Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
27.03.2018 09:33

Celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

Pri príležitosti marca ako mesiaca knihy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica dva celoslovenské semináre pre školské knižnice, ktorých sa zúčastnilo 178 účastníkov.

Cieľom uvedených seminárov bolo poskytnúť cenné informácie pre výkon odborných knižničných činností, podporu vzdelávania v informačnej a čitateľskej gramotnosti a tiež pre elektronizáciu školskej knižnice.

Prvý celoslovenský seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany v Piešťanoch 15. marca 2018. O seminár prejavili záujem najmä riaditelia základných a stredných škôl, školskí knihovníci a učitelia. Druhý celoslovenský seminár zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene 22. marca 2018. Najväčšie zastúpenie na seminári mali školskí knihovníci zo základných a stredných škôl.

Oba semináre sa vyznačovali aktívnou a živou diskusiou samotných účastníkov, ako aj priateľskou atmosférou. Ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová na základe spätnej väzby od účastníkov oboch seminárov povedala: „Zorganizovanie oboch podujatí malo pre nich hlboký význam a akceptovalo ich problémy pri poskytovaní kvalitnejších knižnično-informačných služieb".

Zdroj: minedu

Súvisiace články

05.12.2018 08:51

Študentky špeciálnej pedagogiky prijal na ministerstve štátny tajomník Peter Krajňák

Štátny tajomník Peter Krajňák prijal na pôde ministerstva 22 študentiek Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ich vyučujúce z tamojšej katedry pedagogiky.
13.10.2017 06:30

Deti, hurá do čítania 3

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen od septembra 2017 až do januára 2018 prebieha séria podujatí z projektu Deti, hurá do čítania 3, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
14.03.2018 08:43

Bezpečnostné šifry ohrozuje nástup kvantových počítačov.

Vývoj nových šifier je svetová výzva. V projekte NATO na nej teraz pracujú aj odborníci z STU.