Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Jozef Šujak - Gymnázium Považská Bystrica
08.02.2020 06:51

TECHNIKY PROTI STRESU A VYHORENIU pre učiteľov

druhá časť workshopu pre učiteľov a pracovníkov v školstve
pozn.: pre registráciu nie je nutná účasť na prvom stretnutí
 
lektorka: Katka Tomanová, riaditeľka CPPPaP v Považskej Bystrici.
termín: 20.02.2020 (štv)
čas: 14:00-18:00
miesto: oz COOLTAJNER (v bývalom Dome kultúry OZK)
VSTUP: zdarma
POČET účastníkov OBMEDZENÝ (max. 25)
 
REGISTRÁCIA (nutná) na: https://bit.ly/2OuM5lQ
 
organizuje:
Jozef ŠUJAK
Gymnázium PB

Súvisiace články

30.04.2018 09:56

Inovatívne menšinové vzdelávanie testované v pilotnom projekte IKATIKA označili pedagógovia za prínosné

Otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku, ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou moderných didaktických materiálov bolo cieľom pilotn...
15.07.2018 18:11

Petržalka chce opäť finančne motivovať učiteľov k inováciám výučby

Bratislavská Petržalka chce už štvrtým školským rokom finančne motivovať učiteľov na základných školách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti k zvýšeniu kvality vyučovacieho a vzdelávacieho procesu. Vo svojom rozpočte má na to vyčle...