Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
02.05.2018 11:26

Vysoké Tatry/Tatranská Lomnica: Stredoškoláci budú dokazovať vedomosti v BOZP

Stredoškoláci z celého Slovenska sa stretnú v Tatranskej Lomnici, aby si zmerali sily v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP). Už 44. ročník podujatia tak preverí vedomosti študentov zo 17 stredných škôl z celého Slovenska.

Podujatie je akousi prípravou študentov na reálny život na pracovisku, ktorý nastane po skončení školy.

Cieľom súťaže je prevencia pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách, osvojenie si vedomostí z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese, či uplatňovanie získaných teoretických vedomostí v praxi, resp. v zamestnaní.

Do súťaže sa zapájajú stredné odborné školy pôsobiace v odvetví stavebníctva, ale aj školy technického zamerania, automobilového priemyslu, polytechnického, obchodu, služieb a lesníctva. Ako informovala Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ, súťaž bude v troch okruhoch. Vedomosti stredoškolákov najskôr preveria formou testu, potom príde na rad praktické kolo a na záver to bude ústna časť - previerka vedomostí všeobecných predpisov BOZP.

Integrovaný odborový zväz ako organizátor súťaže na základe výsledkov vyhlási troch najlepších v kategórii jednotlivci, školy a stavebné školy, 44. ročník celoštátnej súťaže sa bude konať v dňoch 3. a 4. mája 2018 v Tatranskej Lomnici.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

14.10.2019 10:32

Diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v mesiacoch september a október 2019 realizuje vo všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ) a vedúcich odborných zamest...
07.09.2018 18:36

Psychologická príprava a mentálny koučing v športe

Národné športové centrum Vás spoločne s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave srdečne pozýva na konferenciu pre športových odborníkov. Témou bude Psychologická príprava a mentálny koučing v športe.
10.05.2017 14:36

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. N...