Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
29.11.2017 08:53

Do súťaže Čitateľský oriešok 4 sa prihlásilo takmer 29 000 žiakov zo 753 škôl!

Do najväčšej celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, sa prihlásilo spolu 28 551 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Ambasádorka tohto ročníka súťaže, obľúbená herečka Petra Polnišová, je nadšená z tohto krásneho čísla!

Spomedzi 753 základných škôl z celého Slovenska učitelia do súťaže prihlásili spolu 8 723 druhákov, 9 349 tretiakov a 8 845 štvrtákov. Navyše: tohtoročnú novinku – možnosť zapojiť do súťaže aj žiakov zo špeciálnych škôl využilo až 1 634 žiakov.

Čitateľsko-výtvarná súťaž, ktorú už po štvrtýkrát do škôl prináša odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, sa tak dostáva do svojej druhej fázy. Učitelia spoločne so svojimi žiakmi budú čítať zadané príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy a následne odpovedať na otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. V ďalšom kroku majú za úlohu spojiť dva prečítané príbehy do jednej jedinej kresby.

„Reakcia učiteľov aj žiakov na našu čitateľskú súťaž opäť po roku potvrdila, že čítanie a spolu s ním aj rozvíjanie fantázie a detskej predstavivosť je niečo, o čo deti, ale tiež učitelia na základných školách stále stoja. Viacerí učitelia nám z predchádzajúcich ročníkov súťaže potvrdili, že žiakov texty aj súťažné otázky na hodinách bavia, spríjemňujú inak klasické vyučovacie hodiny a kreslenie príbehov je pre mnohých žiakov naozajstnou výzvou. Veď spojiť dva prečítané príbehy do jedinej kresby je pre 8- až 10-ročné deti niekedy naozaj ťažké," komentovala narastajúci počet prihlásených žiakov do druhého ročníka súťaže Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka nakladateľstva RAABE.

Dôležité termíny/Harmonogram súťaže

Čitateľský oriešok vyvrcholí v januári 2018, dokedy žiaci musia dva prečítané príbehy za pomoci svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE. Február a marec sa potom budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najkrajších kresbách.

 

V apríli 2018 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch kategóriách:

  • Ocenenie nakladateľstva RAABE
  • Ocenenie verejnosti
  • Ocenenie pre školy
  • Ocenenie pre špeciálne školy

 

Termín na zaslanie súťažných podkladov:

26.1.2018

Súťažné texty si môžu školy stiahnuť tu.

Podrobné pravidlá súťaže Čitateľský oriešok 4 nájdete tu.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok sú verejnosti dostupné na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

 

Mgr. Nataša Navrátilová

Súvisiace články

08.06.2017 08:44

And Otakar goes to..... Barbora Peuch

Uvedomila som si, že k vysnívanej práci potrebujem vzdelanie. A nielen jedno...
30.04.2018 10:00

Slovensko a Indonézia majú záujem rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera veľvyslankyňu Indonézie J. E. Adiyatwidi Adiwoso.
13.04.2018 19:09

V Senici sa konalo celoslovenské kolo súťaže ENERSOL SK

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v Senici uskutočnilo slávnostné otvorenia 8. ročníka celoslovenskej súťaže ENERSOL SK.