Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
21.03.2018 08:37

ZENIT preverí technické zručnosti žiakov stredných škôl

Stredoškoláci z celého Slovenska si v dňoch 20. – 22. marca 2018 zmerajú sily v celoslovenskom kole súťaže ZENIT, ktorá sa tento rok bude konať v Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažia. Víťazi krajských kôl si zmerajú svoje sily v celkovo 10 kategóriách.

 Vedomosti a zručnosti 96 žiakov z celého Slovenska bude hodnotiť odborná komisia v kategóriách ako napríklad programovanie a web dizajn; elektronika, strojárstvo, či práca na CNC strojoch.

Teda v tých oblastiach, ktoré sú dnes na trhu práce mimoriadne atraktívne a zamestnávateľmi žiadané.

Zaujímavou motiváciou pre súťažiacich je víťazstvo v kategóriách web dizajn, web grafik a elektronika, ktoré im prinesie nomináciu k reprezentácii Slovenska na celoeurópskej súťaži zručností mladých EuroSkills v Maďarsku.

Do školských kôl, ktoré predchádzali celoštátnemu, sa v tomto školskom roku zapojilo takmer 1 750 žiakov gymnázií a stredných odborných škôl.                     

V poradí už 34. ročník celonárodnej súťaže ZENIT organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so

Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Obľúbili si ho nielen žiaci a študenti, ale aj pedagógovia. Súčasťou aktivity budú sprievodné podujatia pre súťažiacich vo forme exkurzií vo firmách, či prednášky s odbornou tematikou.

Žiaci základných škôl budú môcť počas súťaže nahliadnuť do učební, aby podporili súťažiacich a získali zaujímavé informácie pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

23.05.2017 09:04

Nová mobilná hra deti zabáva, vzdeláva, ale aj motivuje k pohybu

Zábavná logická hra „Záhada grafiťáckej šifry“ je určená hlavne žiakom na 2. stupni základnej školy, za pomoci rodičov ju však môžu hrať aj mladšie deti. Nainštalovaním bezplatnej aplikácie do  smartfónu je tak možné získať hru...
06.03.2019 07:53

Hravá matematika

Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom.
31.08.2018 08:55

Akreditované vzdelávanie v predmete dejepis

Múzeum SNP v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov vyprofilovalo pre učiteľov dejepisu ďalší akreditovaný vzdelávací program s názvom Odboj a Slovenské národné povstanie v rokoch 1939 – 1945 na Slovensku.