Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
31.08.2018 09:15

"The Real Deal" konferencia angličtinárov

Pozývame všetky učiteľky a učiteľov angličtiny na 4. konferenciu Slovenskej komory angličtinárov/iek(SKA/SCET) v dňoch 28. - 29. septembra 2018 do Košíc. Tentokrát nás bude hostiť Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Tohtoročnou nosnou témou je "The Real Deal" a hlavnými rečníčkami budú Fiona Mauchline, Anna Jančová a Rachel Paling.

Viac podrobností o konferencii, mieste a prezentujúcich nájdete TU.
Registrovať sa môžete na tomto odkaze.

 

"The Real Deal" ako téma tohtoročnej konferencie znamená autentické učenie (sa). My aj naši študenti/ky sme neustále bombardovaní množstvom informácií, ktoré často nie sú založené na faktoch. Či už pochybné internetové zdroje, chytľavé príspevky na sociálnych sieťach, alebo dokonca oficálne vyhlásenia v médiách - ťažko rozoznať, čomu sa dá veriť. Na konferencii sa pozrieme na to, ako sa toto týka vzdelávania a učenia (sa) v kontexte nielen výučby angličtiny.

Ako učiť hodnoty a demokratické princípy, kritické myslenie a čítanie s porozumením,schopnosť vyjadrovať sa písomne, či zručnosti potrebné na pracovnom trhu - o tom všetkom sa dozvieme z príspevkov kolegýň a kolegov z celého Slovenska aj stredoeurópskeho regiónu. Pozrieme sa tiež na najnovšie poznatky o tom, ako sa mozog učí a v čom je rozdiel medzi kvalitnými vedecky overenými metódami a populárnymi hitmi a technológiami, ktoré sú všade pretláčané. Reč bude v neposlednom rade aj o jazyku, ktorý učíme. Dnes, keď po anglicky hovorí mnohonásobne viac ľudí, než je tých, pre ktorých je materinskou rečou, treba hovoriť, ktorá a či vôbec je autentická angličtina, a ktorú učíme či máme učiť svojich študentov/ky.


Stručne o hlavných rečníčkach tohto ročníka:

Anna Jančová má 23 rokov skúseností s výučbou angličtiny na stredoškolskej úrovni, v posledných rokoch sa venuje vlastnej jazykovej škole Enjoy School v Považskej Bystrici. Neustále sa vzdeláva, medzi iným absolvovala Komenského inštitút, a najnovšie vedecké poznatky sa snaží využívať v prospech svojich študentov. Vo svojich prezenáciách a workshopoch pre učiteľov sa zameriava na tréning a zlepšovanie pamäti, celoživotnej schopnosti učiť sa nové veci, a za pozornosť stojí aj jej spracovanie výskumu Johna Hattieho o faktoroch vplývajúcich na učenie žiaka.

Rachel Paling je tvorkyňou metodiky Neurolanguage Coaching® a zakladateľkou Efficient Language Coaching. Ako vyštudovaná právnička a akreditovaná koučka sa venuje tréningu učiteľov aj iných profesií, zdokonaľovaniu konceptu Neurolanguage. V prednáškach pre učiteľské profesie sa zameriava na porozumenie fungovaniu mozgu pri učení cudzieho jazyka, ako viesť učiaceho sa, aby porozumel procesom, ktoré sa v ňom dejú počas učenia a ako sa vyhnúť nežiaducim procesom.

Fiona Mauchline má dlhoročné skúsenosti ako autorka vzdelávacích materiálov pre vydavateľstvo Macmillan a lektorka na kurzoch pre učiteľov/ky angličtiny. Po mnohých rokoch v Španielsku sa presťahovala a pôsobí v Oxforde. Spoluzaložila iniciatívu EVE: Equal Voices in ELT, ktorá presadzuje rôznorodosť a rovnoprávnosť lektorov angličtiny na základe pôvodu, pohlavia etc. Vo svojich workshopoch učí, ako v praxi využiť poznatky neurovedy o fungovaní mozgu teenagerov, a ako vytvoriť vyučovaciu hodinu, ktorá zanechá v mysliach študentov nielen trvalé vedomosti, ale ako pre nich vytvoriť motivujúce a podnetné prostredie, a výučbu, do ktorej sa budú chcieť sami aktívne zapojiť.


 

Súvisiace články

09.07.2019 15:08

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka významne zmení. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 prináša viacero noviniek, ktoré majú priniesť vyššiu efektiv...
31.08.2018 08:55

Akreditované vzdelávanie v predmete dejepis

Múzeum SNP v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov vyprofilovalo pre učiteľov dejepisu ďalší akreditovaný vzdelávací program s názvom Odboj a Slovenské národné povstanie v rokoch 1939 – 1945 na Slovensku.
14.02.2019 08:00

Umenie telom

V edukácii detí v materských školách má výtvarná výchova nezastupiteľné miesto. Jednou zo základných podmienok pre realizáciu výtvarného procesu je začlenenie sa do kolektívu a vytvorenie bezpečného prostredia pre výtvarnú tvor...