Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
02.05.2018 11:26

Vysoké Tatry/Tatranská Lomnica: Stredoškoláci budú dokazovať vedomosti v BOZP

Stredoškoláci z celého Slovenska sa stretnú v Tatranskej Lomnici, aby si zmerali sily v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP). Už 44. ročník podujatia tak preverí vedomosti študentov zo 17 stredných škôl z celého Slovenska.

Podujatie je akousi prípravou študentov na reálny život na pracovisku, ktorý nastane po skončení školy.

Cieľom súťaže je prevencia pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách, osvojenie si vedomostí z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese, či uplatňovanie získaných teoretických vedomostí v praxi, resp. v zamestnaní.

Do súťaže sa zapájajú stredné odborné školy pôsobiace v odvetví stavebníctva, ale aj školy technického zamerania, automobilového priemyslu, polytechnického, obchodu, služieb a lesníctva. Ako informovala Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ, súťaž bude v troch okruhoch. Vedomosti stredoškolákov najskôr preveria formou testu, potom príde na rad praktické kolo a na záver to bude ústna časť - previerka vedomostí všeobecných predpisov BOZP.

Integrovaný odborový zväz ako organizátor súťaže na základe výsledkov vyhlási troch najlepších v kategórii jednotlivci, školy a stavebné školy, 44. ročník celoštátnej súťaže sa bude konať v dňoch 3. a 4. mája 2018 v Tatranskej Lomnici.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

22.03.2018 10:56

Nadácia Pontis po druhý raz ocení projekty, ktoré pomáhajú zmene vzdelávania

Ktoré inovatívne prístupy postúpili do finále Ceny Generácia 3.0?
13.03.2018 16:21

Každý človek má nejaký talent, je dôležité, aby ho objavil

Ako odomknúť vlastný potenciál, ale aj ako sa dokázať lepšie presadiť v spoločnosti, to sú témy školenia, ktoré pre mladých ľudí z detských domovov pripravila organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporite...
21.06.2019 09:14

NÚCEM a študenti zo združenia Maturity pre maturantov si sadli za spoločný stôl

Na pozvanie riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej sa ešte 2. mája 2019 stretli študenti zo združenia Maturity pre maturantov so zamestnancami NÚCEM, ktorí sú zodpovední za maturitnú skúšku. Študentov zastupovala 4-členná delegácia ...