Späť na zoznam
Z domova
Autor: Alžbeta Jánošíková
28.09.2020 19:37

Deti v Centrách pre deti a rodiny museli obetovať na dlhé týždne pobyty u rodičov, osobné kontakty s blízkymi a nemohli sa venovať ani športu

Deti z Centier pre deti a rodiny častokrát potrebujú nájsť sebadôveru a sebaúctu. Výrazne im v tom pomáha aj šport, vďaka ktorému si navyše budujú vzťahy. Spoločnosť Úsmev ako dar preto pre ne každoročne organizuje podujatie celoslovenského charakteru Športové hry detí z Centier pre deti a rodiny. Športom sa snažia u detí podporiť nielen zdravý životný štýl, ale aj rozvoj vytrvalosti a zdravého sebavedomia. O to dôležitejšie je to v čase pandémie, ktorá narušila ich osobné kontakty s blízkymi a obmedzila aj ich možnosti venovať sa športu.

Úsmev ako dar už takmer 30 rokov organizuje pre deti z detských domovov celoslovenské Športové hry, ktorých cieľom je nielen športový výkon a súťaživosť, ale najmä budovanie vzťahov a rozvoj osobnosti. V čase pandémie a udržiavania spoločenského odstupu a častokrát aj izolácie je šport na vonkajších ihriskách jedinečná príležitosť, ako si tieto väzby udržať. Aj keď sú hry celoslovenské, po prvýkrát nemali vo finále zastúpenie všetky kraje pre obavy z cestovania.

„Deťom z detských domovov často chýba cieľavedomosť a práve Športové hry im dávajú príležitosť túto vlastnosť si vypestovať. Tak ako si poradia s prekážkami na športovom štadióne, pomáha im to poradiť si aj s prekážkami, na ktoré narážajú v živote. Cieľom tohto športového podujatia je tak aj príprava detí na bezproblémovú integráciu do spoločnosti, pričom táto potreba je v súčasnej pandemickej situácii ešte výraznejšia," priblížil Jozef Mikloško, predseda organizácie Úsmev ako dar.

Psychologička Andrea Hudeková, ktorá pôsobí v Centre pre deti a rodiny v Pečeňadoch upozorňuje, že deti v centrách pre deti a rodiny museli obetovať na dlhé týždne pobyty u rodičov a osobné kontakty so svojimi blízkymi ľuďmi, nemohli sa venovať športu a iným záujmovým aktivitám a preto im je spoločnosť dlžná vo vytváraní podmienok pre prirodzené kontakty a aj aktívne trávenie voľného času. „Posledné mesiace sme sa všetci museli naučiť mnohé potreby riešiť v online prostredí. V čase rôznych obmedzení vytvoril internet a sociálne siete užitočný priestor pre vzdelávanie, kontakty s blízkymi a aj pre zábavu. V záujme psychického zdravia je však dôležité, aby sa internet nestal jediným takýmto priestorom. Ako trvalé a nekontrolované riešenie by totiž mohol u detí viesť ku skreslenému vnímaniu reality, konzumnému spôsobu života alebo aj závislosti," upozorňuje Andrea Hudeková. „V súčasnosti, kedy nevieme ako dlho budeme bojovať s pandémiou, vidím v Športových hrách aj možnosť rozvoja dôležitej sociálnej zručnosti – vedieť sa zabávať tak, aby som zároveň chránil a bral ohľad na druhých. Len od nás dospelých a priamo v prirodzených situáciách sa deti môžu naučiť zodpovedne dodržiavať opatrenia (ROR) počas bežného života," dodáva Hudeková.

Podujatia Športové hry Nestlé, ktoré sa konalo na atletickom štadióne v Šamoríne sa zúčastnilo celkovo 90 detí z 26 Centier pre deti a rodiny z piatich krajov a realizovalo sa pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý podobné aktivity víta: „Deti sú to najcennejšie, čo máme. Sú naša budúcnosť, a preto ich treba podporovať stále a vo všetkom, čo im robí radosť a čo ich v živote môže posunúť vpred. Som rád, že aj deti z Centier pre deti a rodinu majú príležitosť rozvíjať svoje osobnosti a zručnosti, nadväzovať sociálne väzby a kontakty s rovesníkmi prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú napríklad aj takéto športové hry. Pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu kedykoľvek a v akomkoľvek počasí má pozitívny vplyv nielen na telo a imunitu, ale aj na myseľ, navyše sa pri športe uvoľňujú endorfíny, teda hormóny šťastia. Tak nechajme deti, nech sú šťastné," povedal minister Milan Krajniak.

Mladé športové talenty prišli motivovať aj slovenskí reprezentanti v atletike Ján Volko, Majster Európy v behu na 60 m a Iveta Putalová, najlepšia slovenská bežkyňa na 400 m, finalistka Majstrovstiev Európy.

„Vždy rád podporím akcie, ktorých zmyslom je pomoc druhým. Deti z detských domovov si šport a pohyb zaslúžia. Aj prostredníctvom športu, prípadne tréningu, môžu tráviť čas zmysluplne a prekonávať ťažšie obdobia. Obdivujem aj všetkých, čo takéto akcie pripravujú a venujú im svoj čas. Nikdy neviete, či aj spomedzi týchto detí nevzíde talent, ktorý to v športe môže dotiahnuť ďaleko," povedal Ján Volko.

Najúspešnejšími atlétmi Športových hier Nestlé, ktorí získali aj ocenenie Top športovec, sa stali Žaneta Šulíková z CDR Pečeňady, Denisa Kovalovská zo Serede a Adam Didi z Kremnice. Putovný pohár ministra práce už po tretí raz po sebe vyhralo CDR Necpaly, vďaka čomu im zostáva natrvalo.

Viac informácií o Športových hrách a ďalších aktivitách organizácie Úsmev ako dar nájdete na: www.usmev.sk

Úsmev ako dar sa už 38 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu  rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

 

Súvisiace články

29.11.2017 12:30

Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

V Štátnom pedagogickom ústave diskutovali výskumní a vývojoví zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie s vyučujúcimi a študentkami z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v B...
20.10.2017 12:30

Národný štipendijný program umožňuje štúdium a výskum v ktorejkoľvek krajine sveta

BRATISLAVA - Do konca októbra sa môžu vysokoškolskí študenti, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku uchádzať o štipendium a cestovný grant Národného štipendijného programu (NŠP) na študijný, výskumný alebo ...
20.03.2018 14:19

Múzeum vyhlásilo súťaž o najkrajší obrázok k Veľkej noci

Ľudové múzeum v Brezovici v okrese Sabinov pripravuje výstavu s tematikou Veľkej noci, ktorou chcú prilákať do novej inštitúcie v obci návštevníkov aj počas voľných sviatočných dní. Pôjde o súťažnú prehliadku, ktorú pripravuje ...