eur.

Najviac podporovanými v projektoch bolo podľa neho materiálno-technické vybavenie pracovísk ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, vzduchotechnika, osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie učební, zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.

Matečná pripomenula, že agrorezort v rámci IROP podporí vznik tisícov nových miest v škôlkach, lepšie technické vybavenie v školách, zeleň mestách, rekonštrukcie regionálnych ciest, lepšie sociálne služby, kvalitnú verejnú dopravu či budovanie cyklotrás. V rámci IROP bolo vyhlásených už 19 výziev za asi 1 miliardu eur.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

15.03.2018 08:39

MATURITA 2018 - jazyky

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť (riadny termín maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018).
02.05.2018 13:00

Odborní poľnohospodári - mechanizátori sú rýchlo rozchytaní

Odbor poľnohospodár – mechanizácia je určený vyslovene chlapcom. Jeho absolvent si v poľnohospodárskom podniku vždy miesto nájde, pretože ovláda zariadenia ako z rastlinnej, tak aj z živočíšnej výroby. Oproti minulosti má širší...
10.04.2018 14:28

Medzinárodný odborný seminár pre školy s vyučovaním v rómčine

Pre školy s vyučovaním v rómčine organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné jazyky medzinárodný odborný seminár s názvom: Quality educat...