Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.09.2018 08:52

Brány škôl sa opäť otvárajú, do lavíc zasadne celkovo 684.000 žiakov

Brány základných a stredných škôl sa po letných prázdninách v pondelok opäť otvárajú. Pre 684.000 žiakov základných a stredných škôl sa začína školský rok 2018/2019. Do školských lavíc zasadne aj približne 56.700 prváčikov.

Z celkového počtu 684.000 školákov je takmer 485.000 žiakov základných škôl a viac ako 199.000 stredoškolákov. Školáci prekročia brány viac ako 2700 škôl, z ktorých je približne 2000 základných a 700 stredných škôl.

Podľa ministerstva školstva jedným z kľúčových krokov, ktoré v ďalšom období ovplyvnia školstvo na Slovensku, je realizácia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Uplatnenie konkrétnych opatrení národného programu pripravuje rezort školstva už v tomto školskom roku. Jedným z nich sú zmeny v systéme duálneho vzdelávania, ktoré prináša novela zákona o odbornom vzdelávaní.

"Jej cieľom je zlepšiť podmienky na vstup škôl do tohto systému, ale aj ďalších zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov. Dôležitou zmenou je posun termínu pre vstup žiakov do duálu. Po novom bude môcť žiak so zamestnávateľom uzatvoriť učebnú zmluvu do 15. septembra a v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov dokonca až do 31. januára," uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Doteraz musela byť učebná zmluva uzatvorená do 31. augusta pred nástupom žiaka do prvého ročníka. Podstatne sa zníži aj celková administratíva spojená so vstupom firiem a škôl do tohto systému. "Motivácia sa zvýši i na strane škôl, ktorým sa doteraz pri prijímaní žiakov do duálu krátil normatív, čo po novom už neplatí. Škola tak dostane aj na týchto žiakov rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka mimo duálneho vzdelávania," priblížilo ministerstvo školstva.

Medzi priority rezortu školstva v tomto roku patrí i poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty so zameraním na debarierizáciu a zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. "V oblasti starostlivosti o zamestnancov školstva bude prioritou prijatie nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vytvorí predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom vhodného pracovného prostredia. V zákone sú rozpracované princípy učiacej sa školy, možnosti rozširovania kvalifikačných predpokladov, ktoré vytvárajú predpoklady na zvyšovanie odbornosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov," uviedlo ministerstvo. 

Zdroj: TASR

Súvisiace články

20.05.2017 11:11

Machuľa nespokojnosti... Čo ak... niečo funguje?

Machuľa nespokojnosti... čo ak... niečo funguje? = nová rubrika, ktorej cieľom je obrátiť sa chrbtom k negativizmu. Machuľa predstavuje akúsi spleť všetkého, čo nefunguje a na čo sa ľudia vyhovárajú – systém, vláda, peniaze (po...
13.04.2018 19:09

V Senici sa konalo celoslovenské kolo súťaže ENERSOL SK

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v Senici uskutočnilo slávnostné otvorenia 8. ročníka celoslovenskej súťaže ENERSOL SK.
03.08.2018 22:29

Kam na výlelt v BA?

Obľúbená rekreačná lokalita Bratislavčanov, ktorou je bratislavský lesopark, je od začiatku jari bohatšia o ďalšiu atrakciu. Po dvoch domčekoch na strome majú návštevníci nielen z Bratislavy možnosť vyskúšať si krátkodobý relax...