Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
14.02.2019 08:00

Umenie telom

V edukácii detí v materských školách má výtvarná výchova nezastupiteľné miesto. Jednou zo základných podmienok pre realizáciu výtvarného procesu je začlenenie sa do kolektívu a vytvorenie bezpečného prostredia pre výtvarnú tvorbu. Pri premyslenom tematickom pláne a dôkladnej príprave je práve výtvarná tvorba výborným prostriedkom k získavaniu nových poznatkov, skúseností a zručností.

Do popredia záujmu sa dostáva relaxácia, radosť z vlastnej tvorby a v neposlednom rade aj rozvoj motoriky dieťaťa v predškolskom veku. Predkladané aktivity sú zárukou toho, že uvedené ciele sa podarí naplniť. 

1.    Šikovná ruka

Cieľ:   Vnímať ruku ako nenahraditeľný nástroj vo výtvarnej tvorbe a každodenných činnostiach. Uvedomiť si ruku ako súčasť celku – tela.

Photo by Mike Fox on Unsplash

Pomôcky:    fotky z časopisov rôznych rúk, fixky, voskové pastelky, mäkká ceruza, pastelky, vodové farby, textil, baliaci papier, výkresy, kancelársky papier
Realizácia:
Po prečítaní priloženého edukačného materiálu si bude pedagóg aktivitu usmerňovať podľa veku detí s prihliadaním na ich schopnosti a zručnosti.

Deti sa v kruhu rozprávajú o ruke, pozerajú si na svoju ruku, porovnávajú si ju s ostatnými. Zhromaždia rôzne ruky vystrihnuté z časopisov a hádajú, komu by mohli patriť.

Hra s líniou:

 • Polož ruku na papier, obkresli si ju. Objavuj a obkresľuj ju z rôznych polôh a pohľadov. Objavuj detaily a zvláštnosti, dbaj na viacpohľadovosť.
 • Rob lineárne záznamy ruky posúvaním, rytmizovaním, zmnožovaním, prekrývaním.
 • Využívaj rôzne grafické materiály: fixky, voskové pastelky, ceruzu, pastelky.
 • Pokús sa aj o realistickú kresbu ruky/štruktúru.
 • Otlač svoju farebnú ruku spoločne s kamarátmi na veľký papier, vytvorte korunu stromu, domaľujte kmeň.
 • Otlač svoju ruku do plastelíny, cesta, pozoruj detaily ruky.

Deti môžu tvoriť samostatne alebo kolektívne na jeden baliaci papier.
 

Odporúčanie pre najmenšie deti : Deti môžu vytvoriť spoločné dielo svojich rúk na baliacom papieri. S pomocou učiteliek si obkreslia ruky v rôznych polohách (môžu sa aj prekrývať) voskovými pastelkami a nakoniec celú plochu zafarbia vodovými farbami. Voskové pastelky neprepustia farbu, a tak ostanú obkreslené ruky dobre viditeľné.

Hra s plochou a priestorom:

 • Všimni si zaujímavé plôšky, ktoré vznikli prekrývaním línií v predchádzajúcej kresbe.
 • Vypĺňaj ich rôznymi štruktúrami pomocou fixiek.
 • Vystrihnite viacej nakreslených rúk, ich ukladaním na stole /na zemi/ vytvárajte rôzne kompozície.
 • Natri si ruku krémom a urob „mastný" odtlačok na papier.
 • Zahraj tieňové divadlo.
 • Ozdob si ruku iným materiálom (textil, nálepky, vodolepky, náramky, prstene....).

2.    Zachytávanie tieňov

Cieľ: Zachytiť – obkresliť postavu v rozličnej polohe – aktivite. Uvedomiť si, že naše telo nie je niečo,  čo len stojí, ale aj hýbe sa. Sme živé bytosti.

Pomôcky: baliaci papier, ceruza, čierna tempera alebo čierna hrubá fixka, nožnice

Pokúste sa postaviť do slnečných lúčov tak, aby vaše postavy vytvorili tieň. Zisťujeme, že  naše postavy sa v tieni pretiahli, zdeformovali. Je to zaujímavé. Pokúste sa s pomocou pedagóga obkresliť jednotlivé tiene na baliaci papier. Sústreďte sa na to, aby ste vytvorili postavy v rôznych polohách. Jednotlivé polohy komentujte, napr.: Znázorni,  ako sedíš, bežíš, raduješ sa, alebo dieťa môže samo vymyslieť a komentovať jednotlivé polohy. Obrysy zvýrazníme čiernou temperou alebo fixkou a vystrihneme. Postavami si vyzdobte vchod a jedáleň MŠ. Obmenou môžu byť obkreslené postavy ležiace na baliacom papieri (vytvárajte rôzne polohy).

3.    Tieňové divadlo

Cieľ: Hrať divadlo pomocou tieňov vlastnej  postavy.

Pomôcky: plachta
Realizácia: Na vhodné miesto smerom k slnku sa postavia dve deti, ktoré budú držať plachtu. V držaní plachty sa deti aj dospelí striedajú. Najskôr hrajú deti nám, dospelým, a potom my, dospelí, deťom. Pokúsime sa zahrať nejakú situáciu, zvieratko.... Hľadáme, kto je to,  pretože tiene skresľujú figúry.

 

Photo by Ashton Bingham on Unsplash

4.    Sochy a súsošia

Cieľ: Uvedomiť si pocit, že sme obalení, bez pohybu tela ale s poznaním, že kedykoľvek, na rozdiel od skutočnej sochy, môžeme z tohto panciera vystúpiť.         

Pomôcky: kusy plátna, plachty, motúzy, stuhy
 

Realizácia: Motivujeme deti obrázkami rôznych sôch a súsoší na interaktívnej tabuli, ktoré nájdeme na internete. Vysvetlíme im, čo je socha a súsošie. Je to trojrozmerná postava vytvorená z rôznych materiálov (hlina, sadra, drevo...). Často býva v životnej veľkosti a môžeme si ju prezrieť zo všetkých strán. Socha je jedna a súsošie je vytvorené z viacerých postáv.

Deti sa obkrúcajú do kusov plátna. Jednotlivé kusy môžeme prichytiť motúzmi, stuhami. Tak sa vytvárajú sochy. Deti vyjadrujú svoje pocity pri znehybnení tela. Môžu sa zakrúcať aj viaceré deti naraz a vytvárať tak súsošia. Aktivitu odfotíme.
Odporúčanie pre najmladšie deti: Deti zabaľte do plachiet a zahrajte sa na múmie. Z jednotlivých zabalených detí môžete vytvoriť na zemi nejaký obrazec, písmená, nadpis.

Katarína Tichá, Helena Orieščiková

 

Súvisiace články

10.07.2017 09:17

Toto sme tu dávno nemali...alebo Pedagogické hry 2017 Lučenec

Po 25 ročnej odmlke sa vďaka PaSA Levice v roku 2015 znovuoživila tradícia pedagogických športových hier. Tohto školského roku sa PaSA Lučenec podujala na  organizáciu ich tretieho ročníka.  Po mesiacoch príprav z radov vedenia...
05.02.2018 16:05

Jaguar pomôže strednej škole naštartovať výučbu v odbore mechatronik

Automobilka Jaguar Land Rover ponúkla strednej odbornej škole na Novozámockej ulici v Nitre podporu pri naštartovaní výučby v odbore mechatronik. Je pripravená poskytnúť jej študijné podklady a má záujem aj o výmenu skúseností....
01.10.2017 17:52

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výsku...