Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.12.2017 12:00

Bratislava:Karlova Ves bude mať vyrovnaný rozpočet, investuje hlavne do školstva

Bratislava – Bratislavská Karlova Ves bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, s príjmami i výdavkami vo výške 13.670.817 eur. Návrh rozpočtu v utorok schválili poslanci mestskej časti.

Takmer polovica rozpočtu je alokovaná pre oblasť vzdelávania (6.627.756 eur). Smeruje sem i najviac plánovaných kapitálových výdavkov. Najväčšou investíciou bude rekonštrukcia bazéna na ZŠ Majerníkova (600.000), v tomto školskom komplexe sa budú tiež vymieňať okná (97.000) a opravovať spojovací mostík (70.000), plánovaná je tiež rekonštrukcia strechy na SŠ Tilgnerova (133.000 eur).
      

"Určite by sme si vedeli predstaviť väčšie investície do zveľaďovania objektov a priestorov, no musíme byť zodpovední a môžeme sa prikryť len takou perinou, akú máme," skonštatoval pre TASR po schválení rozpočtu vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník. "Verím, že ten rozpočet bude pre Karlovu Ves stabilizujúci, že sa nevyskytnú žiadne mimoriadne okolnosti a zabezpečíme všetky tie úlohy, ktoré zabezpečiť musíme," uviedol zástupca starostky Dany Čahojovej. 
      

Na zabezpečenie celoročného čistenia a upratovania komunikácií a verejných priestranstiev v správe Karlovej Vsi je v rozpočte vyčlenených 673.000 eur ako príspevok pre podnik verejnoprospešných prác mestskej časti, ráta sa i s investíciou 68.000 eur do zakúpenia techniky pre VPS. Na bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov alokovali 197.000 eur, na opravu a nákup nových prvkov na detských ihriskách pôjde spolu 43.000 eur.
      

V oblasti sociálnej starostlivosti budú disponovať sumou 264.558 eur. V tejto oblasti pribudli nové sociálne programy zamerané na deti a mládež, ľudí s psychickými ochoreniami i ľudí po výkone trestu. Mestská časť takisto pripravuje zavedenie služby tzv. sociálneho taxíka, ktorý by mal pomôcť ľuďom, ktorí nespĺňajú podmienky prepravnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách, ale ich potreba pomoci pri preprave je odôvodnená (napr. lekárskou správou doložená výrazne znížená imunita ako dôsledok onkologickej liečby a pod.).
      

Organizáciu kultúrneho života v mestskej časti podporí čiastka 161.460 eur, do oblasti športu pôjde 99.300 eur, z toho 35.000 eur je určených na dotácie pre miestne športové kluby.

 

TASR
 

Súvisiace články

10.11.2017 15:30

KARATE: Bratislava dejiskom majstrovstiev sveta 2019

BRATISLAVA - Bratislava bude v roku 2019 dejiskom majstrovstiev sveta v karate pod hlavičkou organizácií United World Karate (UWK), World Union of Karate-DO Federations (WUKF) a Slovenskej federácie karate a bojových umení (SF...
16.12.2017 15:30

BRATISLAVA: Národné múzeum ukazuje hudobné klenoty

BRATISLAVA - Krásu aj vývoj hudobných nástrojov možno spoznať na výstave Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Expozíciu "KleNOTY z múzea. Ako sa zbiera hudba" pripravilo Hudobné múzeum SNM. V sídelnej budove národnéh...