Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Dominika Dubovanová
02.11.2020 08:56

Top aplikácie, ktoré uľahčia digitálne vyučovanie žiakom aj učiteľom

Aktuálna situácia ohľadom šírenia pandémie koronavírusu nás prinútila zmeniť našu každodennú rutinu v mnohých oblastiach. Zmenil sa aj náš obvyklý spôsob komunikácie a osobnú komunikáciu nahradila komunikácia cez digitálne médiá či aplikácie. My sa dnes pozrieme práve na tie, ktoré sú ľahko dostupné pre každého. Rozdelili sme ich do viacerých kategórií.

 

1) Videohovory / Konferencie / Prednášky

Prvou kategóriou je kategória videohovory / konferencie / prednášky. Do tejto kategórie sme sa rozhodli zaradiť aplikácie, pomocou ktorých sa vieme ľahko a rýchlo spojiť s ostatnými spolužiakmi a pedagógmi. Patria sem aplikácie ako WhatsApp Messenger, Viber Messenger a Facebook Messenger. Slúžia na zasielanie bezplatných textových správ, skupinové videočety, videohovory a hlasové hovory. Tento spôsob využívajú najmä študenti, ktorí pracujú na spoločných zadaniach či úlohách. Na náhradu prezenčnej výučby môžu pedagógovia využiť aplikácie ako sú Zoom, Google Meet, Google Classroom (Učebňa Google), Edmodo, Moodle, MS Teams (balík Microsoft Office), Skype a Discord. Všetky fungujú v podstate na rovnakom princípe. Pomocou nich vieme zabezpečiť stále kvalitnú úroveň vyučovania. Dokážeme cez ne prezentovať našu pripravenú prácu, viesť náležitú diskusiu, kontrolovať dochádzku či vykonávať overovanie vedomostí. Stačí mať vytvorenú vlastnú e-mailovú adresu (vo väčšine prípadoch @gmail.com), fungujúci počítač, notebook, mobilný telefón alebo tablet a dostatočný prístup k internetovej wi-fi sieti.

 

 

2) Jazyky

Druhou kategóriou sú jazyky. Väčšina týchto aplikácií je robená zábavnou formou. Najznámejšie aplikácie na učenie jazykov sú aplikácie Duolingo, Busuu a Memrise. Aplikácia Duolingo funguje na princípe prekonávania levelov. Každý ďalší level sa otvorí až po prekonaní určitých lekcií. Vďaka tejto aplikácii si môžeme zlepšiť svoju angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, ruštinu, čínštinu a mnoho ďalších jazykov. Busuu ponúka na výber štúdium dvanástich rôznych jazykov. Špeciálne jazykové kurzy sú rozdelené do klasických jazykových úrovní. Nájdeme tu aj komunitu ,,native speakers", od ktorých môžeme dostať spätnú väzbu. V aplikácii Memrise je nutné zbierať body, pomocou ktorých sa dostávame na vyššiu úroveň. Názov je odvodený od slova ,,memorise", čo v preklade znamená memorovanie alebo zapamätávanie si. Dáva si záležať na tom, aby si žiak či študent zapamätali čo najviac slovíčok. A to nie nárazovo, ale v rámci viacerých foriem cvičení po určitom čase. V tejto aplikácii je dostupných viac ako desať jazykov.

 

3) Matematika

Treťou kategóriou je kategória matematika. Matematika je špecifický predmet, ktorého obsah je nutné si precvičovať. Jednou z najlepšie hodnotených aplikácií na zopakovanie a precvičovanie matematiky je aplikácia Photomath. Pomocou tejto aplikácie je dokonca možné okamžité vypočítanie príkladu, a to jednoduchým nasnímaním pomocou kamery. Avšak, odpoveď nemusí byť vždy správna. Photomath ukazuje najmä postupy, akými sa k výsledku môžeme dopracovať. Ďalšou aplikáciou je Mathman. Ide o českú aplikáciu, ktorá využíva zábavnú formu učenia. Matematické testy sú v tejto aplikácii zmenené na šarvátku s príšerkami. Výberom správnej odpovede sa žiak môže dostať na lepšiu úroveň. Veľmi dobre hodnotenou je aj aplikácia GeoGebra, ktorá pomáha žiakom lepšie pochopiť geometrické tvary a symetriu.

 

Tieto aplikácie môžeme získať prostredníctvom App Store alebo Google Play.

 

Tipy na záver: 

Veľmi zaujímavej a veselej metóde učenia môže pomôcť aplikácia Kahoot. Pomocou kvízov a rýchlych odpovedí v limitovanom čase vieme upútať pozornosť žiakov aj na začiatku (onlinovej) hodiny prípadne ich namotivovať k získaniu možných plusových bodov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zaviedlo portál ucimenadialku.sk. Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl. Nájdeme tu rôzne usmernenia, odporúčania, inšpirácie, ale aj zoznam webinárov či aktuálnych pracovných príležitostí v súvislosti s posilnením personálnych kapacít na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v základných školách a v školských kluboch detí. (zdroj: ucimenadialku.sk)

 

Zdroje obrázkov:

mycanopy.org

hcamg.com 

mojandroid.sk 

Súvisiace články

04.02.2018 19:24

Bilingválny digitálny edukačný obsah OBSTÁL v teste u pedagógov aj žiakov

Od septembra do decembra 2017 realizovalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pilotný projekt IKATIKA. Bol zameraný na deti a žiakov z vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyuč...
15.07.2018 17:56

MŠVVaŠ: Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to na spoločnej ...