Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
27.03.2018 09:33

Celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

Pri príležitosti marca ako mesiaca knihy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica dva celoslovenské semináre pre školské knižnice, ktorých sa zúčastnilo 178 účastníkov.

Cieľom uvedených seminárov bolo poskytnúť cenné informácie pre výkon odborných knižničných činností, podporu vzdelávania v informačnej a čitateľskej gramotnosti a tiež pre elektronizáciu školskej knižnice.

Prvý celoslovenský seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany v Piešťanoch 15. marca 2018. O seminár prejavili záujem najmä riaditelia základných a stredných škôl, školskí knihovníci a učitelia. Druhý celoslovenský seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene 22. marca 2018. Najväčšie zastúpenie na seminári mali školskí knihovníci zo základných a stredných škôl.

Oba semináre sa vyznačovali aktívnou a živou diskusiou samotných účastníkov, ako aj priateľskou atmosférou. Ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová na základe spätnej väzby od účastníkov oboch seminárov povedala: „Zorganizovanie oboch podujatí malo pre nich hlboký význam a akceptovalo ich problémy pri poskytovaní kvalitnejších knižnično-informačných služieb".

Zdroj: minedu

Súvisiace články

26.01.2018 19:00

Deviatak Tomáš má od septembra 424 neospravedlnených vyučovacích hodín

Vyšetrovateľ svidníckej polície vzniesol obvinenie pre prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže voči rodičom 15-ročného Tomáša, ktorý mal v škole od septembra 424 neospravedlnených vyučovacích hodín.
30.10.2017 09:06

Tohtoročná Vedecká jeseň vyvrcholí Týždňom vedy a techniky

BRATISLAVA - Štrnásty ročník Týždňa vedy a techniky (TVT) sa uskutoční v termíne 6. až 12. novembra. Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých ...
25.10.2017 20:00

Lektori/asistenti výučby anglického jazyka z USA pre slovenské stredné školy 2018 - 2019

Fulbrightova komisia umožňuje slovenským stredným školám uchádzať o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 2018-2019. Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske...