Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
01.03.2018 19:43

Čerpanie eurofondov v školstve je pomalšie, ako sa čakalo, tvrdí Ľ. Petrák

Čerpanie eurofondov v školstve je pomalšie, ako sa očakávalo na začiatku programového obdobia v roku 2014, myslí si to predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD).

V rámci Operačného programu (OP) Ľudské zdroje bolo kontrahovaných 86.582.603 eur, čo predstavuje 18,87 percenta. V OP Výskum a inovácie to bolo 794.903.803 eur, čo je viac ako 35,6 percenta z celkovej sumy. Počas štvrtkového zasadnutia výboru o tom informoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák. Výbor vzal správu na vedomie. 

"Aj z dôvodu nižšieho čerpania eurofondov prijal dnes výbor uznesenie, v ktorom žiada ministerstvo školstva, aby do 31. marca predložilo návrh opatrení na urýchlenie ich čerpania, vrátane návrhov opatrení, ktoré budú hovoriť o tom, ako administratívne zjednodušiť ich čerpanie v menšom rozsahu," povedal Petrák.

"V programovom období 2014–2020 je výška alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Operačný program Výskum a inovácie 2.231.032.482 eur. Pomer rozdelenia alokácie je 55 percent pre Ministerstvo hospodárstva SR a 45 percent pre rezort školstva," vysvetlil Krajňák. Suma kontrahovaných prostriedkov k 31. decembru 2017 dosiahla viac ako 794.903.803 eur, čo je vyše 35,6 percenta z celkovej sumy. Prostriedky boli použité na 376 projektov. V priebehu vlaňajšieho roka boli vyhlásené výzvy a vyzvania v celkovej výške 330.527.073 eur, ktoré podľa Krajňáka prispejú k nárastu kontrahovania a následne čerpania v tomto a nasledujúcich rokoch. 

Čerpanie prostriedkov ku koncu vlaňajšieho roka schválené Certifikačným orgánom pre štrukturálne fondy EÚ a Kohéznym fondom predstavuje sumu 88.295.344 eur, čo je 3,96 percenta vo vzťahu k alokácii za celé programové obdobie 2014–2020. "Nárast kontrahovania a čerpania sa očakáva v priebehu roka 2018, a to vo vzťahu k výzvam a vyzvaniam na národné projekty, ktoré boli vyhlásené v rokoch 2016 a 2017, a taktiež k plánovaným výzvam a vyzvaniam v priebehu prvého polroku 2018," poznamenal Krajňák. 

V programovom období 2014–2020 je na implementáciu prioritnej osi 1 Vzdelávanie v OP Ľudské zdroje určených 458.746.509 eur z Európskeho sociálneho fondu. Suma kontrahovaných prostriedkov ku koncu roka 2017 dosiahla úroveň 86.582.603 eur, čo je 18,87 percenta. Vlani v tejto oblasti neboli vyhlásené žiadne výzvy. Zazmluvnili sa dva národné projekty, a to Škola otvorená všetkým a IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie v celkovej výške viac ako 59.005.372 eur. "V tomto roku sa plánuje vyhlásenie vyzvaní pre národné projekty a osem dopytovo orientovaných výziev v celkovej alokácii 132 miliónov eur," podotkol Krajňák.

Podpredsedníčka výboru Veronika Remišová (OĽANO) poznamenala, že SR bude musieť vrátiť viac ako 26,9 milióna eur naspäť do Bruselu pre neschopnosť na ministerstve školstva. Štátna tajomníčka Ministerstva financií Dana Meager upozornila, že túto sumu nie je potrebné klasifikovať tak, že ju SR vráti, ale ide o prostriedky, ktoré krajina nebude môcť vyčerpať. 

Poslanec NR SR Branislav Grőhling (SaS) nie je s čerpaním eurofondov v oblasti školstva spokojný. "Po dvoch rokoch je čerpanie veľmi nízke a v súčasnosti nie sú ani žiadne nové národné alebo dopytové projekty, ktoré by tento školský rok alebo budúci mohli prebiehať. Môžeme povedať, že základné ani stredné školy nasledujúce dva roky nedostanú iné financie z eurofondov," uzavrel.

Zdroj: TASR

Súvisiace články

22.10.2017 13:30

Skloňovanie podstatného mena pani

Podstatné meno pani má nepravidelné skloňovanie, preto ho nemožno zaradiť do nijakého vzoru.
03.11.2017 08:51

Ústav polymérov SAV rieši projekt - PlasticFreeDanube

Rieka Dunaj spája desať európskych krajín. Životné prostredie a znečistenie vody sú problémové oblasti, ktoré by mali byť v centre záujmu obyvateľstva, ktoré žije v jeho povodí. Dunaj, ako hlavný prítok, priamo ovplyvňuje Čiern...
17.11.2017 12:30

Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov proti okupácii Československa a proti zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý patril k prv...