Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
06.09.2017 10:11

FUNFÓN VÍTA ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV NA SLOVENSKU: UČTE SA, ZABÁVAJTE A ZAVOLAJTE VAŠIM!

Bratislava 4. september 2017 – Je tam, kde je zábava, ale vie pomôcť aj v dôležitých životných situáciách. Prvý deň na univerzite je jedinečným momentom v živote každého študenta. A o to viac, keď sa ako zahraničný študent dostanete do úplne nového univerzitného prostredia v úplne cudzej krajine. Orange nadväzuje na spoluprácu s organizáciou Erasmus Student Network Slovensko a prostredníctvom svojej digitálnej mobilnej značky FunFón privíta zahraničných študentov slovenských univerzít v ich výnimočný deň špeciálnym uvítacím balíčkom.

Zahraniční študenti jedenástich slovenských univerzít získajú v deň nástupu do nového semestra okrem indexu aj prekvapenie od FunFónu. Uvítacím balíčkom, ktorý obsahuje SIM kartu so sedemeurovým kreditom a počas štúdia určite užitočný prenosný bluetooth reproduktor, im chce spríjemniť príchod do nového univerzitného prostredia i cudzieho mesta. Študenti programu Erazmus sa tak môžu okamžite bez problémov spojiť s rodinami či priateľmi vo svojich domovinách a zdieľať s nimi pocity z prvého dňa na univerzite. Zároveň môžu svoj „slovenský kontakt" posunúť novým spolužiakom, aby ich v prípade narýchlo zorganizovanej „chodbovice" mohli zastihnúť na slovenskom čísle.

FunFón v rámci tejto aktivity rozdá 920 balíčkov, ktoré privítajú študentov na Univerzite Komenského,

Trnavskej univerzite, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, na Univerzite Mateja Bela, Ekonomickej univerzite v Bratislave, Prešovskej univerzite v Prešove, Žilinskej univerzite v Žiline, Technickej univerzite v Košiciach, Univerzite P.J. Šafárika a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. „Rozhodli sme sa takouto formou zjednodušiť adaptáciu zahraničných študentov v novom prostredí a uľahčiť im prvé dni. Verím, že aj vďaka FunFón balíčku budú môcť byť rýchlejšie v spojení s novými spolužiakmi a priateľmi, ale aj zdieľať so svojimi rodinami všetky podstatné momenty počas svojho pobytu na Slovensku", povedala Zuzana Nemečková, riaditeľka obchodného úseku.

 

Vďaka balíčku môžu Erazmus študenti počas svojho pobytu na Slovensku bez viazanosti a faktúr  využívať volania už od 1 centu, môžu s inými FunFónistami telefonovať po 1. minúte zadarmo, surfovať a využívať výhody 4G pokrytia na Slovensku ale aj pri ich výletoch do zahraničia.

 

Organizácia Erasmus Student Network vznikla v roku 1989. V súčasnosti má vyše 15 000 dobrovoľníkov v 40 krajinách Európy a stará sa o približne 200 000 medzinárodných študentov ročne.

 

Text a foto: Šema Satkeová

Súvisiace články

28.10.2017 08:35

Zástupcovia Úseku inšpekčnej činnosti ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa zúčastnené strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otáz...
09.01.2018 16:09

Buďte aj vy súčasťou UCN !!!

Vytvorili sme pre vás viaceré možnosti, ako sa stať členom teamu Učiteľských novín.
11.12.2018 18:04

Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát

Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento medzinárodne uznávaný certifikát rozšíril ich digitálne zručnosti.