Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
04.05.2020 16:09

Učebnice s rozšírenou realitou?

Aké by to bolo vzrušujúce, keby média informovali, že od začiatku nového školského roka sa budú žiaci učiť pomocou učebníc hodných digitálneho veku. Zatiaľ však situácia nenaznačuje, že by sme sa mohli začať tešiť. Na slovenské učebnice s rozšírenou realitou si budeme musieť pravdepodobne ešte počkať...

Dinosaurus v kuchyni

Virtuálna realita (VR) a kiná s viacdimenzionálnym zážitkom už nie sú žiadnou novinkou. Približne pred štyrmi rokmi sa k nim pridala aj funkcia rozšírenej reality (AR = augmented reality). Hlavný rozdiel medzi VR a AR je v tom, že rozšírená realita nevyužíva úplné nahradenie reálneho sveta virtuálnym, ale dopĺňa či upravuje vnímanie reálneho sveta. Na sledovanie AR teda divák nepotrebuje headset ani iné zložité zariadenia či špeciálne okuliare. Stačí tablet, mobil alebo počítač a najmä príslušná AR aplikácia. Keď sa zariadenie s nainštalovanou aplikáciou a vybratým programom nasmeruje na reálny priestor – školskú triedu, kuchynskú dosku alebo vnútro auta, vďaka kamere sa zobrazí na ploche zariadenia a súčasne sa zobrazí aj pridaný virtuálny svet z aplikácie. Aplikácia teda prináša do existujúceho prostredia virtuálny priestorový doplnok, viditeľný len na ploche mobilného zariadenia. Čím je jeho obrazovka väčšia, tým silnejší je vnem.

 

Knihy s AR

Keďže je na rozdiel od VR sledovanie AR ohraničené veľkosťou mobilného zariadenia, myšlienka aplikovať ho na obmedzený priestor knihy je logická. Takto obohatené knihy potom prinášajú úplne novú úroveň zážitku, pretože pri čítaní ožívajú a ich hrdinovia vyskakujú zo stránok. Pomocou animácie získavajú ďalšiu dimenziu, a nechýba ani hlas rozprávača, jednotlivých postáv alebo hudobný podklad. Samozrejme, zvuk týchto kníh je iný, než poznáme z čítania pomocou aplikácie TalkBack od Google alebo iných strojových čítaní, v ktorých číta e-knihy hlas generovaný počítačom. V prípade TalkBack nejde teda o sprístupnenie klasickej audioknihy, preto môže fungovať online aj offline. Knihy novej generácie majú hlasy nadabované a sú závislé od pripojenia na internet. Ilustrácie postáv, reálií alebo predmetov z knižky vyskakujú, vznášajú sa nad knihou a čitateľ môže s týmito objektmi manipulovať, otáčať, posúvať, hrať sa s nimi. Knihy sa tiež prebúdzajú pomocou aplikácie väčšinou v mobile alebo tablete, niektoré vyžadujú web kameru a počítač. Pri čítaní treba namieriť kameru v zariadení nad stránku knihy v určitom uhle.

Ovládanie pomocou virtuálnych ovládačov je jednoduché a intuitívne. Keď sa kniha otvorí, objekty alebo postavy zo stránok sa vznášajú nad otvorenou knihou, nad ktorou je kamera. V prípade e-knihy si treba najprv vytlačiť jej listy a potom nasmerovať kameru v mobilnom zariadení na ne. Knihy sa teda dajú získať dvojako. Kúpou reálnej papierovej knihy alebo e-knihy spolu s príslušnou aplikáciou AR na stiahnutie do smartfónu či tabletu. Takéto knihy sa dajú kúpiť aj v slovenčine.

Aký obsah prinášajú knihy s AR?

Čo sa týka obsahu, existujú rozprávkové knihy plné víl a princezien až po vzdelávacie z oblasti astronómie či dinosaurov. Na zahraničných univerzitách (napr. University of Texas v San Antoniu ) vytvárajú obsah pre rôzne vyučovacie predmety. Napríklad, študenti môžu zahriať teplo na virtuálnom Bunsenovom horáku v knihe chémie alebo nakŕmiť leva v príbehu o živočíšnych ríšach.

V susednom Česku vlani grafický dizajnér Vítek Škop pilotne testoval v školách svoju prvú AR učebnicu fyziky pre 7. ročník. Pripravoval ju v spolupráci so zapáleným a inovatívnym fyzikárom Františkom Cábom a Spoločnosťou pre kreativitu a vzdelávanie. V rámci súčasnej situácie s COVID-19 sprístupnil svoju učebnicu FyzikAR 7 bezplatne na domáce vyučovanie. Zatiaľ funguje pre iOS v českej a anglickej verzii, aplikácia pre Android a web sa pripravuje. Niektoré staršie zariadenia s iOS môžu mať problém s podporou AR, takže ani po stiahnutí aplikácie nespolupracujú. Tento nový projekt nechce úplne nahradiť učebnicu, skôr je jej interaktívnou prílohou – dopĺňa a rozširuje ju. Veď človek si najlepšie niečo zapamätá, keď si to sám vyskúša. A s rozšírenou realitou sa dá vyskúšať takmer všetko. Rozobrať zložitý motor na súčiastky či nahliadnuť do vnútra ľudských útrob bez jediného rezu. Možnosti poznávania sú prakticky neobmedzené.

 

Ako učebnica FyzikAR 7 funguje? 

Po stiahnutí aplikácie na stránke si treba vytlačiť pracovné listy, ideálne vo formáte A5. Potom si žiaci nastavia okno aplikácie nad pracovné listy a môžu sa vzdelávať. Keď sa ne pozrú cez tablet alebo smartfón, pracovné listy ožijú, ukážu v pohybe nejaký konkrétny fyzikálny jav. Na konci môžu žiaci so svojich pracovných listov nakresliť, čo vidia pomocou aplikácie, a tak si vytvárajú vlastnú učebnicu. Okrem overenia vedomostí to podporuje aj ich kreativitu. Čo sa týka obsahu, momentálne je v ponuke učivo z fyziky: Kvapaliny a plyny, Optika, Energia.

Videoukážka používania AR učebnice Vividbooks

Záver a slovenské reálie

Takejto vzdelávacej pomôcke by sa určite potešili aj slovenskí učitelia a žiaci. Najprv však treba vyriešiť bazálne problémy. Od konca januára je na ministerstve školstva schválený zámer národného projektu Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu, ktorý mal byť pôvodne štartovací iniciátor pre reálny začiatok zmien v školstve. Pandémia však vtrhla do všetkých oblastí života, a tak sa učitelia, rodičia a žiaci ocitli zrazu v novej životnej situácii a vzdelávanie sa muselo rýchlo transformovať najmä do digitálnej podoby. Koronavírus SARS-CoV-2 preveril pripravenosť slovenského školstva nevídanou rýchlosťou. Výsledky sú  neutešené. Podľa údajov UNESCO je na Slovensku v domácom vzdelávaní aktuálne 988 103 žiakov a študentov. Majú rozdielny prístup k internetu, prostriedkom IKT a rozdielne sú aj ich digitálne zručnosti. To isté sa týka aj učiteľov. Na základe dát z medzinárodných testovaní a NÚCEM bez prístupu k internetu môže byť podľa odhadov IVP v základných školách viac ako 23 000 až viac ako 32 000 detí.

 

 

 

O možnostiach digitálneho vzdelávania zo strany učiteľov zatiaľ oficiálna správa neexistuje. Takže toto sa ukazuje ako jeden z primárnych problémov, ktorému sa treba venovať. Digitálne vzdelávanie však ešte neznamená transformáciu vzdelávania v jeho celej šírke. Ako ukázali súčasné pomery, treba najmä upraviť učebné plány, zmeniť spôsoby vyučovania na tvorivejšie a interaktívnejšie, prehodnotiť vzdelávacie ciele. A pripraviť na to všetko školy a ich učiteľov. Požiadavka na vznik doplnkových inovatívnych učebníc s AR pre slovenské deti by v tomto svetle nemusela byť celkom márna...  

Jana Matejíčková, redaktorka magazínu Nextech 
Vyšlo s podporou Digitálnej koalície
 
 

Súvisiace články

03.10.2017 16:00

Maďarsko a Rumunsko sa koordinujú vo veci ukrajinského zákona o vzdelávaní

Maďarsko a Rumunsko sa dohodli, že budú koordinovať svoje snahy vo vzťahu k novému zákonu o vzdelávaní, ktorý bol schválený na Ukrajine. Informoval o tom dnes v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, kto...
14.01.2018 08:00

Didaktické prostriedky EnglishGO

nielen kvalitné materiály na bežnú výučbu a maturitnú prípravu, ale aj odmeny pre aktívnych učiteľov
10.01.2018 17:17

Nové oblasti výchovy a vzdelávania

Pod kompetenciou štátneho tajomníka vzniká nová sekcia výchovy a vzdelávania.