Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
19.03.2018 13:48

Testovanie PISA bude prvýkrát hodnotiť aj globálne myslenie žiakov

Okrem čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti budú 15-roční žiaci v rámci medzinárodného testovania PISA, ktoré pripravuje OECD, preukazovať vedomosti aj z globálneho myslenia. Vyjadrovať sa budú k témam ako je chudoba, migrácia či životné prostredie.

"V globálnych kompetenciách budú žiaci riešiť komplexné otázky týkajúce sa napríklad environmentálnej oblasti, globálne problémy, ktoré zasahujú do života ľudí v 21. storočí," vysvetlila riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.

Podľa nej sa od 15-ročných žiakov očakáva, že budú vedieť vyjadriť postoj k týmto témam.

"Štúdia PISA pripravuje v trojročných alebo v šesťročných cykloch inovatívne moduly, napríklad v poslednom cykle sme sa zapojili do tímového riešenia problémov," priblížila Kanovská s tým, že o tri roky sa bude hodnotiť tvorivosť.

Medzinárodné testovanie 15-ročných žiakov v rámci PISA žiakov bude prebiehať od 16. do 27. apríla na približne 400 základných a stredných školách. Prebieha vždy v trojročných cykloch, posledné sa uskutočnilo v roku 2015.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

17.01.2018 17:50

Do vzdelávacieho programu Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov

Do celoslovenského projektu výučby environmentálnej výchovy na základných školách s názvom Misia modrá planéta sa zapojilo okolo 6500 žiakov z 280 škôl. Uviedol to počas tlačovej konferencie v Bratislave Ján Machaj, riaditeľ ne...
20.02.2018 09:54

Tretiaci sa budú učiť z nových učebníc prírodovedy

Tretiaci na základných školách sa budú v školskom roku 2018/2019 učiť z nových učebníc prírodovedy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch distribúciu nových učebníc do škôl, vrátane týc...
06.03.2019 07:53

Hravá matematika

Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom.