Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
13.10.2017 06:30

Deti, hurá do čítania 3

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen od septembra 2017 až do januára 2018 prebieha séria podujatí z projektu Deti, hurá do čítania 3, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Zámerom Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra bolo zrealizovať podujatia pre žiakov základných škôl, primárne založené na stretnutiach s tvorcami kníh pre deti a mládež. Cieľom podujatí projektu Deti, hurá do čítania 3 je vzbudiť u detí záujem o čítanie, dostať do ich povedomia i do povedomia verejnosti informácie o súčasnej slovenskej literatúre pre deti a jej autoroch, podporiť u detí výtvarné schopnosti, prezentovať ich tvorbu verejnosti. Prínosom aktivít bude zvýšenie záujmu detí o čítanie, spoznanie slovenských autorov, skvalitnenie čítania s porozumením, rozvoj výtvarných a komunikačných zručností, zlepšenie vzťahu k materinskému jazyku, podpora poznania prostredníctvom zážitkového učenia.

Stretnutia sú realizované formou autorských čítaní, besied  a literárno-ilustračných tvorivých dielní. Postupne sa tak deti stretnú s tvorbou autorov: Ivona Ďuričová, Marta Hlušíková, Slavka Liptáková, Petra Nagyová-Džerengová, Daniel Pastirčák, Danica Pauličková, Alexandra Salmela. V rámci projektu sú pre žiakov pripravené ilustračné tvorivé dielne s ilustrátormi: Vladimír Král, Fero Lipták a Juraj Martiška, počas ktorých deti výtvarne stvárnia svoje obľúbené literárne postavy a z prác bude zostavená verejne prístupná výstava Môj literárny hrdina. Výstava bude sprístupnená v priestoroch krajskej knižnice. V rámci projektu sa uskutoční viac ako 15  podujatí a zúčastnia sa ich stovky žiakov zo zvolenských základných škôl a okolia. Pre účastníkov podujatí a verejnosť je pripravený propagačný materiál - besedujúcimi ilustrátormi a spisovateľmi vlastnoručne podpísané knižné záložky, ktoré obsahujú ich krátke profily a slúžia k propagácii čítania a slovenskej literatúry.

Nebývalý záujem o podobné podujatia v minulosti a  nadšené odozvy detí a pedagógov svedčia o tom, že zvolený model osobných stretnutí s tvorcami kníh patrí medzi najúčinnejšie, ktoré pomáhajú popularizovať literatúru. Podporné interpretačné aktivity realizované formou ilustračných tvorivých dielní na námety z kníh a následná výstava sú predpokladmi, že sa základný cieľ podujatí, t.j. vzbudenie záujmu o čítanie, naplní.

 

Text: Zlatica Brodniaska

Súvisiace články

24.09.2017 10:16

Á.RAVASZ: Slovenčinu by sa mali deti z národnostných menšín učiť ako druhý jazyk

Deti z národnostných menšín by sa lepšie naučili slovenčinu, ak by sa ju učili ako druhý jazyk, nie ako materinský. Myslí si to Most-Híd.
01.04.2019 07:33

Začínajú zápisy prvákov do základných škôl

V základných školách sa od pondelka 1. apríla začínajú zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020.
20.04.2018 13:56

Uskutočnil sa tretí BEH MEDIKOV Lekárskej fakulty UPJŠ

V stredu 18. apríla 2018 sa uskutočnil tretí ročník Behu medikov mesta Košice v réžii študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, pri ktorom spojili študenti radosť z pohybu s myšlienkou pomoci druhým.