Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.05.2018 13:18

Alarmujúca situácia v školských kluboch detí si vyžaduje zásadné zmeny, tvrdí Slovenská komora učiteľov

Komora dlhodobo žiada úpravu počtu hodín priamej výchovnej povinnosti pre vychovávateľov z 27 na 23 hodín týždenne

Alarmujúca situácia v školských kluboch detí si vyžaduje zásadné zmeny. Odznelo to na dnešnej tlačovej besede Slovenskej komory učiteľov, na ktorej členovia predstavili prieskum o školských kluboch. Prieskum preukázal diskrimináciu vychovávateľov školských klubov nereálne stanoveným úväzkom. Vysoké počty detí v oddeleniach ohrozujú bezpečnosť ich fungovania.

"Z nášho prieskumu vyplynulo, že vychovávatelia majú obrovský problém naplniť svoj pracovný úväzok. Súčasná legislatíva im nariaďuje 27 hodín priamej výchovnej činnosti týždenne. Až 41 percent opýtaných uviedlo, že pracuje na nižší pracovný úväzok ako je stanovené legislatívou," povedal prezident komory Vladimír Crmoman s tým, že niektorí vychovávatelia uviedli dopĺňanie svojho úväzku činnosťou nepedagogického charakteru, čo je v rozpore s platnou legislatívou. Komora dlhodobo žiada úpravu počtu hodín priamej výchovnej povinnosti pre vychovávateľov z 27 na 23 hodín týždenne. S touto požiadavkou sa stotožňuje až 85,5 percenta respondentov prieskumu.

Komora sa v prieskume venovala aj počtu detí zaradených do jednotlivých oddelení školských klubov. V súčasnosti ho neupravuje žiadna školská legislatíva, len legislatíva rezortu zdravotníctva. "Podľa ministerstva zdravotníctva má mať dieťa osobný priestor dva metre štvorcové. Ide len o najmenšiu plochu priestoru určenú na záujmovú a oddychovú činnosť. Nerieši, či je plocha miestnosti zaplnená nábytkom, lavicami a stoličkami a či deti reálne majú dostatočný priestor na oddych a relaxáciu," vysvetlila Iveta Kočišová zo sekcie školských klubov Slovenskej komory učiteľov. Až 65 percent opýtaných nemá pre oddelenia klubov samostatnú herňu. Z prieskumu vyplýva, že väčšina oddelení funguje v klasických triedach školy, kde dopoludnia prebieha vyučovanie. Takmer v troch percentách prípadov je na jedného vychovávateľa v jednom oddelení školského klubu zaradených aj viac ako 36 detí. V 20 percentách oddelení je zaradených 31 až 36 detí a v takmer 40 percentách sa v oddelení nachádza 26 až 30 detí. Preplnené oddelenia v malých priestoroch predstavujú zvýšené riziko úrazov detí, prispievajú k ich psychickej nepohode a sú veľkou prekážkou aplikácie princípov pedagogiky voľného času. Na prieskume sa zúčastnilo 1 122 vychovávateľov z 6 284.

Slovenská komora učiteľov dôrazne žiada ministerstvo školstva, aby v čo najkratšom čase znížilo rozsah priamej výchovnej činnosti vychovávateľov na 23 hodín týždenne. "Za nevyhnutnosť považujeme stanoviť najvyšší počet detí v jednom oddelení školského klubu korešpondujúci s počtami detí v jednotlivých ročníkoch základnej školy stanovených zákonom. Na podporu týchto požiadaviek sme spustili petíciu, v ktorej sa budeme usilovať o priazeň celej verejnosti," uzavrel Crmoman.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

18.10.2018 19:06

Objavte svoj talent: Jaroslav Baška vybraný za slovenského ambasádora Európskeho týždňa odborných zručností

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania vybrali na základe kritérií Európskej komisie na pozíciu národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy 2018 predsedu Trenčianskeho...
28.11.2017 09:27

Hodnoty extrémizmu sú blízke mnohým mladým ľuďom

Podľa najnovšej štúdie INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) Mladí ľudia a riziká extrémizmu, realizovanej s podporou Nadácie ESET a Bratislavského samosprávneho kraja, majú extrémistické sily na Slovensku pomerne veľkú oporu v or...
14.10.2019 11:00

Slovenská republika v otázke zmeny klímy patrí medzi najzodpovednejšie krajiny v regióne

Ministerstvo životného prostredia: Informácie o údajnom slovenskom presadzovaní nízkych ambícií EÚ počas samitu v Luxemburgu sa nezakladajú na pravde