Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
18.09.2020 11:28

Žiaci aj učitelia budú mať v škole menej stresu, vysvetľujú zmeny vo vzdelávaní odborníci na pedagogiku

Ministerstvo školstva spustilo na vybraných základných školách nový spôsob výučby – žiaci aj učitelia budú mať na zvládnutie štátom predpísaného učiva väčší priestor. Odborníci na pedagogiku Petra Fridrichová a Branislav Pupala v rozhovore pre EDU TV vysvetľujú, čo nový model prinesie žiakom, učiteľom a rodičom, či budú školy rozdávať vysvedčenia miesto na konci ročníka na konci cyklu a prečo si myslia, že bude školy budú menej stresujúce a vzdelávanie efektívnejšie.

Hostia:

Petra Fridrichová – pôsobí ako výskumníčka v Centre edukačného výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, podieľala sa na tvorbe Slovenského kvalifikačného rámca, bola  súčasťou pracovného tímu na vytvorenie a evaluáciu Národnej sústavy kvalifikácií, v projekte To dá rozum pracovala ako analytička pre obsah a formy vzdelávania. V rokoch 2011 – 2015 viedla Inštitút vedy a výskumu Pedagogickej fakulty UMB. Aktuálne sa venuje téme zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania v slovenskom školstve či skvalitňovaniu pedagogickej praxe budúcich učiteľov. Vysokoškolské a doktorandské vzdelanie získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podieľa sa na realizácii projektu Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov Štátneho pedagogického ústavu.

Branislav Pupala – pôsobí ako vysokoškolský pedagóg – profesor pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Má skúsenosti z viacerých oblastí rezortu školstva – pôsobil ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov či výskumný pracovník. Výskumne sa venuje teórii kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania, v roku 2013 sa stal šéfom tímu zodpovedného za Štátny program predškolského vzdelávania. Pracuje vo vzdelávacích projektoch v Indii, Keni, Indonézii a Nepále. V súčasnosti je hosťujúcim profesorom na Štátnej univerzite Semarang v Indonézii. Podieľa sa na realizácii projektu Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov Štátneho pedagogického ústavu.

Moderuje:

Tomáš Nejedlý, odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Bližšie informácie o projekte nájdete na nasledujúcich linkoch: 

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vyuzil-koronakrizu-na-zmeny-vo-vzdelavani/
a
https://www.statpedu.sk/sk/svp/pilotne-overovanie/

Zdroj: minedu

Súvisiace články

30.04.2018 09:56

Inovatívne menšinové vzdelávanie testované v pilotnom projekte IKATIKA označili pedagógovia za prínosné

Otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku, ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou moderných didaktických materiálov bolo cieľom pilotn...
18.01.2018 14:00

Podľa čoho si študenti vyberajú zahraničné školy?

Prestíž školy a možnosť študovať vytúžený odbor, sú najčastejšie kritériá, ktoré uviedli mladí ľudia zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí, pri otázke, prečo sa rozhodli študovať za hranicami Slovenska. Vyplýva to z výsledkov...
08.02.2018 17:40

O absolventov IT odborov je na trhu práce záujem, o environmentalistov nie

Špecialisti na informačné technológie sú na Slovensku stále žiadaní, pritom je jedno, či sú to ľudia s praxou, alebo ide o absolventov vysokých škôl. Naopak, o environmentalistov nie je záujem. TASR o tom informovala Jitka Souč...