Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
25.04.2018 13:47

Dôležité je naštartovať komunikáciu medzi vedcami, politikmi a študentmi

Zmeny vo vysokom školstve musia prvotne presvedčiť mladých, že Slovensko je pripravené vytvoriť kvalitné a perspektívne prostredie pre výchovu a vzdelanie. Preto je dôležité, aby sa naštartovala aktívna komunikácia medzi zástupcami akademického a vedeckého prostredia, politickou reprezentáciou a študentmi. Odznelo to v pondelok na Konvente akademických senátov na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

Vysoké školstvo stojí pred dôležitým míľnikom v otázke zabezpečenia a hodnotenia kvality vzdelávania, a taktiež v blízkej budúcnosti sa má vysokoškolské prostredie zaoberať otázkou riadenia vysokých škôl a akademickej samosprávy. Investovanie do školstva musí ísť ruka v ruke s reformnými opatreniami, ktoré prinesú efektívnejšie riadenie a hospodárenie, väčšiu autonómiu a flexibilitu, rozumnú štruktúru študijných odborov korešpondujúcu s potrebami spoločnosti a trhu práce, vzdelávací proces zameraný na potreby študentov a moderné atraktívne prostredie zohľadňujúce aktuálne štandardy.

Študenti diskutovali o budúcnosti systému zabezpečovania kvality aj v súvislosti s novým zákonom. Vláda v piatok schválila návrh úplne nového zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a novelu zákona o vysokých školách. Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania zavádza úplne nový systém akreditácie v oblasti vysokoškolského štúdia, ktorý po novom bude zastrešovať samostatná verejnoprávna Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Zámerom zákona je zvýšiť dôraz na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality, ktorého funkčnosť bude pravidelne externe posúdená agentúrou.

Konvent zorganizovala Študentská rada vysokých škôl, aby členovia študentských častí Akademických senátov vysokých škôl z celého Slovenska prediskutovali aktuálne témy súvisiace s reformou vysokých škôl. Záštitu nad podujatím prevzal predsedu parlamentu Andrej Danko, oficiálne ho otvorila ministerka školstva Martina Lubyová. Ako agentúru SITA informovala Eva Viglašová zo študentskej rady, medzi prednášajúcimi boli spoluautori dokumentu Učiace sa Slovensko Milan Ftáčnik a Libor Vozár, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer, predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave Daniel Ševčovič či podpredseda Akreditačnej komisie Jaroslav Holeček.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

01.12.2017 15:15

ŠKOLSTVO: Výsledok vyjednávania je pomstou predsedu vlády, tvrdia školskí odborári

BRATISLAVA - Výsledok kolektívneho vyjednávania považujeme za pomstu predsedu vlády za to, že odborári odmietli podpísať zahanbujúce memorandum a vzdať sa tak svojho ústavného práva na kolektívne vyjednávanie. Tvrdia to členovi...
23.11.2018 12:28

Spoločnosť Nestlé podporuje ekologické projekty na školách

V stredu, 21. novembra 2018, už po 16. krát za sebou predstavitelia spoločnosti Nestlé spolu s mestom Prievidza podpísali zmluvu o spolupráci v rámci projektu Ekorok. Projekt s ekologickou tematikou je určený pre žiakov maters...
07.12.2017 08:45

Development of webGIS platform based on big-data for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration

V rámci programu Interreg Slovakia-Hungary (Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme) Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v partnerstve s Innoregion Knowl...