Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
22.10.2019 10:49

Začal sa Týždeň celoživotného učenia

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes po druhýkrát odovzdala cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je ocenením práce osobností alebo inštitúcií v tejto oblasti.

Cenu za rok 2019 získalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) za aktivity vovzdelávaní dospelých pri zachovávaní a rozvíjaní tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdalo aj mimoriadnu cenu p. Oľge Fratričovej za jej dlhoročné úspešné pôsobenie ako riaditeľky Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Bratislave, ktoré od roku 1999 každoročne poskytuje vzdelávanie 200 dospelým účastníkom a 120-tim deťom a mladým ľuďom.

Slávnostné podujatie zároveň otvorilo Týždeň celoživotného učenia (TCU), ktorý organizuje MŠVVŠ SR v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých AIVD). AIVD pri tejto príležitosti taktiež ocenilo osobnosti a inštitúcie v kategóriách:

  • Vzdelávací projekt – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,
  • Prínos v oblasti vzdelávania dospelých – Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,
  • Popularizácia vzdelávania dospelých – Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry,
  • Samospráva – Mesto Zvolen,
  • Age Management – dm drogerie markt, s.r.o.

Týždňa celoživotného učenia je podujatím zameraným na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Jeho program bude tvoriť séria konferencií, prednášok, seminárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť.

„Snažíme sa o vytvorenie priestoru, v ktorého rámci by bolo možné diskutovať o stave a význame vzdelávania. Vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivcov i spoločnosti, chceme dať šancu na prezentáciu. Našou úlohou je umožniť šíriť pozitívnu skúsenosť, poukázať na zmysel celoživotného učenia a podporiť vzájomnú pomoc v tomto sektore" povedal Klaudius Šilhár, prezident AIVD. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom už po devätnásty raz.

Širokú škálu bezplatných podujatí pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia vo viac ako 20 mestách SR doplnia viaceré aktivity odborného charakteru, ako napríklad medzinárodná konferencia AIVD Age Management (Bratislava, 24. 10. 2019) v rámci ktorej sa očakáva podnetná diskusia za účasti popredných európskych expertov zameraná na problematiku starnutia populácie a age manažmentu, či medzinárodná konferencia Národného ústavu certifikovaných meraní TrackVET, zameraná na rozvoj prierezových kľúčových kompetencií.

Popri domácich organizáciách na čele s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa do Týždňa celoživotného učenia zapoja aj zahraničné organizácie a experti. Hlavných podujatí TCU sa zúčastní John P. Martin, bývalý riaditeľ pre zamestnanosť, prácu a sociálne veci OECD, ako aj Uwe Gartenschlaeger, riaditeľ Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA).

Zapojené organizácie a predovšetkým harmonogram jednotlivých podujatí je možné sledovať na webovej stránke www.tcu.sk, kde sa už teraz nachádza viac ako 60 registrovaných aktivít. Týždeň celoživotného učenia nadväzuje na Európsky týždeň odborného vzdelávania. Cieľom oboch podujatí je podpora odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých na Slovensku a v celej EÚ.

Popri TCU v mesiacoch október a november prebieha na Slovensku kampaň s názvom Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom zvýšenia účasti dospelých vo vzdelávaní.

Zdroj: minedu

Foto: oficiálna stránka úľuv

Súvisiace články

16.05.2018 13:04

Absolvent odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby ovláda celý výrobný proces

Odborní operátori gumárskej a plastikárskej výroby sú dnes potrební na celom Slovensku. Výhodou je, že žiaci nežijú izolovane v škole, ale sú priamo vo výrobe a tak majú možnosť vidieť, kam sa priemysel posúva.
10.01.2019 09:52

Štartuje Malá logická olympiáda určená predškolákom

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným v týchto dňoch odštartuje ďalší ročník súťaže Malá Logická Olympiáda. Štvrtý ročník súťaže je opäť určený predškolákom. Súťaž preverí jednoduché logické myslenie, pamäť, tvorenie pojmo...
23.02.2018 17:49

Slovensko a Južná Kórea chcú užšie spolupracovať v oblasti vzdelávania

Slovensko a Kórejská republika majú záujem o užšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania.