Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
21.12.2017 12:00

Bratislava: Prioritou rozpočtu Lamača je školstvo, ráta i s úverom na investície 

Bratislava – Bratislavský Lamač bude v roku 2018 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom, v ktorom očakáva príjmy vo výške 4.517.160 eur a výdavky na úrovni 4.516.990 eur. Takmer polovica výdavkov (1.884.668 eur) pôjde do oblasti vzdelávania, hlavnou plánovanou kapitálovou investíciou bude pokračovanie rekonštrukcie Malokarpatského námestia. Návrh rozpočtu schválili v utorok predpoludním poslanci Lamača na rokovaní miestneho zastupiteľstva (MZ).

Náklady na ďalšiu etapu revitalizácie centrálneho spoločenského miesta v Lamači, vrátane rekonštrukcie nebytových priestorov miestneho kina Lamač, odhadujú na 730.000 eur. Druhou najväčšou položkou kapitálových výdavkov (180.500 eur) sú investície do projektových príprav - nielen pokračujúcej rekonštrukcie Malokarpatského námestia, ale aj realizácie cyklomostu Lamač-Dúbravka a výstavby kanalizácie, rovnako sú tieto prostriedky určené na spolufinancovanie projektu rozšírenia cintorína. "Máme ambíciu, aby sme všetky naše investičné plány realizovali," uviedol starosta Lamača Peter Šramko.
      

Mestská časť ráta využiť na investičné aktivity bankový úver so splatnosťou 15 rokov. "Napriek tomu, že je definovaný na úrovni 750.000 eur, jeho konkrétnu výšku určia priority, do ktorých pôjdeme," upozornil predseda finančnej komisie MZ Radoslav Olekšák. Poukázal na to, že rozpočet je rozvojový, v historicky najväčších intenciách. "Zohľadňuje všetky priority, ktoré vyšli z rokovania komisií v oblasti dopravy, životného prostredia, kultúry, ale aj bezpečnosti," uviedol Olekšák.
      

V rámci príjmov ráta mestská časť s kapitálovým príspevkom 120.000 eur vo forme miestneho poplatku za rozvoj, príjmy z vlastníctva odhaduje mestská časť na 256.600 eur, pričom z prenájmu budov a priestorov sú odhadované príjmy vo výške 183.000 eur, z prenájmu vyhradených parkovacích miest 68.000 eur a z pozemkov 5600 eur.
      

Na údržbu a opravu komunikácií je vyčlenených v rozpočte 205.833 eur, štvrtina z tejto sumy (presne 52.833 eur) je určená na zimnú údržbu. V rámci výstavby sa ráta s vybudovaním priechodu pre chodcov Vrančovičová/Borinská i s prekrytím potoku na Vrančovičovej ulici. Ďalšími kapitálovými výdavkami v tomto programe sú rekonštrukcia zadného nádvoria Základnej školy (ZŠ) na Malokarpatskom námestí a vybudovanie bezbariérového prístupu do školskej jedálne ZŠ. Takmer 20 percent plánovaných výdavkov (88.634 eur) je v lamačskom rozpočte alokovaných na údržbu zelene, pre sociálnu oblasť vyčlenili 103.289 eur.

 

TASR

Súvisiace články

08.06.2017 08:44

And Otakar goes to..... Barbora Peuch

Uvedomila som si, že k vysnívanej práci potrebujem vzdelanie. A nielen jedno...
07.12.2017 15:45

Trnava: Vedením Univerzity sv. Cyrila a Metoda je poverený Jozef Lehotay

Trnava – Vedením Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, po úmrtí rektora Jozefa Matúša, je poverený prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a štatutárny zástupca rektora Jozef Lehotay. Rozhodol o tom Akademický senát (A...
28.05.2018 09:04

Do školstva musíme investovať viac, zhodli sa Lubyová aj Sopko

Inklúzia v školstvom systéme podľa fínskeho modelu, investovanie do školstva či zatraktívnenie profesie učiteľa boli témy, na ktorých sa dnešnej relácii V politike televízie TA3 zhodli ministerka školstva Martina Lubyová (nom. ...