Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
09.04.2018 10:47

Žiakov s vyučovacím jazykom maďarským čaká generálka nových testov

Súčasťou nového typu testov je samostatná oblasť počúvanie s porozumením

Žiaci tretieho ročníka stredných škôl a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa v najbližších dňoch zapoja do generálnej skúšky inovovaných testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Súčasťou nového typu testov je samostatná oblasť počúvanie s porozumením. Po novom budú nasledujúci školský rok žiaci z týchto stredných škôl písať externú časť maturít a na základných školách Testovanie 9. Informovalo o tom ministerstvo školstva. Do generálky sa zapojí 1 020 študentov gymnázií a 1 240 žiakov základných škôl.

Ponuku Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zapojiť sa do generálky využije približne 1 020 žiakov 3. ročníka z 34 gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. "Testy budú po novom overovať komunikačné kompetencie ako počúvanie s porozumením, gramatika a čítanie s porozumením. V rámci počúvania s porozumením, kde bude k dispozícii aj zvuková nahrávka, sa bude overovať, ako efektívne vedia žiaci počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste," informuje tlačová správa s tým, že podobné kompetencie NÚCEM overuje aj pri testovaní cudzích jazykov.

Keďže budúcoroční maturanti na školách s vyučovacím jazykom maďarským už budú externú časť maturitnej skúšky riešiť na základe podobného typu testov, do generálnej skúšky sa zapoja 10. apríla so zámerom vyskúšať si túto zmenu.

Generálka čaká približne 1 240 ôsmakov zo 65 základných škôl. Žiaci 8. ročníka budú písať testy 18. apríla. Počas 70 minút budú riešiť 30 úloh v teste, ktoré budú zamerané na overovanie počúvania a čítania s porozumením, jazykovej komunikácie a literárnej komunikácie. Súčasťou testov sú aj zvukové nahrávky k časti počúvanie s porozumením. V inovovaných testoch sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom kladie dôraz na overenie úrovne komunikačných kompetencií žiakov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

NÚCEM dodá zapojeným stredným školám výsledky ich žiakov 18. júna a na základné školy budú výsledky žiakov doručené do 14. júna 2018.

Zdroj: SITA

Viac informácií o generálnych skúškach externej časti maturitnej skúšky a Testovania 9 zo SJSL nájdete na http://www.nucem.sk/sk/maturita http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

Súvisiace články

23.04.2018 09:54

Príležitosť pre učiteľov rozvíjať sa prostredníctvom mentoringu

Nezisková organizácia LEAF otvára ďalší ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem rásť p...
09.02.2018 17:34

Blíži sa obdobie rozhodovania o strednej škole

Žiaci základných škôl a ich rodičia sa budú v týchto týždňoch rozhodovať, ktorú strednú školu a odbor si vybrať na ďalšie štúdium. Už do 20. februára 2018 totiž treba riaditeľovi základnej školy odovzdať prihlášky na štúdium o...
03.07.2019 10:06

Aj v tomto roku sa koná Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školsťva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera uskutočnilo slávnostné otvorenie už 29. ročníka Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry 2019. Podujatie sa konalo ...