Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
17.06.2018 11:06

Európsky týždeň športu 2018

Buď #BeActive, zapoj sa so školou alebo kolegami do Európskeho týždňa športu a ukáž, že šport ťa baví. Národné športové centrum (NŠC) je aj roku 2018 slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu, unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Už štvrtý ročník má za úlohu nabádať k pohybu po celý rok. Práve preto témou kampane ostáva #BeActive.

Ambasádormi tohto projektu na Slovensku sú dvaja známi športovci - šprintér Ján  Volko a kajakárka Jana Dukátová.

Podobne ako v minulom ročníku aj v roku 2018 sa uskutoční Európsky týždeň športu v dňoch 23. – 30. septembra a opäť poskytne možnosť aktívne sa zúčastniť na športových podujatiach a pohybových aktivitách, či už ako organizátor, alebo aktívny účastník.

Podujatie je určené pre každého bez ohľadu na vek. Jeho cieľom je spájať -  jednotlivcov, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti či súkromný sektor. A nie je lepšia aktivita ako športové akcie. Najmä ak až tri štvrtiny Slovákov nevenuje dostatočnú pozornosť akejkoľvek pravidelnej pohybovej aktivite. Pred rokom akcia dopadla na výbornú a pod hlavičkou #BeActive na nej participovalo viac ako 155-tisíc ľudí z celého Slovenska na 598 podujatiach. 

Organizátori podujatí na Slovensku majú aj tento rok príležitosť registrovať svoje podujatia na internetovej stránke www.tyzdensportu.sk, ktorá poskytuje všetky dôležité informácie nie len pre organizátorov, ale aj samotných aktívnych účastníkov podujatí. 

Zvlášť by sme chceli pri tejto príležitosti vyzvať všetky školské zariadenia na Slovensku. Podujatia, ktoré školy zaregistrujú, sa zároveň stanú súčasťou iniciatívy Európskeho školského športového dňa (European School Sport Day), ktorý je tento rok oficiálnou súčasťou kampane #BeActive. 

Zároveň upozorňujeme, že aj keď sa Európsky týždeň športu koná od 23. do 30. septembra 2018, v rámci celoeurópskej kampane sa evidujú všetky pohybové aktivity od 1. septembra až do 15. októbra.

Naším hlavným cieľom je zvýšiť popularitu myšlienky #BeActive -  byť aktívny a rozhýbať ešte viac Slovákov a možno sa nám touto cestou podarí zaktivizovať aj ľudí, ktorí objavia svoj šport, svoju športovú aktivitu, na jednom z registrovaných podujatí a zaradia ju pravidelne do svojho každodenného života.

Súvisiace články

11.12.2017 15:00

O čokoláde… a nielen na Vianoce

Aj v decembri, ako každý mesiac, sa bude konať Vedecká kaviareň pod názvom Veda v Centre. Tentokrát je pripravený vianočný špeciál, v ktorom sa bude diskutovať o jednej z najväčších lahôdok na svete - o čokoláde.
03.12.2017 15:45

MVO: Rómski stredoškoláci dostanú možnosť získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie

BRATISLAVA - Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2017/2018 v programe Aj ty máš šancu!, ktorý je zameraný na podporu rómskych uchádzačov ...
08.05.2017 15:01

Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiad...

Rezort školstva tak aj tento rok poskytne školám finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti príležitostí posilňovaním záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.