Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
19.05.2017 09:08

Učitelia na 1. stupni základnej školy: príďte a získajte osobne informácie o možnostiach výučby prierezových tém v praxi

Problémy riešené v bežnom živote presahujú rigidné hranice školských predmetov. Tým vzniká problém: čo s témami, ktoré sa do vyučovacích predmetov jednoducho nezmestia? Chápe sa akosi samozrejme, že učiteľ si pomôže sám. Ale skutočne?

Foto: Milan Kisztner

Nezisková organizácia EDULAB chce podať učiteľom na 1. stupni základných škôl aj v tejto oblasti pomocnú ruku.  V dňoch 6. – 8. júna 2017 uskutoční v Nitre, Žiline a Košiciach stretnutia s učiteľmi v rámci cyklu „EDULAB – LIVE", kde sa podelí o skúsenosti zo svojho pilotného projektu vyučovania vybraných prierezových tém.

Súčasne však EDULAB predstaví projekty nového zážitkového a bádateľského vyučovania a možnosti pre učiteľov, ako sa do nich zapojiť. Pôjde o štyri komplexne pripravené projekty, plné nových metód a zaujímavých environmentálnych aktivít, ktoré budú pre žiakov aj učiteľov naozajstným zážitkom.

Okrem informácií o inovatívnych vyučovacích metódach bude priestor venovaný aj otázke vzdelávacieho priestoru. Ako by mala vyzerať trieda, ktorá reflektuje aktuálne trendy vo vzdelávaní? Túto otázku rieši EDULAB v spolupráci s ateliérom dizajnu VŠVU a odpoveďou je vízia vzdelávacieho priestoru, v ktorom by bola radosť učiť sa a vyučovať.

Ako sa na stretnutie s EDULAB-om prihlásiť?

Učitelia, ktorí sa chcú zúčastniť stretnutia v Nitre (6. jún), Žiline (7. jún) alebo v Košiciach (8. jún ) sa musia zaregistrovať na http://registracia.edulab.sk

Vzhľadom na to, že kapacity sú obmedzené, akceptované budú prihlášky v poradí, v akom prišli.

Partnerom projektu EDULAB – LIVE sú spoločnosti Samsung a Agemsoft.

 

Text a foto: Milan Kisztner

Súvisiace články

25.07.2017 09:13

V Bratislave sa zišli ženy, aby spolu programovali pod jednou strechou

V sobotu 22. júla 2017 sa konal populárny programátorsky workshop Rails Girls Bratislava, ktorý je výhradne určený dievčatám a ženám. O tom, že práve ony chcú byť programátorky a zaujímajú sa o svet informačných technológii, pr...
06.03.2019 07:53

Hravá matematika

Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom.
15.03.2018 08:39

MATURITA 2018 - jazyky

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť (riadny termín maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018).