Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.11.2017 09:27

Hodnoty extrémizmu sú blízke mnohým mladým ľuďom

Podľa najnovšej štúdie INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) Mladí ľudia a riziká extrémizmu, realizovanej s podporou Nadácie ESET a Bratislavského samosprávneho kraja, majú extrémistické sily na Slovensku pomerne veľkú oporu v orientácii mladých na hodnoty kultúrnej uzavretosti s akcentom na národnú suverenitu a silným sociálnym dištancom voči „inakosti“.

Reprezentatívne prieskumy IVO z júla a septembra 2017 ukázali, že u mladej generácie vo veku 18 – 39 rokov prevláda príklon k politickým prúdom typickým skôr pre konzervatívne zmýšľanie.  Napríklad k ochrane či obrane národnej suverenity sa hlási 66 % z nich, k ochrane kresťanstva pred islamom 57 %, k patriotizmu 54 % a k všeslovanskej národnej vzájomnosti ďalších 48 %. K opačnému, teda liberálnemu smerovaniu, pre ktoré sú typické napr. liberálna demokracia, prehlbovanie európskej integrácie, multikulturalizmus či podpora kultúrnej rozmanitosti, má bližšie oveľa menej z nich (od 30 % do 40 %). V tejto súvislosti je však pozitívnou správou jednoznačné odmietnutie autoritárstva. Autoritársky režim ako politický smer odmieta až 65 % mladých.

 

„V optike rozširujúceho sa extrémizmu na Slovensku je znepokojujúce najmä zistenie, že „ochrana bielej rasy" je názorový prúd blízky až 45 percentám mladých ľudí. Navyše mnoho z hodnôt, ktoré sú typické pre konzervatívne strany úspešne „sprivatizovali" extrémistické politické sily. Volanie po národnej suverenite a obmedzovanie vplyvu EÚ, patriotizmus, všeslovanská vzájomnosť, ochrana kresťanstva  – na tom všetkom stavia svoju politickú agendu najmä ĽSNS. Navyše je tu ďalší faktor  –  nízka tolerancia k „inakosti", hovorí analytik IVO a autor štúdie Marián Velšic.

 

Ako ukázali výsledky štúdie, na Slovensku je stále prítomná pomerne silná intolerancia k národnostným, náboženským či sexuálnym menšinám. Na jednej strane je pozitívne zistenie, že až 81 percentám mladých by napríklad v susedstve, kde žijú, vadil extrémista. Na druhej strane stojí skutočnosť, že rovnako početnej časti by v ich susedstve prekážala aj rómska (80 %) alebo moslimská rodina (71 %). Viac ako polovici mladých (54 %) by tiež vadili prisťahovalci z ekonomicky menej rozvinutých krajín. Približne 40 percentám prekážajú rôzne sexuálne menšiny (gejovia, lesby, bisexuáli) a ľudia  ázijského či černošského pôvodu.

 

Miera tolerancie voči „inakosti" je výrazne odlišná najmä podľa politických afiliácií. O čosi tolerantnejšie postoje možno nájsť u stúpencov SaS, KDH, Sme Rodina a OĽaNO. Naopak, s toleranciou majú väčší problém stúpenci tých strán, kde je prítomný väčší akcent na národnostné a etnické otázky – SNS, ĽSNS a SMK.

 

Hoci nástup extrémistov a rozširovanie ich vplyvu vníma väčšina mladých ľudí ako nebezpečný trend (69 % v ňom vidí závažný problém, ktorý ich osobne znepokojuje), sociálno-demografická analýza odhalila, že niektoré sociálne skupiny mladých sú na problematiku extrémizmu menej citlivé. Napríklad muži nástup extrémistov a rozširovanie ich vplyvu bagatelizujú väčšmi ako ženy. Takýto výsledok celkom logicky koreluje so zvýšenou voličskou podporou ĽSNS v mužskej časti mladej populácie. Obdobný vzťah nachádzame aj v prípade vzdelania. Čím je vzdelanie nižšie, tým je prah citlivosti na problematiku extrémizmu nižší, a naopak. Podceňovanie vplyvu extrémizmu na spoločnosť je tiež typickejšie nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov, kvalifikovaných manuálnych pracovníkov, podnikateľov a živnostníkov.

 

„Pravdepodobnosť, že v budúcnosti sa extrémistom podarí osloviť časť mladých, ktorí majú takúto (s extrémistami) kompatibilnú hodnotovú výbavu,  je pomerne vysoká. Všetko bude ale záležať od pokračujúceho verejného diskurzu na túto tému a schopnosti demokratickej časti politického spektra mobilizovať občanov – od „lajkovania" príspevkov na sociálnych sieťach až po účasť na voľbách", dodáva M. Velšic.

 

Viac o tejto problematike sa dozviete v štúdii Mladí ľudia a riziká extrémizmu, ktorá je voľne dostupná na www.ivo.sk

 

Ján Bartoš

Súvisiace články

12.12.2017 09:57

Moderátorkou Plesu v opere - legendárna Božidara Turzonovová

BRATISLAVA, – Večerom 18. ročníka dobročinného Plesu v opere, ktorý si svojim programom uctí storočnicu vzniku Československa, bude hostí sprevádzať herečka prvej divadelnej scény SND Božidara Turzonovová. Významné osobnosti s...
28.06.2017 08:00

Machuľa nespokojnosti- školský autobus

Jedným z problémov, ktorým v súčasnosti čelí množstvo slovenských žiakov, je bezpochyby nutnosť dochádzať za vzdelaním mimo miesta svojho bydliska. V mnohých prípadoch tak musia žiaci (aj prvého stupňa) základných škôl cestovať...
18.10.2017 08:21

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021

Rozvoj modernej spoločnosti je zviazaný s vedou, výskumom a inováciami. Najvyspelejšie krajiny sveta vkladajú nádeje do nových priemyselných revolúcií, spoločenské, politické, demografické, klimatické a ďalšie zmeny vo svete p...