Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
24.12.2017 08:30

Ako vyučovať matematiku inovatívne a efektívne? Objavte možnosti Vedomatu!

V záujme každého učiteľa je poskytnúť žiakom to najlepšie. Je však veľmi ťažké prispôsobovať sa rôznym typom žiakov s rozličnými vedomosťami a schopnosťami v dvadsaťčlennej triede. Individualizované učenie je tak skutočne náročné až nemožné.

Aj keď nájdete zaujímavú úlohu, pripravíte si na vyučovaciu hodinu pútavé a motivujúce úlohy, svojou náročnosťou nikdy nebudú vyhovovať všetkým žiakom v triede, čo obmedzuje efektívne napredovanie všetkých jej členov.

Vedomat je riešenie

V predchádzajúcich článkoch sme si predstavili, ako pracuje Vedomat – prvý softvér na adaptívne učenie na Slovensku. Prispôsobovaním úloh jednotlivým žiakom a odporúčaním jedinečnej cesty prechodu kurikulom umožňuje inovatívne, motivujúce a efektívne precvičovanie učiva z matematiky pre druhý stupeň základných škôl a príslušné ročníky gymnázií s osemročným štúdiom. Čo všetko prináša?

Vedomat je doplnková výučbová pomôcka, ktorá umožňuje:

-           kontrolu činnosti žiakov na hodinách, a to hneď dvojakým spôsobom. Keďže celý softvér pracuje on-line, učitelia môžu na svojej obrazovke v reálnom čase vidieť, či žiaci pracujú v prostredí Vedomatu alebo si prezerajú iné stránky na internete. Druhý spôsob kontroly činnosti spočíva v sledovaní výsledkov ich práce v reportoch, ktoré obsahujú informácie o žiackej aktivite, výsledkoch a napredovaní triedy.

-           vypracovávanie množstva otázok v rôznych variáciách. Každý žiak dostáva úlohy, ktoré sú mu prispôsobené svojou obťažnosťou a poskytnuté v správnom čase a vhodnom poradí.

-           riešenia všetkých úloh s vysvetlením postupu. Žiaci si tak môžu prejsť spôsob, ktorým sa mali dopracovať k správnej odpovedi, či už odpovedali dobre alebo nie. Pri ťažších úlohách je po prvej nesprávnej odpovedi žiakom poskytnutá rada, ktorá im môže dopomôcť k zisteniu správnej odpovede.

-           zadávanie domácich úloh. Keďže Vedomat je dostupný on-line, nevyžaduje si žiadnu inštaláciu a je dostupný z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu s pripojením na internet. Môžete tak zadávať žiakom domáce úlohy z tém, ktoré ste práve prebrali na vyučovacích hodinách a nestihli si ich precvičiť, alebo zopakovať si úlohy z dávnejšie prebratej témy pred písomnou skúškou. Veľmi jednoduchým spôsobom si môžete overiť, či žiaci na domácej úlohe pracovali a aké výsledky dosiahli.

-           sledovanie pokroku žiakov. V reportoch môžete vidieť, na čom a s akým výsledkom jednotliví žiaci pracovali a čo je z vašej strany ešte potrebné dovysvetliť alebo si ešte precvičiť.

-           rýchle zorientovanie sa v prostredí softvéru. Učiteľské aj žiacke prostredie je veľmi jednoducho a efektívne navrhnuté tak, aby ste nestrácali čas komplikovanými nastaveniami a veľmi rýchlo sa tak dostali k podstate – precvičovaniu učiva, efektívnemu napredovaniu a kontrole. Vedomat napríklad poskytuje možnosť jednoduchého priradenia žiakov do vami vytvorených tried, umožňuje okamžitú zmenu hesla žiakov v prípade jeho zabudnutia, intuitívne vyhľadávanie tém a ďalšie premyslené pomôcky k rýchlej a efektívnej práci.

 

Vyskúšajte si benefity Vedomatu na mesiac zdarma

Vedomat si môžete objednať na mesiac zdarma pre ľubovoľný počet žiakov a vyskúšať si prácu s ním na vyučovacích hodinách. Má možnosť zadávania domácich úloh, sledovania pokroku žiakov a prípadnej nápravy, ak využívaním Vedomatu zistíte, že pri určitej téme sa ešte vyskytli nedostatky vo vedomostiach. V prípade, že máte obavy z práce so softvérom, neváhajte nás kontaktovať a vyžiadať si bezplatné školenie týkajúce sa práce s Vedomatom priamo vo vašej škole. Viac informácií získate na info@vedomat.sk.

 

Ing. Róbert Chudý

RAABE Slovensko

 

Súvisiace články

03.11.2017 15:45

Včelárstvo v botanickej záhrade

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach organizuje v spolupráci s miestnou základnou organizáciou SZV a AVS šiesty ročník výstavy Včelárstvo. Výstava sa uskutoční na Mánesovej 23 od 3. novembra do 19. novembra 2017, v čase od 9:00 d...
27.01.2018 17:00

Krista Bendová pridávala svieži humor ako esenciu aj do rozprávok

Slovenská spisovateľka Krista Bendová sa zaslúžila o rozvoj detskej literatúry, napomohla formovaniu modernej parodizačnej autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru. Autorkiným majstrovským kúskom boli Osmijankove ro...
03.11.2017 08:51

Ústav polymérov SAV rieši projekt - PlasticFreeDanube

Rieka Dunaj spája desať európskych krajín. Životné prostredie a znečistenie vody sú problémové oblasti, ktoré by mali byť v centre záujmu obyvateľstva, ktoré žije v jeho povodí. Dunaj, ako hlavný prítok, priamo ovplyvňuje Čiern...