Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
06.02.2019 08:17

Vzdelávanie pre školské tímy pilotného ročníka programu - Škola bez nenávisti

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v dňoch 29. – 31. januára 2019 vzdelávanie školských tímov pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti.

Cieľom programu je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a podpore priateľského a bezpečného prostredia na školách. Do pilotného ročníka, ktorého cieľom je overiť kritériá hodnotenia, štandard kvality, dotazníky, ako aj celkové nastavenie programu Škola bez nenávisti, sú zapojené tri základné a štyri stredné školy z rôznych regiónov Slovenska.

Tímy z týchto škôl, zložené so školských psychologičiek, vyučujúcich rôznych predmetov, ale aj žiackych školských rád sa stretli v Bratislave, aby sa dozvedeli viac o výsledkoch dotazníkov, o vzdelávaní k ľudským právam, budovaní reziliencie či využívaní rovesníckeho prístupu na školách.

Prvý deň vzdelávania bol venovaný zisteniam úvodného auditu, ktorý sa realizoval prostredníctvom dotazníkov pre žiakov, zamestnancov a rodičov. Výsledky zaujímali nielen tímy zo zapojených škôl, ale aj odbornú verejnosť a školy, ktoré sa plánujú zapojiť do programu v budúcnosti.

Deje sa naozaj šikanovanie predovšetkým online? Ako často sú žiaci svedkami šikanovania alebo diskriminácie? Ako vnímajú bezpečie na školách rodičia žiakov a akú úlohu má žiacka školská rada? Napriek rozdielom medzi jednotlivými školami bolo možné  diskutovať aj o týchto otázkach. Spoznanie situácie v oblasti šikanovania na školách je len prvým krokom. Dôležité je naučiť sa ako v takýchto prípadoch zareagovať, a ako podporiť deti, ktoré sa so šikanovaním stretnú.

OdborníčkaAndrea Cox preto hovorila o tom, ako podporiť odolnosť detí voči šikanovaniu. Účastníci mali možnosť nahliadnuť do mysle tínedžera a pokúsiť sa vcítiť nielen do prežívania obetí, ale aj šikanujúcich. Program prvého dňa uzavreli Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva a Lukáš Osvald z organizácie Človek v ohrození, ktorí predstavili dostupné príručky, metodiky, online vzdelávacie nástroje a ďalšie materiály, ktoré môžu školy využiť v oblasti vzdelávania k ľudským právam.

Počas druhého dňa sa školské tímy vo workshope Jarmily Tomkovej naučili ako zapájať žiakov a žiačky tak, aby čo najefektívnejšie využili potenciál rovesníckeho prístupu vo vyučovaní a rozvoji školy. Pod vedením facilitátora Jána Smatanu sa oboznámili s príručkou Bookmarks a vyskúšali si aktivity k téme nenávistných prejavov a získali odporúčania pre online dostupné zdroje a videá pre budovanie tolerancie na školách. Metódu zážitkového vzdelávania k ľudským právam predstavila Michaela Ujházyová z IUVENTY a prostredníctvom aktivít z príručky Kompasito si účastníci zažili čo to vlastne znamená, keď hovoríme, že ľudské práva sú neodňateľné, nedeliteľné a univerzálne platné. Večer pokračoval program vzdelávania na pôde divadla Nová scéna, kde si účastníci vychutnali divadelnú inscenáciu mladej Novej scény „Domov (kde je ten tvoj?)", ktorá je určená práve pre mladých divákov na otvorenie a priblíženie témy utečenectva. Ako reagujú žiaci a žiačky na divadelnú inscenáciu, a aká je realita života utečencov a žiadateľov o azyl na Slovensku, účastníkom porozprávali režisér Svetozár Sprušanský a riaditeľka Migračného úradu Petra Achbergerová.

Záver intenzívneho trojdňového programu bol venovaný tímovej spolupráci na školách, projektovému plánovaniu a harmonogramu aktivít v druhej polovici pilotného ročníka Školy bez nenávisti. Školské tímy tak mali čas vyhodnotiť svoje úspechy a porozprávať sa o tom, čo sa im podarilo dosiahnuť, ako zapojili rodičov a žiakov a aké výzvy ešte pred nimi stoja. Spoločne rozmýšľali nad tým, ako využiť potenciál žiackych školských rád, naplánovali si spoluprácu a vymenili skúsenosti pri spravovaní bezpečnej schránky nahlasovania šikanovania.

V júni 2019 čaká školské tímy vyhodnotenie výsledkov pilotného ročníka a zároveň program Škola bez nenávisti odštartuje svoj prvý ročník, otvorený všetkým základným a stredným školám, ktoré sa budú chcieť zapojiť do spoločného úsilia žiakov, rodičov, zamestnancov a ďalších partnerov o vytvorenie prostredia bez šikanovania a nenávistných prejavov na svojich školách. V prvej fáze programu sa školy prostredníctvom auditu dozvedia ako vnímajú problém šikanovania žiaci, rodičia a zamestnanci, v druhej fáze si naplánujú a zrealizujú aktivity podporujúce bezpečné a tolerantné prostredie a v závere programu zrealizujú druhé kolo dotazníkov. Úspešné školy môžu získať základnú, strednú alebo najvyššiu úroveň dosiahnutia štandardu kvality Škola bez nenávisti.

 
Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

29.09.2017 12:16

Bezplatné školenia pre učiteľov pokračujú aj v októbri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií na bezplatné školenia s názvom Dajme STOP-ku ex...
26.09.2019 09:17

Posunúť svoje zručnosti a mať pri tom pozitívny vplyv na ďalších? Dá sa to!

Ako nájsť prácu, kde sa dá osobnostne rásť, budovať profesionálny network a mať pri tom naozaj pozitívny dopad?
12.03.2018 13:20

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru Technická škôlka

Jeho členov určila Odborná komisia pre prípravu projektového zámeru alternatívneho obsahu vzdelávacieho programu v materských školách, v ktorej sú zastúpení odborníci z pedagogickej praxe, z radov zamestnávateľov ako aj z akad...