Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
27.03.2018 09:33

Celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

Pri príležitosti marca ako mesiaca knihy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica dva celoslovenské semináre pre školské knižnice, ktorých sa zúčastnilo 178 účastníkov.

Cieľom uvedených seminárov bolo poskytnúť cenné informácie pre výkon odborných knižničných činností, podporu vzdelávania v informačnej a čitateľskej gramotnosti a tiež pre elektronizáciu školskej knižnice.

Prvý celoslovenský seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany v Piešťanoch 15. marca 2018. O seminár prejavili záujem najmä riaditelia základných a stredných škôl, školskí knihovníci a učitelia. Druhý celoslovenský seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene 22. marca 2018. Najväčšie zastúpenie na seminári mali školskí knihovníci zo základných a stredných škôl.

Oba semináre sa vyznačovali aktívnou a živou diskusiou samotných účastníkov, ako aj priateľskou atmosférou. Ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová na základe spätnej väzby od účastníkov oboch seminárov povedala: „Zorganizovanie oboch podujatí malo pre nich hlboký význam a akceptovalo ich problémy pri poskytovaní kvalitnejších knižnično-informačných služieb".

Zdroj: minedu

Súvisiace články

18.10.2017 08:21

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021

Rozvoj modernej spoločnosti je zviazaný s vedou, výskumom a inováciami. Najvyspelejšie krajiny sveta vkladajú nádeje do nových priemyselných revolúcií, spoločenské, politické, demografické, klimatické a ďalšie zmeny vo svete p...
20.03.2018 14:19

Múzeum vyhlásilo súťaž o najkrajší obrázok k Veľkej noci

Ľudové múzeum v Brezovici v okrese Sabinov pripravuje výstavu s tematikou Veľkej noci, ktorou chcú prilákať do novej inštitúcie v obci návštevníkov aj počas voľných sviatočných dní. Pôjde o súťažnú prehliadku, ktorú pripravuje ...
26.03.2018 13:32

V Banskej Bystrici sa opäť stretnú učitelia, ktorí chcú meniť školy k lepšiemu

Ako učiť deti pre budúcnosť, vzdelávať kvalitne a pritom zbytočne nestrácať energiu alebo ako to vyzerá v škole, ktorú majú žiaci natoľko radi, že o nej napísali knihu. Aj takéto otázky sa budú rozoberať na konferencii Pedagogi...