Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.08.2018 22:15

IChO 2018 spoznala medailistov

V sobotu, dňa 28. 7. 2018 sa slávnostným ceremoniálom v pražskom Rudolfíne skončil jubilejný, 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) 2018, ktorý organizovala spoločne Slovenská a Česká republika. Zo 76 súťažiacich krajín si najlepšie počínala Čína a USA so 4 zlatými medailami. S tromi zlatými a jednou striebornou medailou sa medzi svetovú elitu zaradila aj Česká republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Kórejská republika. Slovenskí reprezentanti získali dve strieborné a dve bronzové medaily.

Medzinárodná chemická olympiáda sa po 50 rokoch vrátila do krajín, ktoré iniciovali jej vznik. Dnes už dva samostatné štáty, Slovenská a Česká republika spojili svoje sily a zorganizovali jubilejný ročník prestížnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 82 krajín zo všetkých obývaných kontinentov, pričom každú krajinu mohli zastupovať najviac 4 súťažiaci. Presne 300 súťažiacich zo 76 súťažiacich krajín bolo rozdelených do rovnakých pracovných miest v devätnástich laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde absolvovali praktickú časť olympiády, pozostávajúcu z organickej syntézy a úloh z fyzikálnej a analytickej chémie. Dozor priamo v laboratóriách zabezpečovalo 39 asistentov, kým ďalších 12 realizovalo paralelné pokusy, aby úlohy boli overené korektne a za identických podmienok. Následne, o dva dni neskôr sa v priestoroch Študentského domova Ľudovíta Štúra venovali súťažiaci teoretickým úlohám biochémie, anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej chémie.

Absolútna dominancia Číny, prekvapila Česká republika

Riešenia starostlivo opravovali autori úloh a tiež vedúci jednotlivých delegácií, ktorí dohodou stanovili výslednú úspešnosť jednotlivých úloh pre jednotlivých súťažiacich. Tí sa, spoločne s verejnosťou dozvedeli výsledky na slávnostnom ceremoniáli v pražskom Rudolfíne v sobotu, dňa 28. 7. 2018. S úspešnosťou 94, 35 % jednoznačne zvíťazil Qingyu Chen z Číny. Druhé miesto obsadil Aleksei Konoplev z Ruskej federácie s úspešnosťou 90,44 % a tretie miesto vybojoval Raymond Eugene Bahng  z Kórejskej republiky s 88,83 % úspešnosťou.
 
Olympionikom bolo udelených spolu 35 zlatých, 65 strieborných a 95 bronzových medailí, v závislosti od dosiahnutej úspešnosti, pričom pre zlatú medailu predstavovala hranica úspešnosti 85%. Najúspešnejší boli reprezentanti Číny a USA, ktorí pre svoje krajiny získali po 4 zlaté medaily. Tri zlaté medaily a jedno striebro vybojovali žiaci zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Kórejskej a Českej republiky. Česká republika sa tak zaradila medzi 5 krajín s najväčšími mladými talentmi v oblasti chémie.

Bodovalo aj Slovensko

Medzi ocenenými študentmi nechýbali ani všetci štyria reprezentanti Slovenska. Zlatá medaila len tesne unikla Petrovi Rukovanskému z Gymnázia M.R.Štefánika v Nových Zámkoch a striebro vybojoval aj Martin Országh z martinského Gymnázia J. Lettricha. Peter Gonda a Michal Chovanec, obaja z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, získali bronzové  medaily.

Bohatý program a nové kontakty

„Tohtoročné podujatie prinieslo viaceré nové momenty a impulzy. Okrem rekordného počtu súťažiacich sa po prvýkrát stalo, že ho organizovali dva štáty, nástupníci Československa, zakladateľa súťaže. Zdá sa, že to bol výborný nápad, ktorý v budúcnosti môžu nasledovať aj iné krajiny," zhodnotila podujatie pre olympiádový denník Catalyzer prezidentka riadiaceho výboru IChO 2018 I-Jy Shang. Prezidentka vysoko hodnotila vyváženosť súťažných úloh, ich kreativitu a nápaditosť, ale aj úroveň zabezpečenia súťaže a spoluprácu s organizačným tímom. 

„V sprievodnom programe podujatia sme predstavili prírodné krásy, bohatú históriu a kultúru Slovenskej a Českej republiky. Zároveň sme sa snažili vytvoriť účastníkom priestor pre nadviazanie kontaktov počas športových a kultúrnych aktivít," vysvetľuje Martin Putala z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá jubilejný 50. ročník spoluorganizovala. „O jednotlivé delegácie sa staralo 76 sprievodcov, väčšinou študentov a doktorandov z Prírodovedeckej fakulty Bratislava, VŠCHT Praha, FCHTP STU Bratislava, ale aj z ďalších slovenských a českých vysokých škôl. Mnohí sami zažili atmosféru predchádzajúcich ročníkov súťaže a ochotne prispeli svojimi skúsenosťami, postrehmi a aktivitami," dodáva Martin Putala.

„Olympiáda bola svieža a orientovaná na mladých ľudí. Nesmierne ma teší, že naplnila aj svoje ďalšie poslanie a vytvorila platformu pre kontakty a priateľstvá mladých ľudí, ktorých spoločným záujmom je chémia," uzatvára Petr Holzhauser z VŠCHT Praha. 

Standing ovation od študentov sa, na záver ceremoniálu, dostalo realizačným tímom zo slovenskej aj českej strany a dvom prezidentom súťaže: doc. Martinovi Putalovi, PhD. a Ing. Petrovi Holzhauserovi, PhD. Olympijskú vlajku následne prevzala Anne Szymczak, vedúca vzdelávacej komisie Francúzska. Paríž bude totiž hostiteľským mestom mladých chemikov počas 51. ročníka IChO, v roku 2019.


50. ročník IChO v číslach:

 • Rozpočet 1,9 mil. eur. 
 • 82 krajín (76 súťažiacich a 6 pozorovateľov) 
 • 300 súťažiacich (historicky najvyšší počet) a 254 účastníkov (vedúcich delegácií, členov medzinárodnej poroty, pozorovateľov a hostí). 
 • 195 udelených medailí (35 zlatých, 65 strieborných a 95 bronzových medailí) a 10 čestných uznaní 
 • Viac než 200 organizátorov
 • 300 súťažných laboratórnych miest, každé vybavené 130 pomôckami (s rezervným vybavením viac než 52 000 kusov pomôcok, ktoré teraz poputujú na školy, kde sa venujú stredoškolským talentom v chémii.)
 •  

  Súvisiace články

  29.03.2018 18:33

  Slovensko je už 25 rokov riadnym členom Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne

  Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila v pondelok 26. marca 2018 v ruskej Dubne medzinárodnej konferencie Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) - JINR: 25 years of a new era, v rámci 25. výročia riadneho členstv...
  16.06.2017 08:49

  Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy

  BRATISLAVA - Ministerstvo školstva vníma mediálnu výchovu ako dôležitú tému, ktorá musí byť súčasťou vzdelávania. Pripomína pritom, že školy ju vyučujú ako povinnú prierezovú tému, teda ako súčasť viacerých vzdelávacích oblastí...
  10.02.2018 10:19

  V Petržlake pribudli asistenti žiakov

  V základných školách v bratislavskej mestskej časti Petržalka pribudli asistenti učiteľov, ktorí pomáhajú žiakom so zdravotným znevýhodnením.