Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
11.08.2020 15:10

Vzdelávanie o holokauste: škola a múzeum, časť I

Ako to na Slovensku býva zvykom, často chvíľu trvá, kým sa nejaký trend unaví a zavíta aj sem. V oblasti múzejnej pedagogiky to platí dvojnásobne. Uplatňovanie dobre overených, nehovoriac o tých modernejších, didaktických postupov v múzejnom prostredí je u nás stále v plienkach. Sú už výnimky potvrdzujúce pravidlo, no chýba ucelená stratégia – dodnes sa napríklad stále u nás nedá študovať múzejná pedagogika na vysokej škole ako samostatný odbor.

V spojitosti s témou holokaustu je žiaduce, aby sa citlivo pristupovalo k využitiu metodicky aj obsahovo vhodných postupov práve v múzejnom prostredí. Jednoducho, múzeum má vždy potenciál ponúknuť niečo, čo škola z princípu nemôže a opačne. A aby sa to dosiahlo, je ideálne, keď škola a múzeum úzko spolupracujú a učitelia pripravia žiakov na tému a miesto, kam prichádzajú. Aj keď počas letnej uhorkovej a koronakrízovej sezóny sa to môže javiť ako zbytočne znepokojujúca téma, asi nikto nepochybuje, že správne pochopenie témy holokaustu a ľudských práv musí byť základom každého všeobecného vzdelávania v dobrých, či zlých časoch. 

Nižšie sa budem snažiť v bodoch ozrejmiť prístupy vo vzdelávaní o holokauste, ktoré považujem za vhodné spomenúť a následne ich demonštrovať v podobe postrehov z praxe múzejného pedagóga. Nazvime to ako pokus o konfrontovanie teórie s praxou. Či už múzejnou alebo školskou.

1.) ČO JE  HOLOKAUST?

Nebojte sa, neodznie tu žiadna definícia. Tobôž nie doslovná. Žiaci sa ich obávajú, a treba dodať, že často aj právom. Mechanické memorovanie je všetko, len nie lákavé. Ako teda pristupovať k pochopeniu základných pojmov? Zaiste, my, humanitne vzdelaní pedagógovia si dobre uvedomujeme, že bez pochopenia významu slov nielen, že nechápeme učivu, ale vlastne nevieme pomenovať, a teda poznať svet okolo seba. Ale poučka ešte nikoho prirodzene neprinútila zmeniť postoje, či  nezahrala primerane na tú potrebnú emocionálnu nôtu. Takže ako na to? 

TEÓRIA: Tu je to jasné. Mohol by som napísať siahodlhé definície z Yad Vashem a podobných inštitúcii, ale to je teraz zbytočné. Dôležité je poukazovať na príčiny a následky historických javov než na definície. Povedzme si skôr na čo sa niekedy pri definovaní holokaustu zabúda.

PRAX: Vo všeobecnosti platí, že väčšina žiakov/študentov pozná základné súvislosti. Problém nastáva práve pri tých širších. Napr. žiaci vedia, koľko ľudí zomrelo, no keď sa spýtam, či poznajú meno aspoň jedného,  okrem Anny Frankovej, už nevedia. To znamená, že pojem o holokauste by sa mal vytvárať cez osobné životné príbehy preživších a vo všeobecnosti tých, ktorých osudy sa zachovali. Napr. postupovať tak, že sa k žiakom tieto príbehy dostanú a následne sa ich opýtate, a teda čo to podľa vás to slovíčko „holokaust" znamená. A výsledkom takéhoto brainstormingu bude pracovná verzia definície, ktorú vytvorili samotní žiaci. V našom múzeu máme vzdelávacie programy vystvavané práve na týchto príbehoch. 

Ďalej žiaci tápajú, keď ide o pomenovanie toho, prečo sa venuje toľko pozornosti tejto genocíde (systematickosť, priemyselnosť, rozsah, zasiahla vo veľkej miere aj nežidov, procesuálnosť  atď. ). Je to dôležité aj z hľadiska predchádzania antisemitizmu a iných prejavov nenávisti. Holokaust ako historický moment rezonuje nie preto, že zasiahol vo veľkom práve židovské obyvateľstvo, ale kvôli už vyššie  spomenutým špecifikám. 

Keďže sa SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi nachádza priamo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, kladieme dôraz na národné dejiny. To, že na našom území nebol vyhladzovací tábor neznamená, že predstavitelia slovenského štátu sa nepodieľali na prenasledovaní, a teda aj na samotnom holokauste. Na tento moment by sa nemalo zabúdať aj pri definovaní pojmu, aby si mládež uvedomila závažnosť tohto obdobia so zreteľom aj na naše dejiny, nielen na dejiny Nemecka, resp. európske.

 

2.) ČO PREDCHÁDZALO HOLOKAUSTU?

Školská prax je často taká, že židia sa objavia zrazu niekde na konci témy druhej svetovej vojny. Ako keby sa vynorili v medzivojnovom Nemecku, a predtým to bola anonymná amorfná menšina bez minulosti. Ako samotný holokaust, tak aj antisemitizmus sa vyvíjal postupne. S tým rozdielom, že holokaust je otázkou dejín 20.st., kým nenávisť voči židom je fenomén známy už od staroveku. Predísť tomuto problému sa dá tak, že, nielen na dejepise, by sa malo poukazovať na dejiny židovstva a prejavy rôznych foriem, nielen rasového. Samozrejme spolu s ďalšími formami nenávisti voči iným rasám, etnikám, sexuálnym a iným menšinám.

TEÓRIA: Je potrebné komplexne nahliadať na všetky prejavy nenávisti v dejinách, a v tomto chápať holokaust ako bezprecedentný dejinný príklad. Poukazovať na postupnosť pri formovaní a realizácií genocíd, kde sú známe isté spoločné znaky. Prechod od nenávistného jazyka k zákonom, segregácii, zbavení ľudských práv, fyzickej likvidácii atď. Ak to bude možné, všetko predostrieť v spojitosti s dejinami nenávisti voči židom a ďalším menšinám. Netreba zabúdať ani na život a početnosť židovských komunít v danom regióne, meste, po ktorých neostalo nič, nanajvýš zarastený cintorín, či synagóga, v ktorej je dnes telocvičňa, krčma, kaviareň, či galéria.   

PRAX: Keď padne otázka o tom, čo sa dialo v súvislosti s touto témou pred druhou svetovou vojnou, tak žiaci sú zväčša ticho. Občas zaznie zmienka o rasových zákonoch v predvojnovom Nemecku, krištáľovej noci a pod. Hlbšie do dejín a súvislostí sa už nezabŕda. Nehovoriac o národných alebo regionálnych dejinách. 

KONIEC 1. ČASTI
    
 

Súvisiace články

20.02.2018 11:07

Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

Keď sa povie „manažér“, mnohí si predstavia iba to, že takýto človek riadi ľudí. Ale za pojmom sa skrýva celá plejáda zručností. Ak ich mladí ľudia ovládajú, môžu im priniesť hneď niekoľko benefitov a uľahčiť napríklad hľadanie...
05.02.2018 16:05

Jaguar pomôže strednej škole naštartovať výučbu v odbore mechatronik

Automobilka Jaguar Land Rover ponúkla strednej odbornej škole na Novozámockej ulici v Nitre podporu pri naštartovaní výučby v odbore mechatronik. Je pripravená poskytnúť jej študijné podklady a má záujem aj o výmenu skúseností....
01.04.2019 07:44

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu o výučbe rómskeho jazyka

ŠPÚ v spolupráci s ďalšími subjektami pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Inovácia –– Rómsky jazyk –– Inklúzia, ktorá je zameraná na výučbu rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov predovšetkým pre učiteľov...