Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
26.06.2017 08:55

V septembri 2017 môže do systému duálneho vzdelávania v odbore obchodný pracovník nastúpiť ďalších 61 žiakov

Neustále rozširovanie predajnej siete členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (ďalej len SAMO) a prirodzená fluktuácia pracovníkov v obchode. To sú hlavné dôvody, prečo členovia SAMO dlhodobo pociťujú na Slovensku nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na pozíciu obchodný pracovník. Systém duálneho vzdelávania v odbornom školstve u nás ponúka aspoň čiastočné riešenie tohto problému, preto členovia SAMO za ostatné dva roky investovali do vzdelávania žiakov a duálneho systému viac ako 500 000 Eur. A v nadchádzajúcom školskom roku 2017/2018 otvárajú v spolupráci s 9 strednými odbornými školami ďalšie duálne triedy, tzv. SAMO triedy, do ktorých k súčasným 53 žiakom pribudne ďalších 61 nádejných kolegov, mladých odborníkov v oblasti obchodu a predaja.

Ilustračná foto - zdroj: Lenka Puzlíková

Obchod je na žiakov v duálnom vzdelávaní pripravený

Na duálne vzdelávanie budúcich obchodných pracovníkov je pripravených spolu 175 certifikovaných predajní členov SAMO po celom Slovensku. Tu sa im počas praktického vyučovania celé 4 roky venujú školení inštruktori, ktorí sú zodpovední za kvalitu ich prípravy. „V týchto takmer dvesto prevádzkach sa môže v rámci duálneho vzdelávania uplatniť spolu až 550 študentov. Aj to je výsledok doterajších investícií členov SAMO do vzdelávania žiakov a duálneho systému, ktoré za ostatné dva roky predstavovali takmer 524 000 Eur,"hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO. Maloobchodné reťazce združené v SAMO – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl a Tesco – investovali najmä do personálneho zabezpečenia duálneho vzdelávania a do prípravy priestorov a systémov pre kvalitné vzdelávanie budúcich obchodných pracovníkov.

 

Ideálne prvé zamestnanie

Duálne vzdelávanie prinesie v budúcnosti výhody nielen pre obchod, ale aj pre samotných žiakov. Okrem možnosti zamestnať sa hneď po skončení strednej odbornej školy získa študent veľa praktických zručností v reálnych podmienkach obchodu, ktoré sú základom pre neskoršie lepšie mzdové ohodnotenie, naučí sa pracovať s najnovšími technológiami v oblasti obchodu a získa pracovné návyky, ktoré mu neskôr uľahčia nástup do trvalého pracovného pomeru. A podľa skúseností SAMO sú práve toto dôvody, prečo rodičia oceňujú duálne vzdelávanie svojich detí pri štúdiu povolania obchodného pracovníka. Nesmieme zabudnúť na to, že študent dosiahne navyše už počas štúdia istú finančnú nezávislosť, keďže s duálnym vzdelávaním je spojené aj podnikové štipendium a ďalšie finančné a hmotné zabezpečenie žiakov zo strany zamestnávateľov.

 

Mzda a atraktívnosť práce rozhoduje

Ak sa mladých spýtate, čo je pre nich pri výbere budúceho povolania a teda aj strednej školy najdôležitejšie, tak sa zhodnú na dvoch faktoroch: mzda a zaujímavosť práce.„Práve s týmito faktormi chcú SAMO a jej členovia intenzívne pracovať a výsledky komunikovať smerom k žiakom aj ich rodičom. Podľa Štatistického úradu SR sa priemerná nominálna mesačná mzda v maloobchode zvýšila v januári 2017 oproti januáru 2016 o 6,9 % na 648 Eur a podľa údajov od našich členov bol tento nárast, predovšetkým na nižších pozíciách v predajniach, ešte vyšší. V niektorých prípadoch predstavoval nárast mzdy medziročne až 10 - 15 %,"spresňuje K. Fašiangová.     

 

Náplň práce obchodného pracovníka je tiež oveľa širšia, ako vidí návštevník obchodu na predajnej ploche. Veľmi dôležitou súčasťou jeho práce je manažment nákupu tovaru a jeho obeh v obchodnej prevádzke, obchodné plánovanie, zákaznícky servis a komunikácia so zákazníkmi, ale je zodpovedný aj za ekonomiku predajní, marketing a komunikáciu predajne, jej služieb a tovarov, ktoré ponúka, a z pozície vedúceho predajne aj za personálny manažment predajne, vrátane výberu zamestnancov a ich vedenie. A pri všetkých týchto činnostiach používa moderné technológie, ktoré uľahčujú nielen jeho prácu, ale aj priebeh nákupu samotných zákazníkov. Študent duálneho vzdelávania tak za 4 roky stredoškolského štúdia získa toľko praktických skúseností, že sa po jeho skončení stane ideálnym uchádzačom o pracovné miesto – mladý človek s niekoľkoročnými pracovnými skúsenosťami.

„Duálne vzdelávanie a výchova kvalitných obchodných pracovníkov je témou dňa u všetkých členov SAMO z oblasti maloobchodu. Budú  aj ďalej do tejto oblasti investovať nemalé finančné a personálne prostriedky, aby prvotriedne služby pri predaji tovaru vedela poskytovať aj budúca generácia obchodných pracovníkov,"hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu. A verí, že „všetkých 61 záujemcov, ktorí boli prijatí na stredné odborné školy so zameraním obchodný pracovník a získali akceptačný list na duálne vzdelávanie u niektorého z našich členov, využije túto príležitosť a stane sa jedným z našich mladých kolegov."

 

Text: Lenka Puzlíková

Súvisiace články

21.06.2019 09:14

NÚCEM a študenti zo združenia Maturity pre maturantov si sadli za spoločný stôl

Na pozvanie riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej sa ešte 2. mája 2019 stretli študenti zo združenia Maturity pre maturantov so zamestnancami NÚCEM, ktorí sú zodpovední za maturitnú skúšku. Študentov zastupovala 4-členná delegácia ...
20.04.2018 14:55

Globálne kompetencie, časť 2 - Aktuálne možnost rozvoja

V Metodicko-pedagogickom centre na detašovanom pracovisku Žilina sme v marci 2018 pripravili seminár s ukážkami vyučovacích jednotiek rozvíjajúcich globálne kompetencie detí materských škôl a žiakov základných a stredných škôl....
02.07.2019 08:57

Ministerstvo školstva ukončilo pôsobenie Národného ústavu celoživotného vzdelávania

K 30. júnu 2019 rezort školstva definitívne zrušil priamo riadenú príspevkovú organizáciu Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV). Jej kompetencie sa po dôkladnej príprave presúvajú na Štátny inštitút odborného vzdeláva...