Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
23.10.2017 15:45

Gamifikácia je krehký, ale mimoriadne efektívny vzdelávací mechanizmus

Podľa oxfordského slovníka znamená termín gamifikácia „zavádzanie herných princípov ako bodovanie, súťaživosť, pravidlá hry do rôznych oblastí.“

Jednou z týchto oblastí je aj škola. Napokon, nie je to novinka – známkovanie je predsa forma bodovania, škola má pravidlá a neraz aj súťaživosť. Jediný problém je ten, že gamifikačný model účastníkov „hry" až tak nenadchýna. Príčinou je, že nástroje, bežne používané v škole, sú skôr nástrojmi hodnotenia a kontroly ako pozitívnej motivácie. A nemuselo by to tak byť.           

Ako priviesť ľudí k tomu, aby napríklad kupovali viac tovaru konkrétnej značky? Marketingoví odborníci investujú množstvo energie do vytvorenia rôznych súťaží alebo aktivít zameraných na zbieranie nálepiek, bodov, pečiatok – čohokoľvek, čo by zákazník vnímal ako odmenu vedúcu k naplneniu svojej potreby. Ak si opečiatkujete papierik po nákupe troch káv, štvrtú získate zdarma. A tak pečiatkujeme.             

V škole žiaci tiež zberajú známky s vidinou odmeny – koncoročnej známky, prípadne prijatia na strednú školu či maturitného vysvedčenia. Ale povedzme si otvorene: medzi štyrmi pečiatkami a kávou zadarmo a dvanástimi rokmi základnej a strednej dochádzky zavŕšenej maturitou alebo výučným listom je obrovský rozdiel. Málokto dokáže systematicky zbierať spomenuté pečiatky, nieto ešte systematicky vydržať toľké roky v lavici. Školský gamifikačný model nefunguje, niekedy by sa dalo povedať, že funguje opačne. Známky môžu totiž byť aj nástrojom na kontrolu, a nie odmenou.           

Napriek tomu je gamifikácia mimoriadne efektívna metóda, ktorá patrí medzi najskloňovanejšie pojmy didaktiky 21. storočia. Jej hlavným prínosom je zaujatie žiakov, vytvorenie vnútornej aj vonkajšej motivácie. Všetky pozitívne dôsledky hry sú pre učiteľa mimoriadne cenné. Bez záujmu a motivácie zo strany žiaka je učenie len nútenou činnosťou, ku ktorej nutne pociťuje odcudzenie.           

S kolegami z neziskovej organizácie EDULAB sme pred rokom stáli pred celkom  náročnou výzvou. Ako nastaviť projekt zameraný na finančnú gramotnosť pre prvý stupeň? Nazvali sme ho Malá finančná akadémia, pretože sme začínali naozaj od začiatku, a s malými žiakmi, ktorí sa práve udomácnili v malej a veľkej násobilke a v plynulom čítaní a písaní.          

Hlavnou zložkou projektu sa stala kreatívna hra „Naše mesto", ktorá pre žiakov tvorila ústredný motív projektu. Počas celého projektu sa zmenilo známkovanie na výplatu. Žiaci si vytvorili vlastnú triednu menu, ktorú sami navrhli a nakreslili na dopredu pripravené bankovky. Učiteľ dostal k dispozícii metodickú príručku, v ktorej boli desiatky aktivít zameraných na finančnú gramotnosť spolu s interaktívnymi cvičeniami z portálu Kozmix.sk. Za ich realizáciu dostávali žiaci peniaze. Pracovali v skupinách, teda nezarábali ako jednotlivci pre seba, ale pre svoj tím.           

Druhou zložkou hry „Naše mesto" bola veľká hracia plocha, ktorá sa vtesnala na dve spojené lavice. Každý tím tu mal vyčlenenú časť, na ktorej tvorili svoju mestskú štvrť. Chceli vysoké domy? Zoo uprostred jazera a rodinných domov? Alebo tiché predmestie s parkami a športoviskami? O tom rozhodoval tím žiakov, ktorí si za zarobené peniaze kupovali od učiteľa makety budov a tie potom lepili na hraciu plochu.           

Tímy boli štyri a každý staval svoju časť mesta. Iné to bolo s centrom – to bolo spoločné dielo celej triedy a malo obsahovať veľkú reprezentatívnu stavbu. Hrad, štadión, múzeum, alebo zábavný park? O tom rozhodla trieda ako celok. Výsledkom bolo viac ako 300 miest, ktoré nás šokovali pestrosťou a kreativitou žiakov.                   

Hra fungovala presne podľa našich očakávaní. Žiaci sa snažili zarobiť čo najviac peňazí, pretože chceli mať čo najlepšiu mestskú štvrť – lepšiu, krajšiu, vyššiu ako spolužiaci. A to, samozrejme, znamenalo, že chceli čo najviac vzdelávania v danej téme. V druhej fáze bol tento súťaživý moment nahradený kooperáciou, keďže celá trieda tvorila centrum mesta spoločne. Žiaci sa učili témy z oblasti finančnej gramotnosti, rátali a míňali peniaze, tvorili rozpočty, plánovali mesto a jeho centrum, učili sa rozhodovať v skupine aj ako jednotlivci. To, čo sa žiaci počas hry naučili, siahalo ďaleko za hranice témy finančná gramotnosť. Pri jednom z osobných rozhovorov nám jeden žiak odpovedal na otázku, prečo sa mu páčila hra „Naše mesto": „Pretože sme sa mohli my sami rozhodnúť, ako bude naše mesto vyzerať." Hra vytvorila priestor na sebarealizáciu žiakov v určitých mantineloch vytvorených pravidlami hry a predstavami ostatných členov tímu a triedy.           

Tento model sa nám natoľko osvedčil, že sme gamifikáciu zapojili aj do ďalšieho projektu – „Misia Modrá planéta s Kozmixom", ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu na prvom stupni základnej školy. Hra má podobný priebeh, len namiesto mesta budujú žiaci základňu na „Modrej planéte", ktorej kolonizátormi sa v projekte stávajú. Hra je rozdelená na dve fázy: v prvej sa tvorí základňa a v tej druhej riešia jednotlivé tímy takzvané enviromisie zamerané na dopravu, energie, recykláciu a životný štýl. Každá misia prináša určité problémy, ktoré majú žiaci vyriešiť. Celý mechanizmus, samozrejme, obsahuje komplexné materiály pre učiteľa – kredity za vzdelávacie aktivity, sadu pravidiel pre učiteľa i žiaka, hraciu plochu, makety budov základne, komplexné zadanie pre enviromisie v podobe veľkých nástenných plagátov.           

Pozitívna spätná väzba hovorí jednoznačne v prospech zavádzania herných prvkov do vzdelávania. V Malej finančnej akadémii ohodnotilo hru „Naše mesto" 87 % pedagógov ako výrazný príspevok k motivácii žiakov. K úspešnému implementovaniu gamifikačných metód je, samozrejme, potrebná príprava zo strany učiteľa. Ak má hra spĺňať vzdelávacie ciele, musia byť jej mechanizmy od začiatku tvorené s týmto zámerom. Inak sa stane, že hra ciele neplní alebo je to „len" zábavná, a nie vzdelávacia aktivita.    

Viac informácií o hre „Naše mesto" a o „Misii Modrá planéta" je možné získať na stránke akademia.kozmix.skmisia.kozmix.sk.

 

Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB

Súvisiace články

10.12.2018 08:53

60. výročie úmrtia spisovateľky Hany Gregorovej

Hana Gregorová bola známa spisovateľka, ale aj feministka a novinárka
08.05.2017 15:01

Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiad...

Rezort školstva tak aj tento rok poskytne školám finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti príležitostí posilňovaním záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.
13.04.2020 07:57

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.