Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
21.12.2017 12:00

Bratislava: Prioritou rozpočtu Lamača je školstvo, ráta i s úverom na investície 

Bratislava – Bratislavský Lamač bude v roku 2018 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom, v ktorom očakáva príjmy vo výške 4.517.160 eur a výdavky na úrovni 4.516.990 eur. Takmer polovica výdavkov (1.884.668 eur) pôjde do oblasti vzdelávania, hlavnou plánovanou kapitálovou investíciou bude pokračovanie rekonštrukcie Malokarpatského námestia. Návrh rozpočtu schválili v utorok predpoludním poslanci Lamača na rokovaní miestneho zastupiteľstva (MZ).

Náklady na ďalšiu etapu revitalizácie centrálneho spoločenského miesta v Lamači, vrátane rekonštrukcie nebytových priestorov miestneho kina Lamač, odhadujú na 730.000 eur. Druhou najväčšou položkou kapitálových výdavkov (180.500 eur) sú investície do projektových príprav - nielen pokračujúcej rekonštrukcie Malokarpatského námestia, ale aj realizácie cyklomostu Lamač-Dúbravka a výstavby kanalizácie, rovnako sú tieto prostriedky určené na spolufinancovanie projektu rozšírenia cintorína. "Máme ambíciu, aby sme všetky naše investičné plány realizovali," uviedol starosta Lamača Peter Šramko.
      

Mestská časť ráta využiť na investičné aktivity bankový úver so splatnosťou 15 rokov. "Napriek tomu, že je definovaný na úrovni 750.000 eur, jeho konkrétnu výšku určia priority, do ktorých pôjdeme," upozornil predseda finančnej komisie MZ Radoslav Olekšák. Poukázal na to, že rozpočet je rozvojový, v historicky najväčších intenciách. "Zohľadňuje všetky priority, ktoré vyšli z rokovania komisií v oblasti dopravy, životného prostredia, kultúry, ale aj bezpečnosti," uviedol Olekšák.
      

V rámci príjmov ráta mestská časť s kapitálovým príspevkom 120.000 eur vo forme miestneho poplatku za rozvoj, príjmy z vlastníctva odhaduje mestská časť na 256.600 eur, pričom z prenájmu budov a priestorov sú odhadované príjmy vo výške 183.000 eur, z prenájmu vyhradených parkovacích miest 68.000 eur a z pozemkov 5600 eur.
      

Na údržbu a opravu komunikácií je vyčlenených v rozpočte 205.833 eur, štvrtina z tejto sumy (presne 52.833 eur) je určená na zimnú údržbu. V rámci výstavby sa ráta s vybudovaním priechodu pre chodcov Vrančovičová/Borinská i s prekrytím potoku na Vrančovičovej ulici. Ďalšími kapitálovými výdavkami v tomto programe sú rekonštrukcia zadného nádvoria Základnej školy (ZŠ) na Malokarpatskom námestí a vybudovanie bezbariérového prístupu do školskej jedálne ZŠ. Takmer 20 percent plánovaných výdavkov (88.634 eur) je v lamačskom rozpočte alokovaných na údržbu zelene, pre sociálnu oblasť vyčlenili 103.289 eur.

 

TASR

Súvisiace články

05.12.2017 15:30

ŠKOLSTVO: Ministerstvo prijalo Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

BRATISLAVA - Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Stalo sa tak dnes v rámci konferencie „Slovenský kvalifikačný rámec - nová éra kvalifikácií v Slovenskej re...
22.12.2018 18:36

ŠPÚ ukončil cyklus seminárov pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminárov pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktoré v tomto roku zrealizoval Štátny pedagogický ús...
14.02.2019 08:43

Interný audit na sekcii vedy a techniky

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. iniciovala interný audit na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ktorého výsledkom bude overenie a vyhodnotenie postupov pri procese prípravy a hodno...