Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
09.12.2017 08:33

Básne, ktoré zušľachťujú človeka

Poézia by nemala byť zahalená plášťom zložitosti, až nepochopiteľna. Poézia nesmie byť zábavkou pre zopár intelektuálov, ktorí sa považujú za vyvolených. Poézia by mala byť prístupná každému, kto je ochotný počúvať, a kto má čas a trpezlivosť, aby ten krásny kvet, čo zasadili slová básnikove, vyklíčil a rozkvitol v jeho vnútri. Poézia musí byť zrozumiteľná a musí niesť pečať dobra. Je nevyhnutné, aby bola ľudská a aby tu bola pre človeka, nie iba umenie pre umenie. Umenie písať poéziu je dar Boží, ktorým netreba plytvať, ktorý je však potrebné využiť, lebo darom nehodno pohŕdať! A našou povinnosťou je aj naučiť sa s takým darom múdro nakladať.

 

Celkom určite by náš najväčší žilinský poet, na počesť ktorého sa uskutočnila a meno ktorého nesie básnická súťaž Literárna cena Janka Frátrika, bol hrdý na mladých a talentovaných ľudí, ktorí sa do nej zapojili. Hoci išlo len o jej druhý ročník, zdá sa, že sa táto súťaž v regióne už dobre zakorenila. Svoje príspevky do súťaže zaslalo množstvo žiakov i študentov nielen zo Žiliny, no svojej šance sa chopili deti a mládež z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia. Nie je náhodou, že účastníci boli limitovaní vekom do dvadsať rokov. Práve naopak, orientácia na mladého človeka, snaha podporiť jeho osobný a osobnostný rozvoj so zreteľom na morálne hodnoty, poskytnúť mu možnosť tvorivej sebarealizácie v rovine umeleckej činnosti - toto všetko je príznačné v kontexte Frátrika ako básnika a učiteľa. Výchovný rozmer jeho diela a výrazná etická rovina, ktorá je mu vlastná sa priamo zrkadlila v profesii pedagóga. Frátrik – básnik a Frátrik – učiteľ, to je neoddeliteľné a nám je ťažko rozlíšiť, čo z toho predstavovalo jeho charakter a čo bolo jeho povolaním. Zrejme pôsobili obe zložky jeho bytosti zároveň a v oboch roliach. Janko Frátrik mal dušu básnika a srdce učiteľa. Alebo aj opačne.

Ako výrazný predstaviteľ katolíckej moderny dáva do svojich diel významný duchovný rozmer. A predsa nie je jeho tvorba vzdialená ani bežnému svetskému čitateľovi. Neskrýva svoje slová ani myšlienky za kadidlový opar strojenej svätosti. Hoci s hlavou v oblakoch, ostáva nohami na zemi, blízky každému. Jeho verše sú sofistikované, no zároveň ostávajú prostými. Nikdy nezabudol na horko-sladké obdobie dospievania, či prvé lásky. Veď sme ľuďmi! A to má básnik stále na zreteli. Nekarhá, nenapomína. No, ako správny učiteľ, vedie a pripomína. Radí a ukazuje. Radí ako správne a dôstojne žiť a ukazuje krásu takéhoto života. Jeho postava je v ostrom protiklade k bohémskym a rozorvaným básnikom, ktorí boli večne nespokojní a nevedeli nájsť svoje miesto vo svete.

Naprieč celou jeho tvorbou sa vinie idea o tom, že poézia dokáže zušľachtiť človeka a povzniesť ho k Bohu.

Akoby si túto veľkú myšlienku osvojili aj mladí súťažiaci. Možno úmyselne, možno nevedomky boli práce mnohých z nich v pravom zmysle slova „frátrikovské". A to bez toho, aby prestali byť v prvom rade svojimi vlastnými. Hádam by bol veľký básnik nielen hrdý, ale aj dojatý. Jeho odkaz žije ďalej. Nie iba na papieri, ale v príslušníkoch tej najmladšej generácie.

 

Súťaž Literárna cena Janka Frátrika je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov. Práce súťažiacich sú zaradené do štyroch kategórií podľa veku. Do 2. ročníka  poslalo svoje literárne práce 79 žiakov a študentov zo Žilinského kraja, ale aj z iných oblastí Slovenska. Najviac prác, a to až 52 sme dostali v 3. kategórii, v rámci 2. kategórie sme dostali 19 prác a v rámci 4. kategórie 8 prác.  Vrámci 1. kategórie sme súťažné práce nedostali.

Víťazmi 2. ročníka súťaže sa stali:

2. kategória : 1.Marianna Ibrahimi  2.   Samuel Chudík  3.   Katarína Podhorcová.

3. kategória :  1. Silvia Miartušová  2.   Diana Vrabcová  3.   Marek Hrabovský

4. kategória:  1. Petra Štefancová  2.   Kristián Lazarčík  3.   Aneta Pavelková.

 

Vyhodnotenie a odovzdávanie cien prebehlo v Krajskej knižnici v Žiline  8. novembra 2017. Mladým výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme. Dúfame, že sa o rok do súťaže zapoja aj ďalší, noví mladí autori, pretože nielen v nadčasovosti rokmi preverených básní a básnikov, ale aj v neustálom zrode a kvitnutí nových talentov tkvie nesmrteľnosť poézie.

 

 

                                                                Goran Lenčo, Krajská knižnica v Žiline

Súvisiace články

31.08.2017 12:20

MŠVVaŠ: Vzdelávacie programy pre hendikepované deti začnú platiť podľa plánu

 Bratislava 31. augusta (TASR) – Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným postihnutím začnú platiť od 1. septembra tak, ako bolo pôvodne ohlásené. Oznámil to štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák (Most-Híd). Re...
07.12.2017 15:45

Trnava: Vedením Univerzity sv. Cyrila a Metoda je poverený Jozef Lehotay

Trnava – Vedením Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, po úmrtí rektora Jozefa Matúša, je poverený prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a štatutárny zástupca rektora Jozef Lehotay. Rozhodol o tom Akademický senát (A...
05.12.2018 09:02

Z vedeckých laboratórií priamo na javisko - prvý Science Slam na Slovensku

Science Slam je unikátny spôsob popularizácie vedy, ktorý verejnosti na javisku odhaľuje dianie zvyčajne skryté za zatvorenými dverami laboratórií a vedeckých pracovísk. Po prvýkrát sa toto jedinečné podujatie bude konať aj na ...