Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
05.10.2017 17:18

Do materských škôl v Dúbravke chodia čítať rozprvávky seniori

V rámci októbra Mesiaca úcty k starším prichádza mestská časť Bratislava-Dúbravka s novou aktivitou - s medzigeneračným projektom pod názvom „Do rozprávky“.

Do materských škôl mestskej časti chodia čítať rozprávky seniori z dúbravských denných centier. 

S iniciatívou v Dúbravke prišla mestská poslankyňa a manželka starostu Zdenka Zaťovičová. Oslovila Radu seniorov v Dúbravke a Oddelenie školstva, vzdelávania a športu.

Záujem škôl aj seniorov prekvapil aj potešil zároveň,

  približuje Zdenka Zaťovičová. 

Čítanie rozprávok pred spaním prebehlo v stredu 4. októbra po prvýkrát, deti počúvali pred obedným odpočinkom hlas seniorov v Materskej škole Ožvoldíkova, Pri kríži a aj na Galbavého. Vo štvrtok bude čítanie pokračovať v Materskej škole Nejedlého a Sekurisova.

Okrem spolupráce s dennými centrami sa začali v Dúbravke zapájať aj seniori z Domova Pri kríži.  Vznikla spolupráca zariadenia s najbližšou materskou školou, čiže MŠ Cabanova. Seniori  z tohto zariadenia začnú čítať rozprávky pred spaním od budúceho týždňa. 

Zdroj: Mgr. Lucia Marcinatová, tlačové oddelenie Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Súvisiace články

31.10.2017 17:00

Testovanie 5 v zrkadle názorov učiteľov

Učitelia sú ľudia, ktorí napriek všetkému, čo ich v práci demotivuje, od postavenia slovenského učiteľa v spoločnosti až po mediálne znevažovanie práce učiteľov na základe výsledkov žiakov v testovaniach, majú na zreteli jediný...
16.10.2017 13:30

Podpredseda Európskej komisie vystúpi na pôde PEVŠ

Na pôde Paneurópskej vysokej školy dňa 17. októbra vystúpi významný slovenský diplomat a politik Maroš Šefčovič. Prednáška podpredsedu Európskej komisie s názvom „Budúcnosť Európy“ sa začne o 10:20 v Aule Maxima na Tomášikovej ...
20.11.2018 17:12

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferenc...

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť či úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať ...