Z domova

Z domova

Žiaci a učitelia Obchodnej akadémie v Lučenci opäť na zahraničnej stáži

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci začnú školský rok 2022/2023 skôr, ale nie v škole. Na Malte. Stalo sa to už tradíciou, že niektorí tretiaci a štvrtáci budú chýbať v septembri na školskom dvore…
Z domova

Žiaci a učitelia Obchodnej akadémie v Lučenci opäť na zahraničnej stáži

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci začnú školský rok 2022/2023 skôr, ale nie v škole. Na Malte. Stalo sa to už tradíciou, že…
Menu