Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
07.10.2019 08:33

Africký mor ošípaných sa týka všetkých krajín EÚ!

Počas stretnutia ministrov poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny (Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Fínska v Prahe, výrazne rezonovala téma Afrického moru ošípaných. Európska únia potrebuje posilniť spoločné úsilie na riešení problému s AMO a stanoviskách k vykonávaniu opatrení pre zamedzenie šírenia tejto nákazy.

„AMO je problémom všetkých krajín EÚ a nie len tých, v ktorých sa nákaza vyskytla. Opatrenia, na ktoré vybrané štáty vynakladajú nemalé finančné prostriedky, slúžia na ochranu celého územia EÚ, v ktorom sa ešte AMO nevyskytuje. Je preto nevyhnutná spolupráca všetkých krajín EÚ, aby bolo možné zabezpečiť efektívne plnenie opatrení. AMO je zároveň výzvou, aby sme ukázali, aká je EÚ silná, ako dokáže spolupracovať a reagovať na také hrozby, aké v súčasnosti pre nás táto nákaza predstavuje," zdôraznila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

AMO, v relatívne krátkom čase, nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Od roku 2014 predstavujú opatrenia súvisiace s bojom proti tejto chorobe, stále väčšiu záťaž pre štátny rozpočet krajiny, v ktorej sa priamo vykonávajú. Predmetom rokovania ministrov preto bola potreba náležitého financovania a potreba pokrytia nákladov na eradikáciu tohto ochorenia. 

„Krajiny postihnuté prípadmi AMO by mali povinne uplatňovať spoľahlivé, jednotne stanovené a predtým testované postupy boja proti tomuto vírusu, v záujme minimalizovať a dokonca až úplne zastaviť jeho šírenie. Riešenie tejto naliehavej situácie je možné len s využitím nadnárodných, európskych zdrojov," uviedla Matečná.

Veľmi dôležitou súčasťou boja s týmto vírusom je zabezpečenie dostatočnej informovanosti odbornej i laickej verejnosti a prioritne zamerať podporu vedeckej obce s cieľom vynájdenia účinnej vakcíny. Diviaky predstavujú kľúčový rezervoár a vektor tejto choroby. Opatrenia, prijaté členskými štátmi EÚ, sa preto musia zamerať najmä na zníženie populácie diviačej zveri. Je preto potrebné formulovať jasné, spoločné, naliehavé a povinné stanovisko EK a členských štátov, pokiaľ ide o zaobchádzanie so znižovaním počtu diviakov, ako opatrenia na boj proti AMO.

V týchto tendenciách na záver ministri poľnohospodárstva [Vyšehradskej skupiny (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska] podpísali spoločnú deklarácia o boji proti AMO v Európskej únii.

 

Zdroj: mpsr

Súvisiace články

02.10.2017 10:42

Štartuje siedmy ročník kurzu o zdravom životnom štýle "HRAVO ŽI ZDRAVO"...

Ideme do toho opäť spolu s olympijským víťazom v chôdzi na 50 kilometrov v Rio de Janeiro Matejom Tóthom. Už siedmykrát budeme po celom Slovensku učiť deti zdravému životnému štýlu. Internetový kurz „Hravo ži zdravo“ začína už ...
12.07.2018 21:52

Po 50 rokoch sa vracia do svojho rodiska!

Prestížna Medzinárodná chemická olympiáda má korene v Čechách a na Slovensku.
28.05.2018 08:49

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV).